עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה סמינריונית מיסוי בתנאי אינפלציה (עבודה אקדמית מס. 2805)


‏290.00 ₪

27 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 2805
מיסוי בתנאי אינפלציה

 

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי מיסוי בתנאי אינפלציה?

 

תוכן עניינים

מבוא

 

פרשת דיסקין

 

 

ניתוח פסק-הדין

סיכום

ביבליוגרפיה 

 

סמינריון פרשנות חוקי המיסוי בתנאי אינפלציה, הפחת המשוערך ודמי הפינוי

עליית שיעורי האינפלציה בישראל בסוף שנות השבעים ובתחילת שנות השמונים יצרה קשיים רבים בהתאמת ענפי המשפט השונים לעידן האינפלציוני ובמיוחד בתחום הפיסקלי. במסגרת תחום זה בלטה במלוא חריפותה שאלת התאמת מיסוי ההכנסה לתנאי אינפלציה. הפתרונות החלקיים שהוצעו על-ידי המחוקק בנושא זה בתקופות האמורות יצרו עיוותים וליקויים רבים כתוצאה מאי שלמותם ומהיבטים מסויימים הם הגדילו לאין ערוך את מימדי הבעיה בבחינת "בא לברך ונמצא מקלל". לפיכך אזר המחוקק אומץ וחוקק את חוק מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה), שייעודו מתבטא ביצירת פתרון מלא ומקיף לשאלת התאמת מיסוי ההכנסה בעיתות אינפלציה. מורכבות החוק נגזרת מהמשימה הכבדה שנטל על עצמו, קרי: עיקור הגורם האינפלציוני במדידת ההכנסה. הצגה מפורטת של החוק חורגת מיריעתה הצרה של רשימה זו ואינה נצרכת לאכסניה זו, אולם נציין רק כי ההתאמה האמורה מושתתת על שני רכיבים מרכזיים: מתן הגנה להון עצמי שהושקע בנכסים בלתי מוגנים באמצעות המנגנון של הניכוי לשמירת ההון ושלילת ההגנה הכפולה המוענקת להון זר המושקע בנכסים מוגנים באמצעות שלילת הוצאות המימון האינפלציוניות וההכרה במרכיב הריאלי בלבד של הוצאות המימון4. במסגרת החוק5 זכה ניכוי הפחת (להלן – הפחת), כעיקרון, אף הוא להתאמה לאינפלציה באמצעות שיערוך הפחת על-ידי הענקת הניכוי בשל פחת, כפי שיובהר בהמשך.

לפרשת דיסקין חשיבות רבה על אף שבמרכזה אספקט אחד בלבד של מיסוי ההכנסה בתקופת אינפלציה. מן המפורסמות הוא, שהחוק וחליפו - חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראת שעה) מורכבים ומסובכים, והם בבחינת חוכמת הנסתר ותורת הסוד לרבים מהעוסקים במשפט. לפיכך, הדיון בהיבטים שונים של חקיקה זו יש בהם כדי להסיר את ה"הילה" האמורה, ולהביא בכך להגדלת הנגישות לחוק. כמו-כן פרשת דיסקין מהווה אחת החוליות הנחשוניות בתהליך יצירת העמדה השיפוטית, ההולכת ומתגבשת לחוקי המיסוי השונים בתנאי אינפלציה. מיקומה הראשוני בתהליך האמור מעניק לה משנה חשיבות בעיצוב העקרונות והיסודות אשר ינחו את בתי-המשפט בהמשך דרכם. ההכרעה בפרשת דיסקין, מלבד חשיבותה הרבה ביחס לשאלה הקונקרטית שעמדה במרכזה, כוללת בתוכה מרכיבים נוספים בעלי השלכות החורגות מעבר להחלטה האמורה והמשפיעות על המשך עיצוב וגיבוש התפיסה השיפוטית לחקיקה מורכבת זו.

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

Deventer. The Netherlands); K.A. Rosenn "Law and Inflation"(University of

Pennsylvenia Press, Philadelphia); Adjustments for Tax Purposes in Highly

Inflationary Economies (38th Congress of the International Fiscal Association, );

E. Hirschberg "The Impact of Inflation and Devaluation on Private Legal

Obligations" (Bar-Ilan University, Israel, ); F. Rezende "Fiscal Policy, inflation

and Development" in "On Reforms of Tas Systems", (K.W. Roskamp and F. Forte

554/83.( ed.); Wayne State University Press, Detroit, ), 425

 

ע"א "אתא" חברה לטכסטיל בע"מ נ' עזבון המנוח זולוטולוב יצחק ז"ל ואח '(טרם פורסם).

 

ע"א 634/81 תעשיות רכב בע"מ נ' פקיד השומה למפעלים גדולים, פד"י לז(4) 393;

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות

בעלי חשבון פייפאל
כל כרטיס אשראי כולל דיירקט, ויזה נטען (לא דיינרס)