עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

מצגת רצח ברשלנות, המתה ברשלנות, גרימת מוות, הריגה בקלות ראש (עבודה אקדמית מס. 3156)

‏290.00 ₪

עבודה אקדמית מספר 3156

 
מצגת רצח ברשלנות, המתה ברשלנות, גרימת מוות, הריגה בקלות ראש

מצגת פאוורפוינט מרהיבה, המציגה תוכן העבודה בצורת רפרט. כוללת גרפיקה, צלילים ואפקטים להנגשת המידע. מכילה כ-20 שקפים לרפרנט.

סעיף 300(א)(3) לחוק העונשין, -, קובע כי אחת הצורות של עבירת רצח, אשר כידוע דינה מאסר עולם חובה, היא כשהנאשם:

"גורם במזיד למותו של אדם תוך ביצוע עבירה או תוך הכנות לביצועה או כדי להקל על ביצועה".

על-פי סעיף זה, נאשם שגרם למות אחר ללא כוונה להרגו, ואשר אילמלא סעיף זה היה דינו הריגה בלבד, יורשע בכל זאת ברצח בגלל הקשר בין מעשה גרם-המוות ובין עבירה אחרת שעשה או שהתבונן לעשות.

כבר במבט ראשון בולטות מספר תכונות המיוחדות לסעיף זה: מחד גיסא -שלא כבמקבילו האנגלו-סכסי -הסעיף הישראלי כולל כל עבירה -גם עוונות וחטאים - ואינו מוגבל למספר קטן של פשעים חמורים. מאידך גיסא, שלא כבהוראה הדומה

בקוד הפלילי הצרפתי, אין צורך שהמעשה שגרם למות הקרבן נעשה כדי לקדם את ביצוע העבירה האחרת, אשר קיומה מחמיר את גרם-המוות מהריגה לרצח3. די אם מעשה גרם-המוות נעשה "תוך ביצוע" העבירה האחרת או "תוך הכנות לביצועה". בכך יצר המחוקק הארצ-ישראלי דוקטרינה רחבה למדי, רחבה אף משני מקורותיו, שיש בה סכנה גדולה של החמרה עם נאשמים הרבה מעבר למידת אשמתם.

 

העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת


שדה אימייל הינו חובה