עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה סמינריונית הפקעת מקרקעין לצרכי ציבור - שיהוי הרשות בביצוע ההפקעה (עבודה אקדמית מס. 2711)

‏290.00 ₪

22 עמודים

עבודה אקדמית מספר 2711
עבודה סמינריונית הפקעת מקרקעין לצרכי ציבור - שיהוי הרשות בביצוע ההפקעה

 

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי הפקעת מקרקעין לצרכי ציבור?

 

תוכן עניינים

מבוא

ב. תיאור פסק-הדין

 

ג. לבעיית התערבותו של בית-המשפט בתוכנו של התיכנון

 

ד. לבעית השיהוי בביצוע ההפקעה

 

ה. ביקורת הלכת הרוב בפסק-דין אמיתי

סיכום

ביבליוגרפיה 

 

סמינריון הביקורת השיפוטית על הוראות תיכנוניות: ביטול הפקעת מקרקעין לצרכי ציבור מחמת שיהוי הרשות בביצוע ההפקעה.

פסק-דין אמיתי מהווה חידוש בתחום היקף התערבות בג"צ בהוראות תיכנוניות. החידוש הוא בכך, שלראשונה נפסלה הוראה בתוכנית, הקובעת יעוד של חלקת מקרקעין ל"בניני ציבור" והמאפשרת הפקעתה בשלמות, וזאת מחמת התנהגות הרשות בשנים שלאחר אישור התכנית. "שיהוי" מצד הרשות בביצוע ההפקעה במשך שנים רבות, דהיינו שיהוי ברכישת הקרקע ובתשלום הפיצויים לבעלים, הביא לכך שבג"צ ביטל היעוד הציבורי והורה על החזרת היעוד הקודם של החלקה ל"מגורים". ביטול ההפקעה, לדעת שופטי הרוב, הוא הסעד הראוי, בנסיבות המקרה, לתיקון הפגיעה בזכות הקנינית של בעלי הקרקע. סעד זה הועדף על פני מתן צו המורה לרשות לבצע את ההפקעה.

להלכה זו משמעות משפטית - עיונית רבה בתחום דיני התכנון והבניה ודיני ההפקעות. אולם, חשובות לאין שיעור השלכותיה על חיי המעשה והדפוסים העתידיים ביחסים שבין הרשות לבעלי המקרקעין ולציבור בעלי הענין בתוכניות.

 

    ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

 

ע"א כהן נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה, רמת-גן, פ"ד מא (1) 325.

בג"צ  אמיתי, בע' 101, סעיף 2ז לפסק-דין 

א' ברק שיעול דעת שיפוטי

בג"צ רסלר נ' שר הבטחון, פ"ד מב (2) 441, מע' 474 ואילך.

J. Jowell The Limits of Law in Urban Planning" 30 Current Legal Problems  63-83

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות