עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה סמינריונית חוק התכנון והבניה (עבודה אקדמית מס. 2214)

‏290.00 ₪

34 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 2214
עבודה סמינריונית חוק התכנון והבניה

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי חוק התכנון והבניה?

 

א. מבוא. ב. תוכניות בסמכותה של ועדה מקומית. ג. נושאים שבסמכותה של הוועדה המקומית. ד. חלוקת מגרשים ואיחוד מגרשים. ה. היוזמה להכנת תוכנית. ו. הכנת תוכניות. ז. הפקדת תוכניות ואישורן. ח. הודעות אישיות. ט. שלב ההתנגדויות לתוכנית. י. עררים. יא. בג"ץ ובית-המשפט לעניינים מנהליים. יב. תוכנית והיתר. יג. פיצויים בגין פגיעה על-ידי תוכנית. יד. קרקע חקלאית ושטחים פתוחים. טו. ניגוד עניינים מוסדי. טז. סיכום.

 

בתיקון מס' 43 לחוק התכנון והבניה1 שונה החוק שינויים של ממש, בעיקר בנושאי התכנון. כשמדובר בנושאי תכנון, יש לזכור כי זכותו היסודית של אדם היא לעשות ברכושו כרצונו, וזכות זו כוללת עקרונית מתן אפשרויות לבעלים לבנות על המקרקעין שלו ככל העולה על רוחו. העיקרון בא לידי ביטוי בסעיף 3 לחוק יסוד: כבוד האדם וחרותו 2 : "אין פוגעים בקנינו של אדם". מנגד, צרכיה של החברה מחייבים הטלה של מגבלות ניכרות על פעולות בנייה של אדם במקרקעין שלו3.

 

 

 

שר-הפנים בעת חקיקתו של חוק התכנון והבניה, השר חיים משה שפירא ז"ל, הביע ניגוד אינטרסים זה כך 4 :

 

תכנון הערים פוגע מטבעו באחד העקרונות העתיקים והיסודיים של החברה האנושית - זכות הקניין הפרטי, בהיותו מגביל בצורה רצינית את זכותו של אדם לעשות תוך שלו כראות עיניו... הבעיה ביסודה נשארה כשהיתה: מצד אחד בעל הקרקע טוען "בתוך שלי אני נוטע ובתוך שלי אני חופר". מאידך צורכי העיר והציבור הבאים להגבילו, והכלל השני שהונח על-ידי חז"ל עומד בתוקפו עד עצם היום הזה : רשאי אדם לעשות בשלו כרצונו, אולם רק במידה שאינו פוגע תוך כדי כך בצורכי הציבור כולו, כפי שנקבעו במסגרת כללי התכנון.

 

ברוח זו דברי השופטת חנה אבנור 5 :

 

אין ספק כי תכנית בנין עיר, הרואה לנגד עיניה התפתחות העיר וצורכי כלל תושביה, מתנגשת לעתים קרובות באינטרס של הפרט. אם תתכנן רשות רחוב רחב, מפאת עומס התנועה וממדיה, תיאלץ להפקיע מקרקעין מהמגרשים הגובלים, ובאם ההפקעה אינה עולה על אחוז מסוים לא ישולמו פיצויים, באם ייבנו בתים גבוהים - באם ייהפך אזור לאזור תעשייה - אין ספק כי יש פגיעה בנוחות ורווחה של מי שרגיל לגור במבנה קטן באזור שקט. באם תורשה הקמת מבנים גדולים ומרובי דירות באזור וילות - יירד אף ערכן הכספי. וכן אפשר להוסיף דוגמאות כהנה וכהנה. לכאורה, לא מעטות ההתנגשויות בין צורכי כלל הציבור והיחיד.. נראה הדבר, שברוח האיזון בין זכויות הקניין של הפרט ובין צורכי הציבור בא התיקון 43 לחוק ומסדיר הסדרים חדשים, בעיקר בשלושה תחומים :

(1) הבטחת מוסדות תכנון בהיקף שדיו כדי להתמודד עם נושאי התכנון, בדרך של הקמת מוסד תכנון חדש - ועדת-הערר6, חלוקה חדשה של נושאי התכנון בין הוועדה המחוזית ובין הוועדה המקומית 7 ועוד.

(2) מתן זכויות לפרט ליזום שינויי תכנון גם ברמה של תוכנית-מתאר מקומית8.

(3) קציבת מועדים לטיפול בשלבים השונים של התכנון9.

תחומים אחרים, הנראים חשובים לרביזיה של הוראות החוק לגביהם, לא תוקנו בתיקון 43 לחוק, כגון התחום של איחוד וחלוקה, ועל כך יורחב להלן.

 

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

ח' אבנור "על סעיף פיצויים שאינו בר-שימוש" הפרקליט כג 88.

 

ע"א 1188/92 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים נ' ברעלי ואח' וערעור שכנגד, פ"ד מט(1) 463, 483:

ע"א 12/93 71 צודלר בתיה ו-18 אח' נ' יוסף שרה ואח' (טרם פורסם ; תקדין-עליון, כרך 94(4), תשנ"ד /תשנ"ה-1994,

ע"א 4809/91 הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים נ' קהתי ואח', פ"ד מח2) 190, 201, כב' השופט מ' חשין:

בג"צ 445/73 סער ואח' נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה, המרכז, פ"ד כט(1) 219.

 

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות