עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית משפט וספרות כמסע (2315)


‏190.00 ₪

12 עמ'.
עבודה אקדמית מספר 2315.

עבודה סמינריונית משפט וספרות כמסע

 

שאלת המחקר

כיצד באים לידי ביטוי משפט וספרות כמסע?

 

אפשר לדמות את העיסוק המחקרי במשפט וספרות ל"ספרות מסע". ספרי מסע עוסקים בדרך המובילה ממקום אחד לעבר מקום אחר ושונה, ובתיעוד הדרך, הנופים והמראות שהיא מזמנת, ולצידם בנסיונות, בחוויות ובתובנות שהופקו במהלכה ובאמצעותה. מסע כזה אינו בבחינת בילוי פנאי רוגע. הוא כרוך בפעילות מאומצת, בעמל. אולם כמו טיפוס על הר הנעשֶה מפני "שהוא שם", ולמרות הקושי הכרוך במסע, כך מסעות הלוך וחזור בין מחוזות המשפט לאלה של הספרות נערכים לנוכח הזרימה המתמדת המתרחשת בין שדות המשפט והספרות ומפני שמרחבי הגישור והפער בין משפט לספרות "נמצאים שם". אסתטיקה ופואטיקה הם חלקים בלתי-נפרדים של המשפט, כשם שמבנים של חוקיות ואתיקה יהיו תמיד חלקים בלתי-נפרדים של עולם המבעים האסתטיים. הנרטיב, שהוא יסוד מרכזי בהוויה האנושית, ימשיך לפעול כתשתית מכוננת וכגורם מעצב ומקדם שינוי של עשייה תרבותית, ועשייה משפטית בכללה. התבוננות ממוקדת באלה היא עיסוק במשפט וספרות במובן המחקרי או המדעי. אך גם מעבר לכך, בכל עת שבה אנו מחברים בתודעתנו כלל או טיעון משפטי ל"קישור" ספרותי או תרבותי המצוי בתוך המאגר הפרטי-הקולקטיבי שלנו, או מנהירים לעצמנו עניין "משפטי" באמצעות דימוי או סיפור פנימיים, אנו עוסקים ב"משפט וספרות". השיח האקדמי בתחום, הבא לידי ביטוי בתוצרים המחקריים של משפט וספרות כדיסציפלינה מדעית מובחנת, הוא רק חלק מאותו עיסוק מעשי, יומיומי, רצוף ובלתי-נמנע בפרקטיקה של משפט וספרות, המתקיימת בין אם נייחד לה ענף-שיח אקדמי ובין אם לאו.

מסעות המשפט והספרות וההתבוננות הנערכת במהלכם יוצרים מפה מסוג מיוחד. ממפה זו מתחוורים מיקומם ותפקודיהם גם של המשפט וגם של הספרות ביחס למבנים תרבותיים אחרים, ומהותם של שני התחומים כחלק ממארג תרבותי רחב. מפה זאת אינה מגדירה גבולות חד-משמעיים ובלתי-חדירים, אלא מסומנים בה שטחים של עמימות. היא מצביעה על מערכות תרבותיות מובחנות, ובד בבד גם על היעדר אפשרות להפריד באופן מוחלט בין חומרי המציאות לבין הטריטוריות המייצגות אותם. בה-בעת היא מסמנת את ערוצי הזרימה המתמדת וההזנה ההדדית בין הטריטוריות האלה.

חוברת זאת מציעה מבחר חיבורים המהווים מסעות שונים של משפט וספרות. כעולה מן החיבורים הכלולים בה, ההתבוננות שמסעות המשפט וספרות מזמנים היא הרמנויטית. התבוננות הרמנויטית מעריכה טקסטים ועומדת על משמעויותיהם באמצעות חומרים המצויים מחוץ להם. כתוצאה מכך, המבעים נושא ההתבוננות מתרחבים, יסודות שונים הקשורים אליהם מיתוספים או מומרים, ופנים חדשות מתגלות בהם. ההתבוננות ההרמנויטית משפיעה על שינויו של הנוף שמסעה נערך בו. התבוננות זו כרוכה בהתמודדות עם קשיים רעיוניים מורכבים, שאחדים מהעוסקים בתחום עמדו עליהם.

ג'יימס בויד ווייט מציע דרך אחת לתיאור דיאלקטיקה הקשורה בתחום: הוא מבחין בין הדעת המספרת סיפור ("the mind that tells a story") לבין הדעת המספקת סיבות, טיעונים והנמקות ("the mind that gives reasons").לתפיסתו של ווייט, כדי להגיע לכלל מבע הניתן לתיוג כ"אמת" בשדה המשפט, יש ליצור חיבור בלתי-אפשרי לכאורה: "How can these discordant modes of thought and expression, these incompatible, uncommunicating sides of oneself, be brought under the control of a single active intelligence? How can they be reconciled, if only for a moment, in a single work of the imagination?".

דוגמה אחת לחיבור הבלתי-אפשרי לכאורה בין הדעת המספרת לדעת השופטת עשויה להיות השימוש בשדה המשפט בביטויים כגון "כבוד", "תום-לב", "עוגמת-נפש" ו"כוונה". ברקע הפרקטיקה המשפטית, המכמתת ביטויים מופשטים ועמומים הללו ומשתמשת בהם, מצוי קורפוס של סיפורים הטוען את השימושים הלשוניים המשפטיים במשמעות קונקרטית. במילים אחרות, הקמתם של מבני המשפט הפוזיטיבי מתאפשרת באמצעות שימוש באבני-בניין הנחצבות מתוך שיח תרבותי עשיר, שגם נרטיביות וגם יצירה אומנותית הינן מרכיבים משמעותיים בתוכו.

דרך שונה להתבוננות במורכבות הזיקות בין משפט לספרות מציע מילר, בעניין הקשר ההכרחי, גם אם אינו סימטרי או הרמוני, בין כל מערכת של חוקיות אתית לנרטיביות. קשר זה אינו מתמצה באפשרות לראות בסיפורים מעין המחשות תמטיות לכללים, הכרעות ושיפוטים. לב העניין הוא אחר: עצם היכולת לבטא דבר-מה כמבע סיפורי היא המעניקה לו תקפות אתית. התצורה הלשונית המכונה נרטיב היא ההופכת מבנה טיעוני או נוסחה למבעים הטעונים במשמעות אתית, המאפשרת לגזור מהם חוקיות. ללא נרטיב מתקף, החוק, הטיעון והכלל הם בבחינת קליפות ריקות, שאין בהן תוכן ממשי.


 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

 

 C.K. Brown Encyclopedia of Travel Literature (Santa Barbara) Vii

 

 "Because It’s There". S. Styles Mallory or Everest (New York ) 33.

 

 ש' אלמוג "ספרות לצד משפט – הודאה, תודעה, אמת" מחקרי משפט יז  297.

 

 להגדרה דומה של התבוננות הרמנויטית, J. Hillis Miller The Ethics of Reading (New York ) 6.

 

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏190.00 ₪

תוספות

בעלי חשבון פייפאל
כל כרטיס אשראי כולל דיירקט, ויזה נטען (לא דיינרס)