עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה סמינריונית האם אמת היא שקר (עבודה אקדמית מס. 2789)

‏290.00 ₪

26 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 2789
עבודה סמינריונית האם אמת היא שקר

 

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי האם אמת היא שקר?

 

בפרשת דקוסיאן קבע בית המשפט העליון, אמנם בקביעה משפטית שלא נזקק לה במישרין לצורך הכרעת הענין שבפניו2, כי בעבירה של מסירת תצהיר כוזב לפי סעיף 239 לחוק העונשין,  3 ובעבירה של קבלת דבר במרמה לפי סעיף 415 לחוק העונשין4, די בכך שאדם מצהיר הצהרה בחושבו בשעת ההצהרה שהיא כוזבת, ואין נפקא מינה אם בפועל היתה הצהרתו אמת, כלומר משקפת את המציאות מן הבחינה האובייקטיבית. לשון אחר; די במחשבתו של המצהיר, כי הדברים כוזבים, גם אם לאמיתו של דבר דברי אמת הם, כדי לקיים את היסודות של "תצהיר שקר" בעבירה לפי סעיף 239 לחוק העונשין ו"טענת עובדה... שאינה אמת" בעבירה לפי סעיף 415 לחוק העונשין. בקביעתו האמורה הסתמך בית המשפט על קביעות קודמות ביחס לעבירות של עדות שקר, לפי סעיף 237 לחוק העונשין5 ותעודה כוזבת, לפי סעיף 231 לחוק העונשין6. בבדיקה של קביעה זו ושל הקביעות עליהן סמכה נעסוק ברשימה זו.

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

. פ"ד לא(1) 294 (להלן: הפסק).

 

 . ס"ח 226, להלן: חוק העונשין (סעיף 120 לפקודת החוק הפלילי).

 

 . חוק לתיקון דיני עונשין (עבירות מרמה, סחיטה ועושק), סעיף 2.

 

 . ע"פ 20/61 סהר נ' היועמ"ש, פ"ד טו 561, 578, 579. לאחר פסק הדין בענין דקוסיאן, חזר בית המשפט העליון ואישר את הלכת סהר: ע"פ 189/78 קנול נ' מ"י, פ"ד לג(2) 186, 190.

 

 . ע"פ 187/57 קלי נ' היועמ"ש, פ"ד יב 1009, 1030.

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות