עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית עוולת הרשלנות ומינויים הפוליטיים בדירקטוריונים של חברות ממשלתיות (עבודה אקדמית מס. 2475)


‏290.00 ₪

21 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 2475
עבודה סמינריונית עוולת הרשלנות ומינויים הפוליטיים בדירקטוריונים של חברות ממשלתיות

 

שאלת המחקר

כיצד באים לידי ביטוי מינויים פוליטיים?

 

תוכן עניינים

א. הצגת הנושא

ב. הפתרונות הישירים

1. פסילת המינוי על-ידי בית-משפט

2. קביעת נורמות סטטוטוריות

ג. הפתרונות העקיפים

1. איסור על חברי מרכז להתמנות לדירקטורים

2. השימוש בעוולת הרשלנות

ד. השפעת סטנדרט הזהירות הגבוה על המינויים הפוליטיים והבעיות הנלוות

1. מנגנון השכר

2. מנגנון הביטוח

ה. מי יתבע דירקטור שהפר את חובת הזהירות?

1. למי מסורה זכות התביעה בחברה ממשלתית המוחזקת ברובה על-ידי הממשלה?

2. התובע בחברה ממשלתית תקציבית

ו. סיכום

 

בשנים האחרונות עולה שוב ושוב לסדר-היום הציבורי תופעת המינויים הפוליטיים, מינויים של אלה שסגולתם אינה בכישוריהם, אלא בקשריהם ובהשתייכותם למרכז של מפלגה זו או אחרת.

דו"ח בקורת-המדינה דן באריכות בתופעה רחבת-היקף ורבת-שנים זו, המאופיינת, לדבריה, בכך, שלא האדם המתאים ביותר הוא הזוכה בתפקיד. יתר על-כן, הביקורת העלתה, כי במקרים רבים, ממונים אנשים שכישוריהם אינם עומדים כלל בדרישות התפקיד שאליו מונו, אם בהשכלתם, אם בנסיונם ואם בתכונות אחרות הנדרשות לתפקיד.

נגע המינויים הפוליטיים פשה בחברות הממשלתיות בשני מישורים: הדירקטורים ממונים בשל השתייכותם הפוליטית,2 ואלה בתורם, ממנים עובדים בשל אותה סיבה עצמה3. נוסף על הפסול המוסרי וחוסר ההיגיינה הציבורית, גורר עימו המינוי הפוליטי לדירקטוריון של חברה ממשלתית חוליים נוספים, הכרוכים בפגיעה בתועלת הציבורית: לא זו בלבד שהמינוי אינו נעשה מקרב כלל הציבור, הוא אף לא נעשה מקרב כלל חברי המפלגה, אלא מבין אלה המשתייכים לחוג מקורביו של השר4.

מובן מאליו שהסיכוי למצוא מועמדים הולמים בתוך קבוצה מצומצמת זו נמוך בתכלית. "הממונה הפוליטי" לדירקטוריון ממנה אף הוא אנשים הנמנים עם המחנה הפוליטי שעימו הוא מזוהה, לתפקידי ניהול בחברה, ולצורך זה אף נבראים יש מאין תפקידים חדשים, על-מנת שהדירקטור יוכל לאייש בהם את אנשי שלומו5.

נוסף לכך, נוטים "המתמנים הפוליטיים" לערב במסכת שיקוליהם גם את השיקול הפוליטי,6 שהוא זר לחלוטין למכלול השיקולים שעליהם לשקול במסגרת מילוי תפקידם7. מן המקובץ עולה, כי המינוי הפוליטי לדירקטוריון גורר מינויים קלוקלים (או למצער, לא-אופטימליים) בכל דרגי הניהול של החברה הממשלתית. עובדה זו - נוסף לסטנדרט הניהול הלקוי, הנובע, במקרה הטוב, מחוסר מיומנות וכישורים בתחום הכלכלי, ובמקרה הפחות טוב, מעירוב שיקולים זרים - יוצרת אפשרות סבירה שהחברה הממשלתית עשויה להינזק כלכלית מעצם המינויים הפוליטיים.

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

 

 י' זמיר "מינויים פוליטיים" משפטים כ (תש"ן) 19, 24.

צ' כהן "חובת הזהירות של הדירקטור בחברה רשומה" מחקרי משפט א (תש"ם) 134, 152;

י' גרוס דירקטורים ונושאי משרה בחברה (תשמ"ט) 297; 

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות

בעלי חשבון פייפאל
כל כרטיס אשראי כולל דיירקט, ויזה נטען (לא דיינרס)