עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה סמינריונית פלת"ד - פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (עבודה אקדמית מס. 2841)

‏290.00 ₪

33 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 2841

עבודה סמינריונית פלת"ד - פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

שאלת המחקר

כיצד באים לידי ביטוי פיצויים לנפגעי תאונות דרכים?

תוכן עניינים

מבוא

סעיף 6ב - רפורמה בדרכי ההוכחה של דרגת הנכות..

"נקבעה... דרגת נכות" - מהותה וגבולותיה. 

"על-פי כל דין" - איזהו "דין"?. 

"לפני שמיעת הראיות בתביעה לפי חוק זה" - קביעת גבול הזמן 

מה בדיוק יחייב בדרגת הנכות שנקבעה על-פי דין אחר. 

"ראיות לסתור את הקביעה..." - מה טיבן?. 

טעמים מיוחדים - מבחן צר מאוד. 

תחולה למפרע - מוגבלת או מלאה?. 

ביבליוגרפיה. 

 

חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים נתן בידי בית המשפט כלים חדשים, פשוטים ומהירים, לקביעת דרגת נכותו של נפגע, התובע בעילה על-פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, (להלן: חוק הפיצויים). התיקון, שנעשה למעלה משמונה שנים אחרי כניסתו לתוקף של החוק המקורי, מהווה, למעשה, רפורמה בכל הנוגע לדרכי ההוכחה של נתון יסודי זה, ותכליתו הברורה לשחרר את בית המשפט, הדן בתביעה לפי חוק זה, מלעסוק בסוגיה הרפואית לגופה, ומן הצורך להכריע בין חוות-דעת רפואיות מנוגדות, לעיתים בצורה קיצונית. עד לתיקון האמור עמדו, בדרך-כלל, בפני בית המשפט הדן בתביעה כזו, חוות-דעת רפואיות, בכתב, מטעם התובע לגבי שיעורי נכותו בכל תחומי פגיעתו, מול חוות-דעת נגדיות סותרות מטעם הנתבעים. לאלה הצטרפו לרוב, חוות הדעת של המומחים הרפואיים שמונו מטעם בית המשפט, וכאשר לא היתה הסכמה מראש על מנויים, הוזמנו כל הרופאים להעיד בפני בית המשפט, שהיה צריך לפסוק, לבסוף, אילו חוות-דעת יעדיף ומהי דרגת הנכות הסופית, על פיה יבסס את חישוב הנזק. במקרים לא מעטים, אותו תובע כבר עמד, בעקבות תאונת הדרכים, נשוא תביעתו, בפני רופא או ועדה רפואית מוסמכת על-פי דין אחר, ואף נקבעה דרגת נכותו לצמיתות. אלא, שבית המשפט הדן בתביעה על-פי חוק הפיצויים, לא עשה כל שימוש בממצא זה, בהיותו בלתי רלבנטי לעקרונות הפיצוי על-פי אותו החוק, כמצוות הפסיקה שהיתה קיימת אז. מצב זה, שיצר כפילות, עינויי דין וגרם לעמל מיותר ובזבוז של זמן וממון, בא, כאמור, במידה רבה, על תיקונו על-ידי הוספת שני סעיפים לחוק המקורי. סעיף 6א, בו לא נעסוק ברשימה זו, משחרר את בית המשפט מלהזקק לחוות-דעת רפואיות פרטיות מטעם בעלי הדין ומסמיך אותו, לפי הוראות שנקבעו בתקנות, למנות מומחה, או מומחים רפואיים שיבדקו את התובע ויחוו דעתם על שיעור נכותו. הסעיף השני הוא סעיף 6ב, נשוא דיוננו זה, מסמיך את בית המשפט, הדן בתביעה לפי חוק הפיצויים, במקרה ונקבעה דרגת נכותו של התובע בהליך קודם על-פי כל דין, לאמץ אותה כממצא ולהשתחרר מלדון נוספות בסוגיה רפואית זו. החלת סעיף 6ב הנ"ל מותנית בקיומם של כל היסודות המנויים ברישא שבו, תוך הענקת סמכות לבית המשפט, בתנאים מסויימים, להתיר לבעל דין להביא ראיות לסתור את דרגת הנכות שנקבעה בהליך הקודם על-פי הדין האחר. 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים) ק"ת 126.

סעיף 36(א) (5) לחוק הנכים (תגמולים ושיקום) [נוסח משולב].

סעיף 5(9) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], נ"ח תשכ"א 120

תקנות מס הכנסה (קביעת אחוזי נכות), ק"ת 470.

סעיף 55א וסעיף 70 (11) בפקודת התעבורה [נוסח חדש], נ"ח 173

סימן ג לתקנות התעבורה, ק"ת 1425.

 סעיפים 15 ו-96 לחוק שרות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], ס"ח 120.


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות