עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית הקודיפיקציה חוק העונשין, חלק כללי חוק העונשין תיקון 39 (עבודה אקדמית מס. 2387)