עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה סמינריונית צווים בדיני הגבלים עסקיים (2940)


‏290.00 ₪

21 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 2940
עבודה סמינריונית צווים בדיני הגבלים עסקיים

שאלת המחקר

כיצד באים לידי ביטוי צווים בדיני הגבלים עסקיים?

תוכן עניינים


א. מבוא

ב. שיטות משפט אחרות

ג. הלכת ארגון ארצי לשיווק צמיגים

1. תחולה מצמצמת לפסק הדין

2. ביקורת ופירוש אחר

ד. יסודות נוספים כמקור לסעדי ציווי

1. חוק בתי המשפט

2. סמכויות שביושר

3. סמכות טבועה

ה. סיכום ביניים

ו. ציווי זמני

ז. כללים להענקת ציווי

1. השיקולים למתן ציווי

2. טענות הגנה

ח. סיכום ומסקנות

 

סמינריון צווים בדיני הגבלים עסקיים.


מערכת פיקוח יעילה על הגבלים עסקיים (להלן - הגבל, או הגבלים) מחייבת הכללת הצווים בין הסעדים כנגד הגבלים. סעדי הציווי - ובעיקר צו המניעה - הינם המכשיר המתאים ביותר להשגת המטרה העיקרית - מניעת פעולתם של הגבלים בלתי-חוקיים. לעתים, יהיה צו המניעה הסעד האפקטיבי היחיד - כגון כאשר מבקש אדם למנוע עבירת הגבל - עוד טרם נפגע.

ברור, שסעד הפיצויים עומד לרשות כל נפגע מעבירת הגבל; אולם הגבלת מסגרת הסעדים לפיצויים בלבד, פוגעת ומחלישה את הפיקוח על הגבלים. נפגע התובע הגבל הפועל באופן בלתי-חוקי, מקדם בכך לא רק את מטרותיו - אלא גם את טובת הכלל; ההגנה על טובת הכלל הינה אחת הסיבות העיקריות, אם לא הראשית, ליצירת זכות התביעה הפרטית, על פי חוק ההגבלים העסקיים .

 

תביעת הפיצויים משרתת בראש וראשונה את אינטרס התובע - ותרומתה לטובת הכלל - שהינה ההצדקה לתביעה עקיפה. תשלום הפיצויים לנפגע אינו מתקן, בדרך-כלל, את הנזק שגרם ההגבל לציבור. חיוב ההגבל בפיצויים, בדרך-כלל, לא ימנע את המשך פעולתו הבלתי-חוקית של ההגבל, בה במידה שהאפקט ההרתעתי של הפיצויים מוגבל - שכן תוחלת הרווח הצפוי כתוצאה מעבירת ההגבל, תהא גבוהה מתוחלת הפיצוי.

נפגע העותר לצו מניעה, משרת את אינטרס הציבור באופן מיידי וישיר. שכן צו המונע את המשך קיום עבירת ההגבל כלפיו, ימנע גם את המשך העבירה כלפי הציבור כולו. חשיבות צו המניעה, במערכת הסעדים הניתנת לנפגע, ברורה ומתבקשת ממהות החוק. פעולת ההגבל, הינה בדרך-כלל מתמשכת, ונפגע התובע פיצויים וזוכה בהם, מבלי שבית המשפט יצווה למנוע את המשך העבירה, ימשיך לסבול נזק ויאלץ מדי פעם לחזור ולהגיש תביעה באותו ענין, ושוב יידרש בית המשפט לחזור ולדון באותו נושא.

בשני מקרים נמצאה התייחסות של בית המשפט העליון לאפשרות מתן צווי מניעה כנגד הגבל. באחד מהם3 קבע בית המשפט שאינו מוסמך להעניק סעד זה לנפגע מעבירת הגבל. הבסיס לקביעה ולפרוש הן מלותיו של סעיף 45 לחוק: "דין נזק [...] כדין נזק שניתן לתבוע עליו פיצויים" - ומשלא נאמר בסעיף דבר לגבי סעד נוסף על פיצויים הוסק כי לפיצויים בלבד זכאי הנפגע. בדעה האמורה מחזיקים גם חוקרי המשפט המועטים שהתייחסו לסוגיה4.

מטרת החיבור לבחון האם מבוססת הפסיקה הנזכרת על יסודות נכונים, וכן לבחון אם ניתן לפרש את החוק באופן שיאפשר מתן סעד של ציווי בכלל, או לפחות צו מניעה. כן תיבחנה דרכים חלופיות להענקת סעדי צווי - מכוח עילות חיצוניות לחוק.

 

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

 

 ד' מור, "הגבל עסקי - עוולה בנזיקין? הפרקליט כג 78, 80;

ג' קלינג, "היבטים נזיקיים של הצעת חוק הליכות מסחר" הפרקליט כח 248

 בג"צ ארגון ארצי לשיווק צמיגים נ' שר המסחר והתעשיה, פ"ד יז(1) 319, 326

  100 S.U 395 Hazeltine .v Corp Radio Zenith

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות

בעלי חשבון פייפאל
כל כרטיס אשראי כולל דיירקט, ויזה נטען (לא דיינרס)