עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית שימוש בסמים ופשיעה אחרת (עבודה אקדמית מס. 2514)


‏290.00 ₪

31 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 2514
עבודה סמינריונית שימוש בסמים ופשיעה אחרת

 

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי שימוש בסמים ופשיעה אחרת?

 

תוכן עניינים

מבוא

ההבדל בין עבירת השימוש בסם, לעבירות פליליות אחרות

 

הקשר נין סמים ופשיעה

 

 

שלוש ההשערות לגבי הכיווניות בין שימוש בסם לפשיעה (ראה תרשים מס' 1)

 

 אפיונים של הקשר בין סמים ופשיעה

 

 החוק

 

דיון?

סיכום

ביבליוגרפיה 

 

קבעה הוועדה הבינמשרדית והבינמוסדית לטיפול בנושא הסמים בישראל2 כי העליה המשמעותית בעבירות הרכוש נובעת מפעילות נרקומנים המיועדת לממן את צריכת הסם שלהם. דו"ח הועדה מעלה את ההשערה כי לשימוש בסם קשר ישיר לעבירות אחרות.

 

סבה וארנפלד3 קבעו כי החוק הישראלי מניח את קיומו של קשר סיבתי בין ההתמכרות לסם לבין עבריינות וכי יש מתמכרים העוברים עבירות בשל הדחף לסמים. טייכמן4 גורס כי תפיסה זו קיימת גם בקרב הציבור וגם בקרב קובעי המדיניות. אי לכך, הנטיה היא להפחית את הפשיעה באמצעות מאבק במבצעיה על פני שיקום המתמכר.

 

5Spevkart & Anglin מצביעים על קיומה של עמימות בנוגע לכיוון הקשר הסיבתי בין סמים ופשיעה. 6Andersson and Solarz מסבירים עמימות זר, בין היתר, בקושי המחקרי לבודד את המשתנים הללו - סמים ופשיעה - ממשתנים קרובים אחרים כמו אבטלה וכו'.

 

Speckart & Anglin7 וכן סבה וארנפלד8 מונים שלוש השערות עיקריות, בקרב החוקרים, המתיחסות לקשר הסיבתי בין עבירות הסמים ובין עבריינות. השערה מחקרית אחת טוענת כי העבריינות היא הגורם העיקרי הגורר את האדם להתמכרות. השערה שניה טוענת ההיפך- ורואה בהתמכרות לסמים כמולידה התנהגות עבריינית. השערה שלישית טוענת כי אין קשר סיבתי ישיר בין שימוש בסמים ופשיעה, וכי שתי התופעות הללו עלולות לנבוע מגורם שלישי. לכל שלושת ההשערות הללו, תימוכין מחקריים רבים שחלקם יפורט בהמשך.

 

טייכמן9 רואה את הקשר בין השימוש בסם לפשיעה, כאחד הנושאים הרגישים בתחום יחסי הגומלין בין החברה והסם. לדבריו: "הדעות, העמדות והממצאים הקשורים לנושא זה משפיעים מאד על קביעת מדיניות חברתית בנושא ההתמודדות עם תופעת השימוש לרעה באלכוהול ובסמים".

 

מאחר ורוב המחקרים אשר התבצעו בתחום זה, בדקו סביבות זרות בחו''ל, יש חשיבות למחקר בתחום זה בארץ.

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

 

 

 

 מ' טייכמן "טיפול בהתמכרות לחומרים פסיכואקטיביים: סמים ואלכוהול" פסיכולוגיה א'  131.

 

 G. Speckart & M.D. Anglin "Narcotics and Crime: A Causal Modeling Approach" 2 Journalof Quantitative Criminology  3

 

J. Andersson and A Solarz Drug Criminology and Drug Abuse in Sweden (Stockholm,) 21

T. Bennett "Links Between Drug Misuse and Crime", 85 British Journalof Adiction 833

 

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות

בעלי חשבון פייפאל
כל כרטיס אשראי כולל דיירקט, ויזה נטען (לא דיינרס)