עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית ייצוג יהודים דתיים בקולנוע ישראלי, קולנוע דתי, חובשי כיפה אמנות יהדות (עבודה אקדמית מס. 2262)

‏290.00 ₪

 30 עמודים.

 עבודה אקדמית ייצוג יהודים דתיים בקולנוע ישראלי, קולנוע דתי,  חובשי כיפה אמנות יהדות


תוכן העניינים
מבוא

מקומו של יהודי דתי  וממסד דתי בקולנוע הלאומי  ההרואי
היהודי הדתי   והממסד בסרטי בורקס
מה בין יהדות לקולנוע אישי?

ייצוג יהודי דתי  וממסד דתי בתקופת השבר האידיאולוגי  -הקולנוע האישי 

שובו של יהודי דתי וממסד דתי  אל הקולנוע 

מיסטיקה יהודית:  הסרט :המיועד

הסרט : המיועד

הסרט : שחור
הסרט : ההסדר
 סיכום


ארבע הסברים   להעדר רגש דתי מן הקולנוע ישראלי :
1.הממסד הציוני שלל את יהדות מסורתית כיוון שהייתה מזוהה עם  גלות ,שהיא בתורה סימלה  עקרות, תלישות ושוליות  ותבע התנתקות מעולם תוכן דתי – מסורתי
2. עם קום המדינה התחילו בעיות הקשורות במונופול האורתודוקסי על הדת,שלמעשה  גרמו להרחקת הציבור החילוני מן הדת היהודית ולשלילת היהדות כדת
3. יחס בעייתי של  ההלכה היהודית לאומנות בכלל ולרפרזנטאציה בפרט
4. זיהוי של המדיום  הקולנועי עם תרבות מערב, כולל מורשתו האסתטית הנוצרית.
יוצרי הקולנוע  היו אנשים חילוניים לכן רוב הסרטים הישראלים בנויים על הוויה חילונית, גם בתכנים וגם באופני המבע.
כמובן שהעדר תכנים דתיים, תמטיקה דתית או חוויה דתית  גורמים להיעדרות  של יהודי דתי וממסד דתי מן המרקע.אך אם כבר מופיעה דמות  דתית או ממסד דתי  היחס אליהם שלילי ועוין במתכוון. יחס זה נולד עם לידתה  של הציונות והתחזק עם בניית זהות אלטרנטיבית לזהות יהודית, שאיחדה את  עם  ישראל בתפוצות, נבנה בהתמדה כתוצאה מסוגיות חברתיות ופוליטיות, שהעסיקו ומעסיקות את החברה הישראלית במהלך שנות קיומה.
בעבודה זו אבדוק כיצד מוצג יהודי דתי וממסד דתי בקולנוע ישראלי מהקמת מדינת ישראל.
בניתוח התקופות השונות בקולנוע ישראלי אני מניחה שהייצוג של יהודי דתי והממסד הדתי משתנה מתקופה לתקופה בהתאם לשינוים אידיאולוגיים, לאומיים, חברתיים ופוליטיים שעברה מדינת ישראל. זה גם תלוי ביוצרים ישראלים, אנשי תעשיית הקולנוע והיחס שלהם לסוגיות אלה.
כדי לבדוק זאת חילקתי את הקולנוע הישראלי לחמש תקופות:
1.   קולנוע הלאומי  ההרואי בין השנים 1948- 1965, אשר התאפיין בעיסוק בסוגיות לאומיות
2 .  סרטי עיירה היהודית שנוצרו  בשנות  ה- 60 וקצת אחריהם והתאפיינו בהתרפקות נוסטלגית על עיירה גלותית
3.  סרטי בורקס,שנוצרו  בין השנים 1965-1980   ועסקו  בקונפליקט בין האשכנזים למזרחים ובבעיות חברתיות בכלל
4.    תקופת השבר האידיאולוגי  -הקולנוע האישי בין השנים  70- 90
5.   שנות ה-90 -  בדיקת הזהות החברתית והאישית של הקולנוע ישראלי  ושובו של יהודי דתי וממסד דתי  אל הקולנוע  .
בכל תקופה אתייחס לסרט אחד או שתיים  בהרחבה -כמייצג תקופה  ואוסיף דוגמאות מסרטים נוספים במידת הצורך  ( את שמם אציין בגוף העבודה.)
בתקופה של קולנוע לאומי הרואי אתייחס לסרטו של תורוולד דיקנסון,1955 "גבעת 24 אינה עונה"  , 1961. כנציג של סרטי עיירה  אתייחס  לסרטו של ישראל בקר, 1966 – "שני  קוני למל".מסרטי בורקס אתייחס לסרט  "סלאח שבתי" של אפרים קישון , 1964, "אני אוהב אותך רוזה"(1972) של משה מזרחי ו"חגיגה בסנוקר"(1975) של בועז דווידזון. מתוך הקולנוע האישי אתייחס לסרטו של אורי זוהר "שבלול", 1970.משנות התשעים ואילך יש ייצוג רב יותר של הדת , של סוגיות הנובעות מן הדת והחיים הדתיים וכן ייצוג רב יותר של דמויות דתיות בקולנוע והיה קשה להחליט  .  אך לבסוף בחרתי ב "ההסדר"   של יוסף סידר-2000
בעבודה זו אנסה לבדוק איזה תמורות  התחוללו בייצוג הדמויות הדתיות בקולנוע ומהן הסיבות שהובילו לשינוי באופן הייצוג.

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית 22 מקורות אקדמיים )

 

  1. אבישר, א. . חרדות לאומיות, סיוטים אישיים: תסביך  השואה בקולנוע הישראלי. בתוך: נ' גרץ ,א' לובין, ג' נאמן  נ'(עורכים).מבטים פיקטיביים – על קולנוע ישראלי. (עמ' 160 –178). תל –אביב: האוניברסיטה הפתוחה
  1. אורן,ו' .הצבר חוזר אל הזהות היהודית.ידיעות אחרונות,מוסף תרבות, עמ'  20.
  1. אלמוג,ע'  . הצבר –דיוקן.תל- אביב: עם עובד , ספריית אופקים
  1. גרץ,נ'  .סיפור מהסרטים. תל –אביב: אוניברסיטה הפתוחה

העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות