עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

ב"ה  15,000 עבודות אקדמיות בחינם/ במחיר שפוי:99-390 שח. 

אתר ברוח חב"ד 

שיתוף מידע ללא גזל.

החומר באתר משמש השראה וחומר עזר בלבד. אסור להשתמש בקובץ העבודה להגשה למוסד אקדמי.

طُلَّاب 

Русский студенты

Français            አማርኛ

חוות דעת על מרצים

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

תמונה קשורה  ×ª×•×¦××ª תמונה עבור ישראכרטתוצאת תמונה עבור אמריקן אקספרס

תוצאת תמונה עבור פפר       ×ª×•×¦××ª תמונה עבור פייבוקס     Ã—ª×•×¦××ª תמונה עבור ביט

תשלום בחיוב אשראי טלפוני דרך נציג שירות 24/7        

תוצאת תמונה עבור העברה בנקאית

עבודה סמינריונית עיקול על שטר (עבודה אקדמית מס. 2548)


‏290.00 ₪

21 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 2548
עבודה סמינריונית עיקול על שטר

 

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי עיקול על שטר?

 

תוכן עניינים

א. הקדמה - סוגים שונים של עיקול

ב. פסק הדין בעניין מושבי הפועל המזרחי

1. רקע עובדתי

2. השלכות מעשיות

ג. מה בין עיקול זכות חוזית לעיקול זכות שטרית

ד. שתי דרכים לעיקול שטר

ה. סיכום

 

בארץ עלה הנושא לראשונה בפסק דין של בית המשפט העליון, בעניין מושבי הפועל המזרחי. לשם הבנת הסוגיה יש לסקור בקצרה את הסוגים השונים של עיקול לפי חוק ההוצאה לפועל,

נושה הזוכה לפסק דין לטובתו, זכאי במסגרת הליכי ההוצאה לפועל להטיל עיקול על נכסי החייב. העיקול איננו בטוחה, ואם החייב, דרך משל, פושט רגל לפני מימושו של הנכס המעוקל, המעקל איננו עדיף על שאר הנושים הלא מובטחים של החייב3. כמו כן, אם הוטלו על נכס פלוני עיקולים של נושים שונים, אין חשיבות רבה לסדר הטלתם. ואולם העיקול מונע מן החייב לעשות עסקות שונות בנכס המעוקל. עסקה המאוחרת לעיקול תהא חסרת תוקף כלפי המעקל, אלא אם דין מיוחד קובע שצד שלישי, תם לב, עדיף על העיקול.

חוק ההוצאה לפועל מבחין בין עיקול על נכס של החייב המוחזק על ידו ובין עיקול נכס של החייב המצוי ברשות אחר (להלן - המחזיק). במקרה שהנכס בידי המחזיק נשלחת הודעת העיקול למחזיק ואם אכן מאשר הלה שברשותו נכס של החייב, עליו לכבד את צו העיקול ולמסור את הנכס לרשות ההוצאה לפועל לשם פירעון החוב6. מחזיק שלא ציית לצו העיקול, בלא הצדק סביר, עלול לחוב כלפי הנושה בהתאם לסעיף 48 לחוק7.

אחד מן הנכסים הניתנים לעיקול הוא זכות חוזית, זכות שיש לחייב כנגד צד שלישי8. מבחינה עיונית אין חייבו של החייב דומה למחזיק מיטלטלין ואין ברשותו נכס של החייב. אך בשל מעורבות צד שלישי וכדי שהעיקול יהא אפקטיבי, מקובל לראות מקרה זה כעיקול נכס של החייב, המוחזק בידי אחר, והוראות החוק ביחס למחזיק חלות על חייבו של החייב.

עיקול מסוג זה שכיח במערכת הבנקאית. היחסים שבין בנק ולקוחו בחשבונות עו"ש וחיסכון הם יחסי נושה-חייב, וכאשר חשבון הלקוח מורה על יתרת זכות, הלקוח הוא הנושה של הבנק. נושה של הלקוח עשוי להטיל עיקול על חשבונו בבנק, קרי - על זכותו של הלקוח כלפי הבנק, ואז לפי המינוח של חוק ההוצאה לפועל, הבנק הוא המחזיק.


 ס"ח 116 (להלן - "חוק ההוצאה לפועל").

 

 

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות

בעלי חשבון פייפאל
כל כרטיס אשראי כולל דיירקט, ויזה נטען (לא דיינרס)