עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון בחינם השפעת חוקי היסוד על דיני העבודה (עבודה אקדמית מס. 240)

‏0.00 ₪

49 עמודים.

סמינריון בחינם השפעת חוקי היסוד על דיני העבודה סמינריון בחינם השפעת חוקי היסוד על דיני העבודה

שאלת מחקר

האם הושפעה מערכת המשפט בישראל בעקבות המהפכה החוקתית בהקשר של השפעת חוקי היסוד על דיני העבודה - זכות הקניין של המעביד מול זכות הקניין של העובד? 

תוכן עניינים 

מבוא. 3 

שאלת מחקר. 3 

היסטוריה של משפט העבודה. 6 

הסדרת יחסי העבודה הקיבוציים. 7 

הסכם קיבוצי והסדר קיבוצי 7

יישוב סכסוכי עבודה. 7

חוזה העבודה האישי 8

סוגי קניין 15

זכות הקניין בישראל. 16

ביקורת על זכות הקניין 16

מודלים חוקתיים ומעמדו של חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו 23

קניין וחקיקת המגן בדיני עבודה. 24

זכותו של העובד במקום העבודה כזכות קניינית. 25

אינטרסים של המעביד והעובד. 30

משפט משווה. 34

ארצות-הברית של אמריקה. 34

לענין קניין המעביד בדואר אלקטרוני 37

האיחוד האירופאי 37

סיכום. 41

ביבליוגרפיה

זכויות אזרח ועובד בישראל שלובות זו בזו מקדמא דנא. מאחר וישראל הוקמה ע"י תנועת העבודה ובן גוריון בצביון סוציאליסטי לזכויות העובד ניתן דגש רב שהלך ונשחק עם השנים.
כבוד האדם (להלן: כבוה"א) הוא ערך יסוד בשיטה המשפטית שלנו מאז המהפיכה החוקתית[1]. המתייחס אל תכונתו הייחודית של האדם כאדם. בעבודה זו אנסה לראותכיצד גוזרים מערך זה את "הזכות לעבוד בכבוד".

אבחן האם חוקים המקפחים זכות העובד או המעביד לקנין יוכלו לעמוד בביקורת בג"צ לאור התקדימים של פרשת גל ופרשת הברוקרים. אבחן האם פסילת חוקי עבודה פרטיים אפשרית במציאות החוקתית בישראל כאשר המהפיכה החוקתית באה לקדם זכויות כמו הזכות לעבודה בכבוד.
בעבודה זו אבחן כאבן בוחן לבחינת חוקתיות זכות הקנין ביחסי העבודה את הקנין של המעביד בציוד המחשבים שלו וקנינו הרוחני בחשבון האי מייל בהם עושה שימוש העובד.

(בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמים באנגלית ובעברית)

ביבליוגרפיה לדוגמא:

 

ר' בן-ישראל "השלכות חוקי היסוד על משפט העבודה ומערכת יחסי העבודה" שנתון משפט העבודה ד' 27