עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

ב"ה  15,000 עבודות אקדמיות בחינם/ במחיר שפוי:99-390 שח. 

אתר ברוח חב"ד 

שיתוף מידע ללא גזל.

החומר באתר משמש השראה וחומר עזר בלבד. אסור להשתמש בקובץ העבודה להגשה למוסד אקדמי.

طُلَّاب 

Русский студенты

Français            አማርኛ

חוות דעת על מרצים

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

תמונה קשורה  ×ª×•×¦××ª תמונה עבור ישראכרטתוצאת תמונה עבור אמריקן אקספרס

תוצאת תמונה עבור פפר       ×ª×•×¦××ª תמונה עבור פייבוקס     Ã—ª×•×¦××ª תמונה עבור ביט

תשלום בחיוב אשראי טלפוני דרך נציג שירות 24/7        

תוצאת תמונה עבור העברה בנקאית

עבודה סמינריונית נזיקין פסיקה (עבודה אקדמית מס. 2763)


‏290.00 ₪

31 עמודים

עבודה אקדמית מספר 2763
נזיקין פסיקה

 

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי נזיקין פסיקה?

 

תוכן עניינים

א. מבוא

ב. היחס בין עוולת הרשלנות לבין העוולות היחידות - פתרון הבעיה של מבנה פקודת הנזיקין

ג. תחולתם של העקרונות שבפקודת הנזיקין על אחריות נזיקית מחוץ לפקודה

ד. השימוש במושג חובת הזהירות ברשלנות להרחבת האחריות בנזיקין

1. חובת הזהירות כלפי מסיג גבול

2. האחריות לנזק בלתי רכושי

3. האחריות של המדינה ושל רשויות מקומיות

ה. הרחבת תחולתה של העוולה הפרת תובה חקוקה

ו. בית המשפט כבית יוצר: בעיית המדיניות בהליך השפיטה

 

 

סמינריון תרומת הפסיקה להתפתחויות בדיני נזיקין - דימויה העצמי ומציאות.

 השינויים החקיקתיים החלו עם חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, והכוללים חוקים חשובים, כגון: חוק האחריות למוצרים פגומים חוק הגנת הצרכן חוק הגנת הפרטיות, חוק הבנקאות (שירות ללקוח). 

במעשי חקיקה אלה לא רק הורחבה ההגנה על נפגעי תאונות, תוך אימוץ הרעיון של אחריות ללא אשמה, אלא - ברוח הזמן - זכו אינטרסים נוספים להגנה נזיקית שנמנעה מהם בעבר. פעילות זו של המחוקק בתחום דיני הנזיקין אינה חשובה רק מן ההבט המעשי, אלא גם מן ההבט המדיני: היא מצביעה על חיוניות המוסד המחוקק בעיצוב המערכת המשפטית, ובמיוחד על יכולתו להתגבר על התנגדותן של קבוצות לחץ, אשר בארצות אחרות גורמות לא פעם לשיתוקן של יוזמות חקיקתיות. יתרה מזו, כפי שמעידים התיקונים בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, המחוקק מגיב במהירות יחסית על בעיות המתעוררות בעקבות החלת החוק על-ידי בתי המשפט. אין אנו באים לשבח כאן פעלתנות חקיקתית לשמה - תופעה מצערת ונפוצה הגורמת לחקיקת-יתר. הגודש הנורמטיבי הוא עושר השמור לבעליו לרעה מאחר והוא עלול להביא לניוון המערכת כולה, כתוצאה מאי-הגשמתן של הוראות רבות ומקשיי התאמתן ההדדית. גם מדינתנו אינה נקייה ממגמות של פעילות-יתר בחקיקה והגשמת-חסר בפועל. לכן, דברי השבח נוגעים ליחסי-הגומלין הנאותים בין יוזמה חקיקתית - הבאה בעיקר מצד משרד המשפטים- ובין צרכי החברה בתחום המשפט. ביחסים אלה חשוב במיוחד המישור העדין של חלוקת התפקידים ושיתוף הפעולה הנכונים בין מוסדות השיפוט לבין המוסדות האחראים לחקיקה.

אולם, כאמור, אין בכוונתנו לדון כאן בשינויים החקיקתיים, אלא בהתפתחויות "הפנימיות" שהן פרי מלאכתה של הפסיקה. התפתחויות חדישות אלו מסמלות עידן חדש בתחומים חשובים של האחריות בנזיקין. קיים פיתוי גדול להשתמש במטבע הלשון: שינויים מהפכניים. אנו נמנעים מנקיטת לשון זו, על אף האופי המהותי של ההתפתחויות האחרונות, כדי להבליט מספר הבטים הראויים לעמוד לנגד עינינו בהערכה כוללת של התופעה.

ראשית, כל ההלכות החדשות נפסקו במסגרת נתונה של מסורת משפטית אנגלו-אמריקאית המצויה ביסודם של דיני הנזיקין בישראל. לא נוצר שבר ברציפותה של מסורת זו על דפוסי המחשבה האופייניים לה; השינויים נערכו בטכניקה המקובלת על השיטה. שנית, אם נתעלם מפרטים אחדים המיוחדים למשפט הישראלי, ההתפתחויות אצלנו דומות ביסודן למגמות מקבילות בארצות אחרות בהן שיטת המשפט האנגלו-אמריקאית היא השלטת.

אולם, גם אם השינויים בהלכות תואמים ומבטאים את "רוח הזמן", אין להתעלם מן התרומה הייחודית של הנפשות הפועלות ברום כס המשפט. מבלי לגרוע, חלילה, מחלקם החשוב של שופטים אחרים - בבית המשפט העליון ובבתי המשפט האחרים - דומה כי אפשר להצביע על המשקל הסגולי שיש בעניננו לפסקי הדין של השופט א' ברק. התמחותו העיונית בדיני הנזיקין נותנת אותותיה בדרך הניתוח שלו, אשר הצליחה להקנות דרכי חשיבה חדשים לפסיקה, כמו למשל, ההבחנה בין חובת זהירות מושגית וחובת זהירות קונקרטית. כן מורגשת אצל השופט ברק נטייה להתמודד עם בעיות עיוניות החורגות מהנסיבות הספציפיות של המקרה, תוך תעוזה ניכרת לפרוץ דרך אל מסקנות חדשות.

בחיבור זה נעסוק בארבע נקודות הנראות בעינינו כמבטאות התפתחויות מרכזיות בתחום דיני הנזיקין. שני נושאים נוגעים לבעיות מבנה של פקודת הנזיקין [נוסח חדש] שבאו על פתרונן בשני פסקי דין חדשים של בית המשפט העליון; הסוגיות הנוספות הן הרחבה ניכרת של האחריות הנזיקית במסגרת עוולות הרשלנות והפרת חובה חקוקה. לדגש מיוחד תזכה ההתפתחות הדרמטית שחלה לגבי הרחבת אחריותה של המדינה לפעולות שלטוניות.

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 


 חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים. ס"ח 234;

חוק האחריות למוצרים פגומים, ס"ח 86;

חוק הגנת צרכן, ס"ח 248 (ראה במיוחד סעיף 31(א) לחוק);

חוק הגנת הפרטיות, ס"ח 128 (ראה במיוחד סעיף 4 לחוק);

חוק הבנקאות (שירות ללקוח), ס"ח 258 (ראה במיוחד סעיף 15 לחוק).

 ס"ח תשל"ח 49; ס"ח תש"ם 69, 188; ס"ח תשמ"ג 42; ס"ח תשמ"ה 16.


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות

בעלי חשבון פייפאל
כל כרטיס אשראי כולל דיירקט, ויזה נטען (לא דיינרס)