עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית תרבות ומשפט (עבודה אקדמית מס. 2472)

‏290.00 ₪

32 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 2472
עבודה סמינריונית תרבות ומשפט

 

שאלת המחקר

כיצד באים לידי ביטוי תרבות ומשפט?

 

תוכן עניינים

א. ראשית-דבר

ב. על תרבות ומשפט

ג. חינוך ומשפט

ד. הנורמה המשפטית והטמעת ערכים

1. כללי

2. מעורבות-יתר

3. מעורבות-חסר

ה. דין הספר ודין החיים

ו. המשבר הכפול באכיפת החוק בישראל

ז. סיכום

ח. אחרית-דבר

 

התודעה התרבותית חייבת ללוות תדיר את העשייה המשפטית של המערכות המשליטות נורמות, מיישמות אותן או אוכפות אותן. תודעה זו היא בעינינו אחד השיקולים המרכזיים בעשיית משפט. המחוקק, כמו גם בתי-המשפט, חייבים לבחון את מידת יחסי-הגומלין בין המשפט לבין התרבות בכלל, כמו גם את ההשפעה של המשפט על התרבות בפרט, ולהסיק את המסקנות המתחייבות מכך.

הנושא הינו רחב מיני ארץ. ברשימה זו לא אוכל לעסוק בכל ההיבטים הרבים והשונים של תרבות של משפט, ולכן לא אוכל לגעת אלא בשוליו של הנושא. בדברים הבאים יש רק משום פתיחת דיון והצגת מקצת רעיונות ראשונים, הזקוקים לבדיקה רבה כמו גם להרחבה ולהעמקה. מטרת הדברים הינה להחדיר שוב לתוך מסגרת הדיון המשפטי, בקהילה המשפטית הישראלית ובמסגרת החברתית הרחבה יותר, את השפעת ההיבט התרבותי על המשפט ועל אופן התפתחותו.

רשימה זו עיקר מעיינה הוא ביחס שבין מעורבות משפטית, ובעיקר שיפוטית, לבין הטמעת ערכים בחברה. היחס בין הנורמה המשפטית לבין המערכת החינוכית והמערכת המתייחסת להטמעת הערכים בחברה היא השאלה המרכזית בהקשר זה. שאלה זו נוגעת ביחסו של המשפט אל עצמו ואל מעמדו בחברה. המשפט מועמד ביחסו לעקרונות פעולה תרבותיים אחרים וביחסם אליו.

אתמודד עם סוגיות מספר בלבד. הרשימה תתרכז בהיבטים שונים של מעורבות שיפוטית (מעורבות-יתר ומעורבות-חסר), במעלותיה ובחלק מבעיותיה וביחסי-הגומלין שבין המעורבות השיפוטית מזה לבין אכיפת הדין, הלכה למעשה, מזה. בהיבטים אלה אבקש לבחון גם את היחס בין משפט למערכת החינוכית והחברתית של הטמעת הערכים בחברה.

אצביע על כך, שמעורבות שיפוטית אינה תמיד ערובה לחינוך לערכים או להטמעתם. במקרים מסוימים, מעורבות שיפוטית עשויה להיות בעייתית דווקא באחד ההישגים המרכזיים שאליהן היא חותרת: הטמעת נורמות בחברה וברשויות השלטון. אין לדבר על קו ישר ועל זיקה מוכרחת בין מעורבות שיפוטית להיבט החינוכי, התרבותי, הרחב. שלטון-החוק מתבטא הן במעורבות השיפוטית והן באכיפת החוק בכללותה. פער בין שני מרכיבים אלה אומר דרשני, והוא מחייב התמודדות במישורים של התאמה, של הערכה ושל היערכות בתחומים רחבים יותר.

עוד אדגיש, כי גם למעורבות שיפוטית יש מחיר. נטיית ליבנו היא להטיל תמיד על בית-המשפט את התפקיד לתקן את המעוות ולאורך חזית רחבה. אולם, בצד היתרונות הרבים של עמדה זו, יש להיות מודעים גם לכך, שאין "ארוחות חינם". במקרים שונים ובעניינים מסוימים, צילתה של המעורבות השיפוטית מרובה מחמתה.

העבודה תעסוק בשאלת היחס בין תרבות ומשפט.

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

 

 האנציקלופדיה העברית (י' פראוור עורך, כרך לב) 1056.

Johnson .J.w

6 (,Westport) Culture Legal American.

 

 א' ויתקון "המשפט בארץ מתפתחת" משפט ושיפוט 39.

 

 ח' ה' כהן המשפט (תשנ"ב) 72.

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות