עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה סמינריונית האזנת סתר, האזנת סתר ופגיעה בפרטיות (עבודה אקדמית מס. 2812)

‏290.00 ₪

40 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 2812

עבודה סמינריונית האזנת סתר, האזנת סתר ופגיעה בפרטיות

 

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי האזנת סתר ופגיעה בפרטיות?

ראשי פרקים

מבוא

חוק האזנת-סתר מול חוק הגנת הפרטיות

חוק האזנת סתר - מבט ביקורתי 

האזנת סתר לשיחותיו של אדם. 

האזנות ברשות-היחיד והאזנות ברשות-הרבים. 

ההבחנה במישור הספציפי - האזנות לשיחותיהם של עצורים ואסירים. 

הסדרים החלים על האזנות-סתר ברשות-היחיד 

הסדרים החלים על האזנות-סתר ברשות-הרבים. 

אזורים שאינם רשות-היחיד - ושאינם רשות-הרבים. 

האזנת-סתר לשיחות חסויות. 

פירות העץ האסור : ראיות שהושגו בניגוד לחוק האזנת-סתר 

סיכום. 

ביבליוגרפיה. 

 

חוק האזנת סתר,, וחוק הגנת הפרטיות, עוסקים שניהם, לכאורה, באותה מאטריה: הגנת צנעתו של אדם מפני חדירה לא-מוסכמת או לא-מוסמכת אליה על-ידי אחר, בין בדרך האזנת סתר לשיחותיו ובין בדרך של פגיעה אחרת בפרטיותו, דוגמת בילוש, צילום וכיוצא באלה.

אף-על-פי-כן, זכה עניין האזנת הסתר, המהווה רק אחד העניינים הבאים בגדרה של הזכות לפרטיות, להסדר מיוחד, בחוק נפרד מזה העוסק בזכות לפרטיות באורח כולל. יחד עם זאת, קשר המחוקק את שני החוקים בדרך עקיפין, בקובעו בסעיף (2)2 לחוק הגנת הפרטיות כי:

 

פגיעה בפרטיות היא אחת מאלה:

(1) …

(2) האזנה אסורה על פי חוק.

מהי משמעותו של סעיף (2)2 ? מה טיבו של הקשר בין שני החוקים? האם הוראותיו של חוק הגנת הפרטיות חלות על אלו של חוק האזנת סתר? האם ההפרדה בין שני החוקים היא "מקרית" ולמעשה הם מהווים שני חלקיו של הסדר העשוי מקשה אחת, או אולי מדובר בשתי מסגרות נורמטיביות נפרדות, העומדות כל אחת בפני עצמה? האם תיתכן תחולה של שני החוקים, בו-זמנית, על מערכת עובדתית נתונה, או שמא חל כל אחד מהם בתחום מוגדר ונבדל?

 

שאלות אלה טרם נתלבנו בפסיקה או בספרות המשפטית, ועל-כן התשובות שניתנו להן, בשעת הצורך, היו כלליות ומעורפלות. דוגמא לאי-הבהירות השוררת בנוגע ליחס בין חוק האזנת סתר לבין חוק הגנת הפרטיות נמצא, למשל, בדברי-אגב של המשנה לנשיא בית-המשפט העליון, השופטת בן-פורת, בעניין מילן5:

 

לכאורה, אפילו חוק האזנת סתר הנ"ל "כפף" עצמו לאינטרס הציבור לדעת, זאת לאור כמה מהוראותיו של חוק הגנת הפרטיות. אבהיר ענין זה:

לפי סעיף (2)2 לחוק האחרון, 'פגיעה בפרטיות' היא (בין היתר) ,'האזנה האסורה על פי חוק', וברור, שגם (אם לא בעיקר) חוק האזנת סתר במשמע. מכאן, שחלות על כגון דא הוראותיו של סעיף 18(3) לחוק הגנת הפרטיות, לפיו במשפט פלילי או אזרחי, בשל פגיעה בפרטיות, תהא זו הגנה טובה אם ,'בפגיעה היה ענין ציבורי המצדיק אותה בנסיבות הענין, ובלבד שאם היתה הפגיעה בדרך של פרסום - הפרסום לא היה כוזב'. אם חל הפטור האמור, כי אז הופך המידע גם לקביל כראיה, לפי סעיף 32 לאותו חוק.

לא ביקשתי לתת להוראות הללו פירוש מוסמך, אלא רק לציין, כי לכאורה ניתן למצוא בהן תמיכה להלך מחשבתי באשר לצורך בשמירה על אינטרס הציבור לדעת, ולו גם כאשר המידע המתפרסם נרכש תוך נקיטת אמצעים המהווים פגיעה בפרטיות (כולל, שוב לכאורה, האזנת סתר) (בחיבור מוסגר ייאמר, שכדאי להפנות את שימת לבו של המחוקק לתוצאה, שאולי קיימת, והיא, שאדם ייתן את הדין לפי חוק האזנת סתר, אך יזכה לפטור לפי חוק הגנת הפרטיות).

 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

תהילה שוורץ אלטשולר (עורכת), פרטיות בעידן של שינוי, הוצאה המכון הישראלי לדמוקרטיה

א' שטיין "האזנת סתר ומעקבים אלקטרוניים נסתרים כאמצעים לקידומה של חקירה פלילית בטחונית" משפטים יד 527

 

בג"צ מ.י.ל.ן מכון ישראלי למוצר ולעסק הנבחר בע"מ ואח' נ' רשות השידור ואח', פ"ד לח(2) 673

 

חוק האזנת סתר

 

Nina Zaltzman, The Israeli Approach to Evidence Obtained in Violation of The Right to Privacy, 18 Isr. L. Rev. 215 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת