עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון פירסום קטינים, תקשורת ומשפט, מגבלות מפני פירסום פרטי זיהוי על קטינים (עבודה אקדמית מס. 218)


‏190.00 ₪

15 עמודים.

סמינריון מגבלות מפני פירסום פרטי זיהוי על קטינים


שאלת המחקר

כיצד באות לידי ביטוי מגבלות מפני פירסום פרטי זיהוי על קטינים?

 

מסמך זה נכתב לוועדה לזכויות הילד לקראת דיון בהצעת חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון מס' 18) (צילום קטין).  

החוק בנוסחו כיום אוסר פרסום שמו של קטין (עד גיל 18) או כל מידע אחר שעשוי להביא לזיהויו או לרמוז על זהותו במקרים שבהם הקטין מעורב בהליכים משפטיים, ובנסיבות אחרות שבהן ראוי להגן על קטין מפני פרסום מידע מזהה. בד בבד נקבעו בחוק חריגים לכלל זה שבהם יותר הפרסום, למשל כאשר בית-המשפט התיר את הפרסום או כאשר המשטרה היא שפרסמה את המידע לשם חקירת פשעים או חיפוש קטינים שנעלמו.

ככלל, עקרון פומביות הדיון הוא עקרון יסוד שמבוסס על זכות הציבור לקבל מידע על פעילות הרשויות. חשיבות השקיפות של ההליך השיפוטי נובעת מכך שהיא מאפשרת ביקורת ציבורית על ההליך, וכך שומרת על עצמאותה ואי-תלותה של הרשות השופטת. עם זאת, במקרים מסוימים מתקיימים טעמים המצדיקים חריגה מעיקרון זה. ואכן, חריג המקובל במדינות רבות (ואף מעוגן באמנות בין-לאומיות) הוא האיסור לפרסם מידע על ילדים המעורבים בהליכים משפטיים (הן כחשודים והן כקורבנות ועדים) במטרה להגן על פרטיותם, למנוע פגיעה בהם (פיזית ונפשית) ולהבטיח שיוכלו להשתקם בעתיד.

אף שהחוק הקיים אוסר פרסום מידע (ובכלל זה צילום) שיאפשר את זיהויו של קטין, לפי דברי ההסבר להצעת החוק, במציאות הקיימת ההוראה אינה משיגה את מטרתה: בדרך כלל תמונות של קטינים מתפרסמות רק עם טשטוש או הסוואה של פני הקטין, אולם אלה אינם מונעים את זיהוי הקטין.

לפיכך, בהצעת החוק מוצע לערוך בחוק שני תיקונים עיקריים:

(1)     להבהיר שהאיסור לפרסם מידע שמאפשר זיהוי של קטין חל הן על זיהוי הקטין על-ידי כלל הציבור והן על זיהויו על-ידי סביבתו הקרובה;

(2)     להרחיב את האיסור כך שנוסף על האיסור לפרסם צילום של קטין שעשוי להביא לזיהויו בנסיבות האמורות, ייאסר צילום של קטין באופן או בנסיבות שיש בהם כדי לגלות את אחד המצבים האמורים.

לקראת הדיון בהצעת החוק התבקש מרכז המחקר והמידע לסקור את המצב המשפטי במדינות אחרות בשתי הסוגיות שבהן הצעת החוק עוסקת. אשר לתיקון המבקש לאסור צילום של קטינים בנסיבות מסוימות – לא מצאנו בשום מדינה הוראה דומה האוסרת את עצם הצילום בנסיבות המפורטות בחוק או במצבים דומים.[5] לפיכך, המסמך יתמקד בסוגיית ההגבלות על פרסום מידע מזהה על קטינים.

 

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏190.00 ₪

תוספות

בעלי חשבון פייפאל
כל כרטיס אשראי כולל דיירקט, ויזה נטען (לא דיינרס)