עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה סמינריונית סעיף 10א לפקודת הראיות נאשמים במשותף (עבודה אקדמית מס. 2646)


‏290.00 ₪

30 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 2646
עבודה סמינריונית סעיף 10א לפקודת הראיות נאשמים במשותף

 

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי סעיף 10א לפקודת הראיות נאשמים במשותף?

 

בחקקו את סעיף 10א לפקודת הראיות 1 בחר המחוקק הישראלי להכשיר אימרת עד שניתנה בכתב מחוץ לכתלי בית המשפט כראיה נגד הנאשם במשפט פלילי. המחוקק אף נתן בידי בית המשפט את הסמכות להעדיף את תוכן האימרה בכתב שנתנה מחוץ לכתלי בית המשפט ולבסס על אימרה זו הרשעה בדין2. נראה כי סעיף 10א לפקודת הראיות גרם לשינוי מהפכני בדיני הראיות שנהגו עד כה בבתי המשפט שעסקו בענינים פליליים, בקבעו חריג חשוב ביותר לכלל האוסר עדות שמיעה.

בעוד שלשון החוק המדבר על "אימרה בכתב שנתן עד מחוץ לכתלי בית המשפט הרחיב בית המשפט העליון את הגדרתו של המונח "עד" וכלל בתוכו גם את הנאשם העומד לדין במשותף עם נאשמים אחרים, שעה שהוא עולה לדוכן העדים ומעיד כעד הגנה מטעמו. ראשיתה של ההלכה בפסק-דין אבו-חצירה 3 בו נחלקו דעות השופטים. רוב שופטי בית המשפט העליון (הנשיא המנוח יצחק כהן, אליו הצטרף השופט דב לוין) הגיעו לכלל מסקנה "שלפי המובן הרגיל של לשון הסעיף 10א. הודעת "עד" כוללת הודעת נאשם אשר מעיד להגנת עצמו במשפט המתנהל נגדו ונגד נאשמים אחרים"4. שופטת המיעוט, הגב' מ' בן פורת חלקה על דעת חבריה ולדעתה אין להחיל את סעיף 10 א (א) לפקודת הראיות לגבי נאשם המעיד נגד רעהו באותו משפט וזאת מכמה וכמה טעמים שעוד יפורטו בהמשך5.

לאחר שניתן פסק-דין אבו-חצירה, חזרו והתייחסו שופטי בית המשפט העליון בפסקי דין שונים להלכה החשובה שנקבעה בו והגם שהמדובר באימרות אגב, נראה כי מרבית השופטים נטו לאמץ את ההלכה. בפסק-דין בינאשווילי 6 ציין נשיא בית המשפט העליון, השופט מאיר שמגר, כי הינו "נוטה להשקפה שהובעה ע"י הרוב בבימ"ש זה בע"פ 501/81; 610 שכן מעל לכללים של דיני הראיות המקובלים ...עומדת קביעה מפורשת ומאוחרת של המחוקק7...". על עמדתו זו חזר כב' הנשיא בהזדמנות נוספת8. נראה כי שופט בית המשפט העליון, מנחם אלון, אימץ אף הוא את הלכת אבו-חצירה בקבעו בפסק-דין אל בחירי 9 כי ניתן לבסס הרשעת אחד הנאשמים על יסוד אימרותיהם של שני הנאשמים האחרים באותו תיק, אותן מסרו במשטרה.

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות

בעלי חשבון פייפאל
כל כרטיס אשראי כולל דיירקט, ויזה נטען (לא דיינרס)