עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה סמינריונית אחריות למוצרים פגומים (עבודה אקדמית מס. 3132)


‏290.00 ₪

51 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 3132
עבודה סמינריונית אחריות למוצרים פגומים

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי אחריות למוצרים פגומים?

תוכן עניינים

מבוא

הרקע להצעת החוק

 

עיקרי הצעת החוק

 

הערות נוספות לנוסח הצעת החוק

 

היבטים כלכליים וביטוחיים של הצעת החוק

סיכום והמלצות

סיכום

ביבליוגרפיה 


דיני הנזיקין בישראל משנים פניהם. חוק האחריות למוצרים פגומים - הצעת החוק מאמצת, בעיקרה, את הדגם האירופי המוצע לקביעת מהות והיקף אחריותם של יצרנים לנזקי גוף שנגרמו בעטיים של מוצרים שייצרו ומטילה על יצרנים אחריות חמורה, וזאת מבלי לגרוע מעילות התביעה המוכרות כיום, לרבות אלה הקבועות בפקודת הנזיקין.  

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

 חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, - , ס"ח 234. (להלן : "חוק הפיצויים").

 

 ה"ח 30, מכ' בחשון תשל"ט, 20 בנובמבר . יתכן, כי עדיף לקרוא לחוק - "חוק האחריות לנזקי מוצרים פגומים".

 

 בעיקר הולכת הצעת החוק בעקבות טיוטת אמנת שטרסבורג מ-27 לינואר .

Injury Personal to regard in Liability Products on Convention Strasbourg"

".Death and

אמנה זו נועדה לחתימה ולאישרור של המדינות הנכללות ב"מועצת אירופה", עד כה חתמו עליה שלוש מדינות : צרפת, בלגיה, ולוקסמבורג. בהצעת החוק ניכרת גם השפעת ה-

Approximation the to relating Directive Council a for Proposal"

Member the of Provisions Administrative and Regulations ,Laws the of

"Products Defective for Liability Concerning States, שהוגשה למדינות השוק האירופי המשותף ב-9 בספטמבר . במידה פחותה יש גם דמיון לאמנת האג .

documents et Actes ,prive international droit de Haye La de Conference
du Responsabilite .III Tome ,Octobre 21 au 2 session Douzieme la de

. () 246-50 final Acte produits des fait


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות

בעלי חשבון פייפאל
כל כרטיס אשראי כולל דיירקט, ויזה נטען (לא דיינרס)