עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

ב"ה  15,000 עבודות אקדמיות בחינם/ במחיר שפוי:99-390 שח. 

אתר ברוח חב"ד 

שיתוף מידע ללא גזל.

החומר באתר משמש השראה וחומר עזר בלבד. אסור להשתמש בקובץ העבודה להגשה למוסד אקדמי.

طُلَّاب 

Русский студенты

Français            አማርኛ

חוות דעת על מרצים

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

תמונה קשורה  ×ª×•×¦××ª תמונה עבור ישראכרטתוצאת תמונה עבור אמריקן אקספרס

תוצאת תמונה עבור פפר       ×ª×•×¦××ª תמונה עבור פייבוקס     Ã—ª×•×¦××ª תמונה עבור ביט

תשלום בחיוב אשראי טלפוני דרך נציג שירות 24/7        

תוצאת תמונה עבור העברה בנקאית

עבודה סמינריונית החסיון מפני הפללה עצמית (עבודה אקדמית מס. 2650)


‏290.00 ₪

26 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 2650
החסיון מפני הפללה עצמית

 

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי החסיון מפני הפללה עצמית?

 

תוכן עניינים

א. הקדמה. ב. הרקע ההיסטורי-משפטי לצמיחתו של החסיון מפני הפללה עצמית. ג. בחינת ההנחות עליהן נשען החסיון מפני הפללה עצמית כיום. 1 . אי נכונות החברה להעמיד את החשוד בעבירה בטרילמה הידועה - הפללה עצמית, עדות שקר, או בזיון ביהמ"ש. 2. העדפת השיטה האדוורסרית על פני השיטה האינקויזיטורית. 3. החשש כי הודאות מפלילות יושגו באמצעים בלתי אנושיים ותוך שימוש לרעה בסמכות. 4. התחושה המפעמת בנו למשחק הוגן. 5. הכבוד שאנו רוכשים לחירות הפרט על פיה ישנה לכל אדם זכות לפינה משלו. בה יוכל לנהל את עניניו באין מפריע. 6. חוסר אמוננו בהודאות מפלילות. 7. הכרתנו בעובדה שאף כי החסיון משמש לעיתים מקלט לעבריינים, הרי הוא משמש גם מגן לחפים מפשע. ד. היקף החסיון. ה. המגמות המסתמנות כיום לשינוי תוצאותיו הראיתיות של החסיון. ו. מסקנות המחקר.

 

השופט גולדברג, בפרשת 2Harbor York-New of Commission Waterfront .v Murphy תיאר את החסיון מפני הפללה עצמית כאחת החרויות החשובות של האדם. הוא מנה שבעה ערכים המקופלים בתוכו:3

1 . אי-נכונות החברה להעמיד את החשוד בעבירה בטרילמה הידועה - הפללה עצמית, עדות שקר, או בזיון ביהמ"ש.

2. העדפת השיטה האדוורסרית על פני השיטה האינקויזטורית.

3. החשש כי הודאות מפלילות יושגו באמצעים בלתי-אנושיים ותוך שימוש לרעה בסמכות.

4. התחושה המפעמת בנו "למשחק הוגן", על פיה צריך למצוא איזון נאות בין זכויות המדינה והפרט. כפועל יוצא, נדרשת המדינה להניח לאזרח ולא להטרידו, אלא אם יש בידה סיבה מוצדקת שהיא לבדה תוכיח את טענותיה נגדו.

5. הכבוד שאנו רוחשים לחירות הפרט על פיה ישנה לכל אדם הזכות לפינה משלו, בה יוכל לנהל את עניניו באין מפריע.

6. חוסר אמוננו בהודאות מפלילות.

7. הכרתנו בעובדה שאף כי החסיון משמש לעתים מקלט לעבריינים, הרי הוא משמש גם מגן לחפים מפשע.

אילו ערכים אלו היו מייצגים אמת מוכחת, יתכן כי היינו מתקשים להסביר את המגמה המסתמנת כיום לכרסם בהיקף תחולתו של החסיון, ולהעניק משקל ראייתי לחובת המשתמש בו.

חיבור זה יבקש לתמוך במגמה המשפטית הנוכחית, תוך ניסיון להוכיח כי נקודת האיזון הנכונה כיום, - בין אינטרס הפרט שלא יחוייב להפליל עצמו, לבין אינטרס החברה ללחום בפשע, והענקת כלים טובים יותר לבתי המשפט להתחקות אחר האמת, - מצויה באבחנה שבין זכות החשוד לסרב לצייד את חוקריו בראיות מפלילות נגדו, לבין המשמעות הראייתית שתוסק מהתנהגות שכזו.

הנושא יבחן על-פי ראשי הפרקים דלהלן :

א. הרקע ההיסטורי-משפטי לצמיחתו של החסיון מפני הפללה עצמית.

ב. בחינת ההנחות עליהן נשען החסיון מפני הפללה עצמית כיום.

ג. היקף החסיון.

ד. המגמות המסתמנות כיום לצמצום תוצאותיו הראיתיות.

ה. מסקנות המחקר.

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

 ,Wigmore .J.H ;( ,nd2 ,Cambridge) "Law English of History The" ,Maitland & Pollock

.J.H . 611 ,610  .Rev .L .Harv 15 ,"History its ,Self-Crimination Against Privilege The"

Right The" ,Levy .71  .Rev .L .Harv 5 ",Prodere Seipsum Tenetur Nemo" ,Wigmore ,Friendly .1  .Q .Sci Pol. 84 ,"History Judicial and History :Self-Incrimination Against

.L. Rev Cin .U 37 ,"Change Constitutional Case For The ,Tomorrow Amendment Fifth The"

-Self Against Privilege Constitutional The to Alternative an ,"Bonventre .M .V 671 )

31  .Rev .L Brookl 49 ,"Incrimination.

 Originally York New .Franklin-of England(Bart Criminal Law The of History Stephen, A J.F. 59 .p ( London .Published

 Wigmore .J.H, לעיל, הערה 4, בעמ' 612.

J.A. Kemp, "The Background of The Fifth Amendment in English Law: A Study of its Historical Implications", 1 William & Mary L. Rev.  247. E.M. Morgan, "The Privilege Against Self-Incrimination", 34, Minn. L. Rev.  1.

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות

בעלי חשבון פייפאל
כל כרטיס אשראי כולל דיירקט, ויזה נטען (לא דיינרס)