עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית אדוורסרית בהליך הפלילי (עבודה אקדמית מס. 2496)


‏290.00 ₪

31 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 2496
עבודה סמינריונית אדוורסרית בהליך הפלילי

 

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי אדוורסרית בהליך הפלילי?

 

ראשי פרקים

א. הקדמה

ב. השיטה האדוורסרית - רקע היסטורי

ג. הרציונליזציה לשיטה האדוורסרית

ד. מקומם של סדרי-הדין ודיני הראיות בשיטת הדיון האדוורסרית

ה. התפקיד השמור לבית-המשפט בשיטה האדוורסרית

1. כללי

2. הזמנת עדים ביוזמת בית-המשפט

3. מעורבות בית-המשפט בחקירת עדים

ו. אפיוניה של השיטה "האדוורסרית" הנוהגת בארצנו הלכה למעשה

ז. סיכום

 

 

חקיקה ישראלית מקורית הולכת ומתגבשת, ומחליפה בהדרגה חוקים עותומניים ופקודות מנדטוריות, אשר נכפו עלינו על-ידי שלטון זר. בהיעדר חוקה, היה בית-המשפט העליון נכון ליטול על עצמו את תפקיד הזקיף השומר בפתחו של המעוז הדמוקרטי, ולתבוע, בפסיקה מתמשכת, זכויות-יסוד השמורות לאזרח במשטר הדמוקרטי. במהלך השנים, פיתח בית-המשפט העליון "משפט מקובל נוסח ישראל" בתחום המשפט הציבורי-החוקתי והמינהלי, שלאורו בחן את זכויותיו של האזרח בריבו עם רשויות השלטון, וזכויות אלה שימשו בידו אבן-בוחן פרשני, בבואו לצקת תוכן לחקיקה שיצאה מתחת ידיו של המחוקק הישראלי1.

טביעת-ידו של בית-המשפט העליון מורגשת בשנים האחרונות אף בתחומי משפט מהותיים אחרים, ונכונותו לשוב ולבחון הלכות קודמות ולשנותן, מקום ששוב לא היה טעם וצידוק להמשיך ולהלך לאורן, היא מן המפורסמות.

יימצאו מלומדים שיראו במגמה זו של בית-המשפט העליון משום עדות למעבר מתקופה של פסיביות שיפוטית לעידן של אקטיביות שיפוטית; אולם יהיו פני הדברים אשר יהיו, חשוב לשים-לב, כי לא רק פניו של המשפט המהותי מעוצבים מחדש, אלא אף המשפט הדיוני לובש צורה חדשה, וייתכן שניתן לדבר כיום על שיטה אדוורסרית שונה מבעבר, חדשנית, שבה שמורה לשופט סמכות יתרה להתערב בדיון ולנווטו, על-מנת להגשים באופן נכון יותר את מטרות ההליך השיפוטי בכלל וההליך הפלילי בפרט.

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

 

 

 ;412-416 (11 .vol ,1883 .London) England of Law Criminal of the History A Stephen .J.F

400 (II .Vol  ,York New) Crown the of Pleas the of Treatise A Hawkins .W.

 

 

Langbein .H.J

289-299 .pp at ,ibid ,Stephen ;74-75 (,Chicago) Proof of Law the and Torture.

 

 220-221 .pp at ,ibid ,Stephen.

 

: speak properly as may understanding common of one Every"

.p at ,9 note supra ,Hawkins "...lawyer best the were he if as fact of matter a to

400.

 

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות

בעלי חשבון פייפאל
כל כרטיס אשראי כולל דיירקט, ויזה נטען (לא דיינרס)