עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה סמינריונית סעד ההשבה וסעד הפיצויים (עבודה אקדמית מס. 2199)

‏290.00 ₪

15 עמודים. עבודה מספר 2199

עבודה אקדמית מספר 2199
עבודה סמינריונית סעד ההשבה וסעד הפיצויים

 

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי סעד ההשבה וסעד הפיצויים?

 

בפרשת לוי נ' מבט נדונה בהרחבה אפשרות צירופם של סעד ההשבה וסעד הפיצויים, העולה משילוב הוראות סעיף 2 וסעיף 9(א) לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) . הרשימה מבקרת את דרך ההתמודדות של בית-המשפט עם הבעייתיות שבמתן שתי תרופות סותרות לכאורה: הביטול וההשבה הנגזרת ממנו, מגמת פניו אחורה - למצב הטרום חוזי, ואילו פיצויי הציפיות מגמת פניהם קדימה אל מה שהיה לו קויים החוזה. המחבר מציע בסיס רעיוני מושני חדש להתמודדות עם בעייתיות זו, שביסודו הדעה כי סעיף 9 לחוק התרופות מעמיד לרשות הנפגע שתי חלופות של ביטול חוזה. האחת, מטרתה להחזיר הצדדים למצבם הטרום-חוזי והשנייה תכליתה להביא הנפגע למצב בו היה לו קויים החוזה. המחבר עומד על המשמעות השונה של תרופת הביטול וסעד ההשבה הנובע ממנה, בכל אחד מהמקרים. הוא אף גורס כי בהבחנה זו יש כדי להבהיר כי תרופת ההשבה הינה חוזית ואין היא מבוססת, כגישת הפסיקה, על העיקרון של מניעת עשיית עושר ולא במשפט. יישומה של ההבחנה המוצעת על עובדות פרשת לוי נ' מבט תומך במסקנת בית-המשפט, אך מטעמים שונים המציבים את ההחלטה על אדנים מוצקים וברורים יותר.

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

 

 of Encycopedia International "Contract of Breach for Remedies" Treitel .G.H

Benefits of Restitution" Englard .I ;183-184 .pp ,16 .ch VII Law Comparative

 138 .p ,5 .ch ,X .ibid "Obligation Without Conferred.

 

Restoration The" Andersen .E.G

.Rev Law Maryland 53 "Contract of Breach for Damages and Interest. 

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות