עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה סמינריונית אכיפה חוקי תכנון ובניה, אכיפת צווי הריסה, התחדשות עירונית, פינוי בינוי (עבודה אקדמית מס. 2825)

‏290.00 ₪

37 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 2825

עבודה סמינריונית אכיפה חוקי תכנון ובניה, אכיפת צווי הריסה, התחדשות עירונית, פינוי בינוי

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי אכיפת חוקי התכנון והבנייה?

תוכן עניינים

מבוא

צווי הריסה - השיקולים במתן הצו

אכיפת צווי ההריסה - איכה היתה האכיפה לעקיפה

דין רצוי: אכיפה- הדרכים לשיפור המצב

צווי פינוי נגד דיירים בפינוי בינוי

גישות כוללות ליצירת התחדשות עירונית

משפט משווה: השוואה לחוקים בעולם

התחדשות עירונית

פינוי דיירים בהתחדשות עירונית ומסלולי החוק

מסלול רשויות מקומיות

מסלול מיסוי

מסלול תמ"א 38 תיקון מס'2

בעיות וסיכונים

סיכום

ביבליוגרפיה

 

צווי הריסה רבים ניתנו ועוד יינתנו ורבים תינו ועוד יתנו על אי ביצוע הצווים ואיכה בונה קריה נאמנה. בכמה מקומות ממקומותינו ובכמה ועדות מקומיות מועדותינו המצב טוב, או אולי טוב יחסית, אך במקומות רבים טרם נכון שלטון החוק, והבונה אינו חושש כי ייאכפו עליו הוראות החוק.

חוק התכנון והבנייה, (להלן: "החוק") כולל הוראות מפורטות שענינן אכיפה פלילית, ושיעור ניכר מתיקוני החוק אין ענינו אלא בשיפור דרכי האכיפה. האם חסרים אנו הוראות שבחוק ואמצעים מבית היוצר של המחוקק? שמא הפסיקה פסקה מלתמוך באכיפה התקיפה והלכותיה מהלכות בשולי הדרך ואחרי המחנה? ואולי מרכז הכובד של האכיפה נמצא מחוץ לאולם המשפט והרחק מבית המחוקקים, ובאשר נקודת הכובד - שם תימצא נקודת החולשה?

במרכז הזירה של אכיפת חוקי הבנייה ניצבות הרשויות המקומיות ולידן ניתן למצוא את משרד הפנים, משרד המשפטים ומשרד המשטרה. החוק הוא אחד ונושאים רבים משותפים לכל, אך האכיפה הפלילית אינה אחת ואחידה לכלל הרשויות המקומיות ולכל המדינה, ואין לך מערכת אחת בשליטה מרכזית המתפצלת לרשויות השונות.

התפתחו בארץ מערכות נפרדות של אכיפה פלילית ברשויות המקומיות השונות, וניתן להבחין בנורמות שונות בסולם האכיפה הנאותה.

כללית, קשה למצוא הרתעה של ממש מפני בנייה שלא כחוק, ומפגש זה שבין אזרחים רבים לבין חוק המדינה, מהווה פעמים רבות חינוך רע למדי לכיבוד החוק. הלקח המצטבר מן הנסיון בנושא זה נכתב לעתים בשורה אחת: אין תודעה מספקת של שמירת חוקי התכנון והבנייה ואין הרתעה נאותה מפני בנייה שלא כדין, ועל כן יש להקפיד יותר בשמירת החוק ולהחמיר עם מפירי החוק.

בית-משפט הכותב שורה זאת בגזר-דין היוצא מלפניו, יטיל אחר כך עונש הנראה לו הולם בחומרתו את נסיבות המקרה ואת חומרת התופעה - אלא שמכאן ועד התחלת פתרון הבעיה, הדרך ארוכה היא ורבה. מעשה האכיפה מתחיל את דרכו הרחק מחוץ לבית המשפט וסיומו אף הוא אינו בצו או בגזר-דין של בית המשפט, ולאורך הדרך פועלים גורמים ושיקולים המשפיעים על מערכת האכיפה ומעצבים את פני המציאות.

בדיון שלהלן ייבחנו תוכנה של האכיפה, צווי ההריסה והשיקולים שבהוצאתם, ונושא ההרתעה והתודעה כי אין לבנות בלא היתר פן ייאכף החוק ויבוצע צו הריסה.

במצב הקיים צפוי שתגבר המגמה של בתי המשפט להחמיר במרכיבים האחרים של גזר הדין, בייחוד בקנס ולעתים בעונש המאסר[1]. כאשר יודע בית המשפט כי הנאשם שלפניו צפוי הלכה למעשה להריסת המבנה שבנה, כי אז ברור שייגרם לו גם נזק כספי בשל ההוצאות שהוציא בבנייה, ובהריסת המבנה ירדו אלו לטמיון. לעומת זאת, כשבית המשפט חי בתוך עמו והוא מעריך כי המבנה לא ייהרס, יש בליבו נכונות להחמיר עם הנאשם בצד הקנס [2] ולעתים בצד המאסר או המאסר על תנאי, עד כי דומה ומתפתחת לאחרונה מגמה לבנות את ההרתעה החסרה באמצעות עונשי מאסר[3].

מגמה זאת ניתן לעתים להפעיל דווקא לכיוון ביצוע ההריסה. לאחר שהורשע הנאשם, יכולה התביעה בעת הטיעון לעונש לדרוש קנס כספי חמור או לעתים עונש מאסר או מאסר על תנאי וכשהנאשם יודע כי בבית-משפט זה אכן צפוי הוא לעונשים החמורים, אפשר ליתן לו הזדמנות להרוס את מה שבנה ולהתייצב לישיבה הבאה בפני בית המשפט לאחר שהרס, ולהביא גורם זה כגורם של ממש להקלת העונש. הנסיון מלמד כי יהיו נאשמים שיירתעו ויהיו מבנים שייהרסו בשלב זה[4], והרבה מאוד תלוי כאן בגישת בית המשפט ובדרך ניהול המשפט, אם כי אין להגזים בחשיבותה של דרך זאת, ואין היא באה במקום השינויים המהותיים הדרושים כאן. [5]

כל עוד בצווי הריסה עסקינן, השאיפה צריכה להיות להקדים את המועד להריסת מבנה בלתי חוקי עד כמה שניתן, אלא שצווי הריסה הניתנים כחלק מגיזרי הדין, באים מטבעם, זמן רב לאחר שהושלמה הבנייה (וגם אז ניתנת, בדרך-כלל, אורכה עד לביצוע ההריסה). מי שניגש לאכיפה ולהריסה שנתיים-שלוש שנים או יותר לאחר השלמת הבנייה, נתקל בחומת העובדה המוגמרת, ועל כן טוב הרבה יותר להפעיל את מיגוון האמצעים הקיימים אל מול בנייה בלתי חוקית הנמצאת באיבה. צווי הפסקה מינהליים ושיפוטיים וצווי הריסה מנהליים, כל אלו נועדו למנוע יצירת עובדות מוגמרות שכנגדן קשה יותר לפעול, ולמעשה פעמים רבות, אם לא נוקטים בצעדים אלו ומסתפקים באישום הפלילי, המשמעות המעשית היא של השלמה עם מה שניבנה.

חלק בלתי נפרד מהשינויים המוצעים לעיל, יצטרך להיות החשת תהליך ההריסה במקרים רבים יותר וטיפול נמרץ מיד עם תחילתה של בנייה לא חוקית, באותם מקרים. 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

ד"ר שמואל רויטל, עו"ד איל ד' מאמו דיני תכנון ובנייה, הוצאת סדן, מעודכן ספט' 2017

אהרן נמדר תכנון ובנייהתכניות, מוסדות והליכי תכנון (חושן למשפט).

שרית דנה ושלום זינגר דיני תכנון ובנייה (2016)

World Encyclopedia of Law, with International Legal Research and a Law dictionary 2016


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת