עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה סמינריונית שעבודים בשיקום חברות (עבודה אקדמית מס. 2659)

‏290.00 ₪

52 עמודים .

עבודה אקדמית מספר 2659
עבודה סמינריונית שעבודים בשיקום חברות

 

שאלת המחקר

כיצד באים לידי ביטוי שעבודים בשיקום חברות?

 

תוכן עניינים

חלק ראשון: מטרות השיקום

1.א. שלב פתיחת ההליכים הקולקטיביים

1.ב. שלב איסוף הנכסים

1.ג. תוכנית החלוקה

חלק שני: מעמדם של בעלי השעבודים בשיקום

2.א. שני הפנים של זכויות בעלי השעבודים בנכסים המשמשים כבטוחות

2.ב. קדימותם של בעלי השעבודים במקורות הפירעון של ההברה בשיקום

2.ב.1. עדיפותם של בעלי השעבודים על רקע מטרות השיקום

2.ב.2. כללי עדיפות אלטרנטיביים

2.ב.3 עדיפותם של בעלי השעבודים בשיקום על רקע מטרות דיני השעבודים

2.ג.. ההסדר המשפטי

2.ג.1. שלב פתיחת ההליכים הקולקטיביים

2.ג.2. שלב איסוף הנכסים

2.ג.3. תוכנית השיקום ושלב החלוקה

חלק שלישי: יישום ובעיות קונקרטיות

3.א. תוכנה של "ההגנה ההולמת" לנושה המובטח ובעיית הריבית

(Post Petition Interest)

3.ב. אשראי חדש במהלך השיקום ומקורות פרעונו של המשקיע החדש

3.ג. כושר גיוס האשראי של החברה על רקע הליך השיקום

3.ד. שעבודים מיוחדים בשיקום

סיכום

 

סמינריון זכויות בעלי שעבודים בשיקום חברות.

אירוע של חדלות-פירעון מזכה בדרך-כלל את נושי החברה בזכות לפנות לבית-המשפט בבקשה לפתוח בהליכי פירוק. עם פתיחת הליכים אלה, עוברים נכסי החברה משליטתם של בעלי המניות והמנהלים המתמנים על-ידם לידיו של המפרק, המתמנה מטעם בית-המשפט לטובתם של הנושים.1 במסגרת של הליכים קולקטיביים בפיקוח בית-המשפט, אוסף המפרק ומממש את נכסי החברה לפרעון חובותיה.2 נושים אשר הזרימו לחברה אשראי מובטח נהנים מיחס מיוחד באירועים כאלה: בעוד שתביעות כלל הנושים מתבררות במסגרת הליכים קולקטיביים, המסתיימים בחלוקה פרופורציונית של נכסי החברה בין נושיה, נהנים נושי החברה המובטחים מהאפשרות להמשיך בהליכים אינדיווידואליים למימוש השעבוד שבידיהם.3 משמעותה המעשית של אפשרות זו כפולה: ראשית, נהנה הנושה המובטח מפירעון מיידי של חובו, מבלי להיזקק להליכים הקולקטיביים והממושכים של הפירוק.4 שנית, נהנה נושה כזה מעדיפות מוחלטת ביחס לנכס המשמש כבטוחה, כך שהוא זכאי לפירעון מלא של חובו בטרם ייפרע ממימוש הנכס כל נושה אחר.

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

 סעיפים 307-305 לפקודת החברות [נוסח חדש], נ"ח 64ד (להלן: פקודת החברות).

סעיף 268 לפקודת החברות, הקובע את בטלותן של עסקות,

 

 סעיף 20(ב) לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], נ"ח 34 (להלן: פקודת פשיטת הרגל

א' חביב-סגל "דיני השעבודים במימון הפירמה" עיוני משפט טו (תש"ן) 83 (להלן: המאמר הקודם).

 

 סעיף 6(א) לחוק המשכון, ס"ח 496 (להלן: חוק המשכון); המאמר הקודם

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות