עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

מצגת פסילת מפלגות לכנסת (עבודה אקדמית מס. 2396)

‏99.00 ₪

עבודה אקדמית מספר 2396

מצגת פסילת מפלגות לכנסת

מצגת פאוורפוינט מרהיבה, המציגה תוכן העבודה בצורת רפרט. כוללת גרפיקה, צלילים ואפקטים להנגשת המידע. מכילה כ-20 שקפים לרפרנט.

בעבר נפסל ד"ר מיכאל בן ארי ממפלגת עוצמה יהודית (חלק מן איחוד מפלגות הימין) לשמש ח"כ ע"י בג"צ.

במרץ 2019 החליטה ועדת הבחירות המרכזית לפסול את מועמדותו לכנסת של ד"ר עופר כסיף מחד"ש. בית המשפט העליון לא אישר את הפסילה.

 לכאורה, הגישה המתבקשת במשטר דימוקרטי ואשר ניתן אף לראות בה כעיקרו היא, כי בכפיפות לדרישות "טכניות" של אזרחות, גיל מינימלי וכיוצא בזה, אין להגביל את זכות המועמדות של אזרח או של רשימה, ובמיוחד כי אין להטיל הגבלות הקשורות באידיאולוגיה, במצע או בפעילות הפוליטיים של המבקש להיות מועמד.

הטלת הגבלות מהותיות על זכות המועמדות מהווה פגיעה בעיקרון שלפיו בידי העם נתונה החירות המלאה לבחור את נציגיו - פגיעה שמשמעותה היא, כי קיימים ערכים מסוימים הגוברים על עקרונות הייצוגיות והכרעת הרוב.

סעיף 7א לחוק-יסוד : הכנסת, קובע :

רשימת מועמדים לא תשתתף בבחירות לכנסת אם יש במטרותיה או במעשיה, במפורש או במשתמע, אחד מאלה :

(1) שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי ;

(2) שלילת האופי הדמוקרטי של המדינה ;

(3) הסתה לגזענות.

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏99.00 ₪

מחיקה ובלעדיות/מצגת


שדה אימייל הינו חובה