עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה סמינריונית שידול במחדל דיני עונשין, עבירה נגזרת, צדדים לעבירה (עבודה אקדמית מס. 2900)

‏290.00 ₪

28 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 2900

עבודה סמינריונית שידול במחדל דיני עונשין, עבירה נגזרת, צדדים לעבירה

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי שידול במחדל בדיני עונשין?

תוכן עניינים

 

מבוא   

שידול  

נסיון לשידול - ענישה   

דין מצוי - משפט ישראלי 

משפט משווה   

גישת פרופ' בועז סנג'רו לסוגיית הנסיון לשידול במחדל  

החובה לפעול  

עבירת שידול במחדל מול עבירת אי מניעת פשע  

פסק הדין בעניינה של מרגלית הר-שפי 

ומן הכלל אל הפרט   

שידול במחדל מול סיוע במחדל  

הדין הרצוי וזכויות האדם   

סיכום   

ביבליוגרפיה   

 

סמינריון שידול במחדל.

שידול הוא מונח משפטי המתאר מצב בו אדם אחראי בשל כך שהביא אדם אחר לביצוע עבירה פלילית או עוולה אזרחית.

הרציונל המשפטי לעבירת השידול הוא הרצון להעניש לא רק מי שביצע את העבירה בעצמו, אלא גם שותפים אחרים. לעתים קרובות קו הגבול בין מבצע בצוותא, מסייע ומשדל הוא דק ביותר. כך, למשל, במקרה הנפוץ של כנופיית עבריינים, מנהיג הכנופיה המפעיל לחץ או מעודד את העבריינים לביצוע הפעולה, יקשה לעתים להוכיח את מעורבותו הישירה בעבירה כמסייע או כשותף, ויהיה קל יותר להוכיח את מעורבותו כמשדל.

במשפט המקובל הייתה מקובלת עבירת ה-"incitement", שעיקרה שכנוע, עידוד, או הפעלת לחץ על אדם אחר לביצוע עבירה. עבירה זו הוחלפה במשפט הבריטי  Serious Crime Act  בשלוש עבירות שונות המבחינות בין סוגים שונים של שידול וסיוע.

סעיף 12 לפקודת הנזיקין נוסח חדש במשפט הישראלי, מטיל "אחריות משתף ומשדל" על "המשתף עצמו, מסייע, מייעץ, מפתה למעשה או למחדל, שנעשו או שעומדים להיעשות על ידי זולתו, או מצווה, מרשה או מאשרר אותם, יהיה חב עליהם". הוראת החוק הינה חריג לכלל בדיני הנזיקין לפיו אחריות מוטלת רק על מי שמקיים את כל יסודות העוולה הנזיקית, הוא המבצע הישיר. כלומר, יחודה של הוראת חוק זו הוא בהטלת אחריות לעוולה על צד שלישי שאינו המבצע הישיר של העוולה הנזיקית, על בסיס זיקה של הסכמה או למעשה של המבצע הישיר. זיקה זו נוצרת אם האדם שהוא הצד השלישי בצע את אחת הפעולות המנויות בהוראת החוק ביחס לעוולה שבוצעה - במעשה או במחדל - על ידי המבצע הישיר.

 

שידול במשפט הפלילי הוא עבירה נגזרת בדומה לנסיון ולסיוע. על פי סעיף 30 לחוק העונשין "המביא אחר לידי עשיית עבירה בשכנוע, בעידוד, בדרישה, בהפצרה או בכל דרך אחרת שיש בה משום הפעלת לחץ, הינו משדל לדבר עבירה". על פי סעיף 34 לחוק זהה עונשו של המשדל לעונשו של עובר העבירה העיקרי.

משדל לא ישא באחריות פלילית בשלושה מקרים - אם מנע את עשיית העבירה לה שידל, או הודיע מבעוד מועד לרשויות על הכוונה של המבצע העיקרי לבצע את העבירה, או אם העבירה לה שידל הייתה מסוג "חטא" כאשר הכוונה היא לעבירות שעונשן עד שלושה חודשי מאסר.  

הדעה הרווחת בקרב המשפטנים, הן בארץ והן בשיטות משפט אחרות, היא שנדרש מעשה אקטיבי כתנאי הכרחי להתגבשות השידול הפלילי. ישנם אף הגורסים כי לא זו בלבד שאין השידול עניש כשהוא מתבצע על-ידי מחדל, אלא אף אינו אפשרי, אפילו לא באופן תיאורטי.

ברשימה זו אעמוד בקצרה על המצב המשפטי הנוכחי בנושא, ואציע ראייה שונה שלו. אמנם מסכים אני כי מטבע הדברים, ברובם המכריע של המקרים מתבצע השידול במעשה אקטיבי, אולם, כפי שאנסה להוכיח, אין כל סיבה לשלול את האפשרות של שידול במחדל, ואף לא את ענישותו.

 

ב"הצעת חלק מקדמי וחלק כללי לחוק עונשין חדש" מוגדר המשדל כך (סעיף 30(א)): "המביא אחר לידי ביצוע עבירה בדרישה, בעצה, בעידוד או בכל דרך אחרת שאינה מגיעה כדי כפייה או צידוק, הוא משדל לדבר עבירה"

 

אמנם לא ברור אם מחברי ההצעה, בקובעם נוסח זה, נתנו דעתם על האפשרות של שידול במחדל (ויעיד על כך היעדר דברי הסבר לסעיף זה), אולם הנוסח המוצע מתיישב היטב עם אפשרות זו.

משהתקבלה הצעת החוק, אין מניעה, אפילו לא מניעה לכאורה (כפי שיש כיום נוכח לשון החוק), להכרה באפשרות של ביצוע שידול על-ידי מחדל, ובענישותו.

לינק למצגת אקדמית שידול במחדל ב-99 שח

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

רוני רוזנברג "שידול במחדל – האומנם אפשרי הוא?" דין ודברים (2014).

בועז סנג'רו "שידול במחדל - האומנם בלתי אפשרי?" משפטים ט"ז  482 – 493

גיל עשת הטמעת תיקון 39 לחוק העונשין בפסיקה בישראל  הוצאת נבו

יורם רבין ויניב ואקי דיני עונשין כרכים א'-ב' (מהדורה שנייה )

ע"פ היוהמ"ש נ' ירקוני וגור, פד"י יח (4) 20, בעמ' 47 מול אות השוליים א.

ע"פ כץ נ' מדינת ישראל, פד"י לד (3), 664, בעמ' 668 ובעמ' 671.

 

 5.02 ל-Law American The) 10 .No Draft Tentative ,Code Penal Model

19 P ,Institute.

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת