עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית ההגבלים העסקיים-חילופי מידע,שיתוף מידע בין מתחרים כהסדר כובל (עבודה אקדמית מס. 2318)

‏290.00 ₪

35 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 2318

עבודה אקדמית ההגבלים העסקיים-חילופי מידע,שיתוף מידע בין מתחרים כהסדר כובל

שאלת המחקר

שיתוף מידע בין חברות מתחרות מתי נחשב כהסדר כובל ?

תוכן עניינים 

מבוא   

שאלת המחקר  

חילופי מידע בהחלטת הממונה בעניין פעילות איגוד השחקנים   

הגבלים עסקיים   

גופים שאסור להם לעשות שיתוף מידע בין מתחרים: חברות לשיווק/חברות פרסום   

הצעת חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס' 14) 

שיתוף מידע בין בנקים וחוק ההגבלים העסקיים   

הסדר כובל  

החלפת מידע בין מתחרים במכרז ותאום  

החלטת הממונה על ההגבלים העסקיים בעניין: הסדר כובל בין המתחרים במכרז "בזק" 

החלטת הממונה על הגבלים עסקיים בעניין: החלפת מידע ותאום בין איגוד סוכנות השחקנים נגד סוכנות לבנה חכים   

החלפת מידע ושמירת מידע בסוד בקשר לפיתוח של מוצרים דמויי בשר : טבעול, קיבוץ אילון 

דנ"א טבעול בע"מ נ' שף-הים  בע"מ  

משפט משווה - אמנת רומא   

סיכום   

ביבליוגרפיה  

נספח- חוק ההגבלים העסקיים

 

מונופול הוא אחד מהדברים אשר פוגע בתחרות החופשית . ההגדרה של מונופול ע"פ החוק היא עסק בעל נתח שוק עיקרי בשוק הרלוונטי .כמו כן החוק קובע שגוף הוא מונופול במידה והוא דומיננטי ביותר מ-50% מאספקת או מרכישת נכסים או שירותים באמצעות אדם אחד. לממונה על הגבלים עסקיים קיים היתר לפעול כנגד מונופולים. הוא ראוי להוציא כנגד עסק שהוכרז על ידי החוק כמונופול צווים המפרטים כיצד עליו לנהוג. בכוחו של הממונה לאסור מהמונופול להשתמש בצורה בלתי ראויה בכוחו השולט ואף לחייבו להפסיק לנקוט במעשים הפוגעים בצרכנים או במתחרים.

2 מקרים נוספים שבהם עוסק "חוק ההגבלים העסקיים" הם:

 הסדרים כובלים (הסדר כובל הוא העוולה העיקרית ביותר בהגבלים עסקיים, הידועה גם בשם קרטל) ומיזוגים (רכישה של "עיקר נכסי" חברה אחת בידי חברה אחרת, או רכישת מניות חברה בערך העולה על 25% מסך המניות בידי חברה אחרת).

בחוק האמריקאי מעוגנים ההגבלים העסקיים ב"חוק שרמן", שנחקק בשנת 1890 בארה"ב ושימש לאורך שנים רבות מודל לחוקים דומים בכל רחבי העולם. חוק זה שלל כל חוזה, קומבינציה, קשר וכד' שמטרתו הגבלת הסחר. בנוסף נאסרו מונופולים בין מדינות בארה"ב ובסחר חוץ. חוק זה תוקן פעמים רבות , ביניהן חוק קלייטון מ-1914.

באמנת רומא מעוגנים ההגבלים העסקיים של החוק האירופאי, שנחתמה ב- 1957. אמנה זו הקימה את השוק האירופאי המשותף, ועסקה בנושאים מסחריים המתייחסים לכלל המדינות החתומות עליה. אמנה זו שאבה השראה מחוק שרמן, אולם ניתן להבחין בהבדלים בין הפרספקטיבה האירופאית לפרספקטיבה האמריקאית. אחד ההבדלים הדרסטיים הוא בכך שהחוק האמריקאי מתנגד בצורה חד משמעית למונופול ולחתירה אליו, כשהחוק האירופאי רואה בו חוקי כל זמן שנעשה בצורה חוקית.

גופים שחל עליהם איסור לא עושים שיתוף מידע בין מתחרים בשל הבעיה אתית שלא משתמעת ל-2 פנים הן חברות לשיווק וחברות פרסום.כמו כן ידוע כי משרד פרסום לא יכול להחליף מידע עם משרד פרסום אחר אודות לקוחותיו מפני שבכך עלול לחשוף סודות עסקיים ולפעול נגד הלקוחות שלהם המפרסמים מוצריהם דרכם.לדוג' : במידה ומשרד הפרסום גיתם המפרסם את תנובה יחליף מידע עם משרד פרסום גול אחר המפרסם את שטראוס בנוגע לקמפיין על קוטג' יוכלו השניים לתאם עמדות מול לקוחותיהם אודות העמלות שלהם וכד' ובכך מתקיים ניגוד עניינים מובהק ולא רק שיקולים של הגבלים עסקיים. כשדברים אלו נכונים לחברות שיווק.

בכל אופן יש להבין שללא תחרות חופשית תתנהל חברה לא צודקת כלפי לקוחות וכלפי בעלי עסקים המעוניינים לפעול בשיטה ראויה וחוקית , כמו כן ייתכנו מחירים לא הוגנים , ובכללות מדובר ברעה על החברה בכללותה .

לינק למצגת אקדמית בנושא הסדר כובל ושיתוף מידע ב-99 שח

 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

עדי אייל, הבסיס הכלכלי לדיני ההגבלים העסקיים, פרק בספר: ניתוח משפטי וכלכלי של דיני ההגבלים העסקיים בישראל

ז' גלמור "גישתו של הממונה לפיקוח על הגבלים עסקיים- סוגיות נבחרות"

Agreements Information Swann .D & O'Brien .D.P

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות