עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית דחף לאו בר כיבוש - הגנת מחלת נפש פסיכוזה (עבודה אקדמית מס. 2506)


‏290.00 ₪

32 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 2506
עבודה סמינריונית הגנת מחלת נפש פסיכוזה

 

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי דחף לאו בר כיבוש?

 

ראשי פרקים

 

א. מובנה של הנוסחה "הדחף שאינו ניתן לריסון"

ב. הניתוח הפסיכיאטרי לפרשת מנדלברוט

1. רקע עובדתי

2. האם נשללה היכולת להימנע מן העבירה?

ג. הבסיס המשפטי לפטור את חולה הנפש מאחריות פלילית

1. הגנת "אי שפיות"

2. היעדר רצייה

ד. סיכום

 

 

במשפט מנדלברוט1 פסק כבוד השופט אגרנט, כתוארו אז, שיש לזכות את הנאשם מרצח מן הטעם שפעל בהשפעת "דחף שאינו ניתן לריסון". חבריו השופטים סברו שאין החוק המקומי מכיר בהגנה זו. דעתו של השופט אגרנט, שהייתה דעת מיעוט בעניין מנדלברוט, הפכה לדעת רוב בעניין מיזאן2, והופעלה במשפטו של רוהאן3, מצית מקדש אל אקצה. בעניין מנדלברוט ובעניין רוהאן היה נכון לזכות את הנאשמים, אך אין לבסס את הזיכוי על מצב נפשי של "דחף שלא ניתן לריסון". נוסחה זו איננה מתאימה כלל לסוג המקרים שנדון בשני משפטים אלה4.

הנאשמים בפרשות הרצח וההצתה הנ"ל היו בעת מעשה במצב פסיכוטי, שמאופיין בעיוות בתפיסת המציאות. לעיוות זה יכולים להיות שלושה ביטויים שונים:

1 . החולה אינו מבין את מהות המעשה שעשה: למשל, הוא מכה בגרזן על ראשו של אדם, אך עקב מחלתו הוא חושב שהוא כורת עץ או נלחם במפלצת.

 

2. החולה מבין את מהות המעשה - למשל, הריגת אדם - אך בנסיבות המדומות המעשה הוא מותר: למשל, הוא מאמין שהוא נפוליאון שיורה למוות בקצין שנסוג מיחידתו באמצע מערכה צבאית ללא פקודת נסיגה; או: הוא מאמין שהקרבן, "סוכן הק.ג.ב.", עמד להורגו באותו רגע ממש (באמצעות מטרייה שחודה המורעל מכוון אליו), ולכן עליו להשכים ולהורגו כדי להגן על עצמו.

3. החולה מבין את מהות המעשה שהוא עומד לעשות - למשל, הצתת מסגד או הריגת אדם - והוא גם מבין שאין למעשה הזה הצדקה על פי החוק. אך במציאות הדמיונית שלו, קיימות נסיבות המצדיקות את המעשה מנקודת מבטו האישית, והן המניעות אותו לעשותו. למשל כמו עניין רוהאן: הוא "מקבל" פקודה משמיים לבצע את המעשה; או כמו בעניין מנדלברוט: החולה יורה בקרבנותיו משום שהוא מאמין שהם פוגעים בו ומתנכלים לו. או: החולה, הסובל מדיכאון פסיכוטי, רוצח את ילדיו משום שהוא מחליט להצילם מגורל מר ממוות שבדמיונו הוא רואה שמצפה להם.

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

 

 

200 .Fin & Cl 10 ,(1843) Case M'Naghten's Daniel.

ש"ז פלר יסודות בדיני עונשין (תשמ"ד. כרך א) 667.

ע"פ 118/53 מנדלברוט נ' היועהמ"ש, פ"ד י 281

 

 

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות

בעלי חשבון פייפאל
כל כרטיס אשראי כולל דיירקט, ויזה נטען (לא דיינרס)