עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

ב"ה  15,000 עבודות אקדמיות בחינם/ במחיר שפוי:99-390 שח. 

אתר ברוח חב"ד 

שיתוף מידע ללא גזל.

החומר באתר משמש השראה וחומר עזר בלבד. אסור להשתמש בקובץ העבודה להגשה למוסד אקדמי.

طُلَّاب 

Русский студенты

Français            አማርኛ

חוות דעת על מרצים

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

תמונה קשורה  ×ª×•×¦××ª תמונה עבור ישראכרטתוצאת תמונה עבור אמריקן אקספרס

תוצאת תמונה עבור פפר       ×ª×•×¦××ª תמונה עבור פייבוקס     Ã—ª×•×¦××ª תמונה עבור ביט

תשלום בחיוב אשראי טלפוני דרך נציג שירות 24/7        

תוצאת תמונה עבור העברה בנקאית

עבודה סמינריונית הגבלים עסקיים מיזוג תנובה-משחטת עוף הנגב (עבודה אקדמית מס. 2150)


‏290.00 ₪

23 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 2150
עבודה סמינריונית הגבלים עסקיים מיזוג תנובה - משחטת עוף הנגב

 

שאלת המחקר

כיצד באים לידי ביטוי הגבלים עסקיים מיזוג תנובה?

 

חיבור זה בוחן באופן ביקורתי את החלטתו של בית הדין להגבלים עסקיים (להלן : בית הדין) בערר 2/94 תנובה מרכז שיתופי לשיווק נ' הממונה על ההגבלים העסקיים . בהחלטתו זו, אישר בית הדין את המיזוג בין תנובה מרכז שיתופי לשיווק  לבין משחטת עוף הנגב , שאירע בתחילת. עיקר הביקורת מתמקד בשניים : ראשית, בית הדין הסתמך במשתמע על ניתוח "סטטי" של השפעת המיזוג, מבלי לקחת בחשבון את המיזוג כחוליה בהתפתחות מבנה השוק לטווח ארוך. שנית, בית הדין לא בחן את המיזוג עם תנובה באספקלריה של הרוכשות האלטרנטיביות, למרות שעולה מהנתונים שהיו בפני בית הדין כי מיזוג עוף הנגב עם רוכשות אלטרנטיביות אלה היה עדיף באופן משמעותי, מבחינת הפגיעה בתחרות, על פני מיזוג עם תנובה.

 

על פי ניתוח סטטי של השפעת המיזוג, שאינו לוקח בחשבון את מגמת התפתחות מבנה השוק לטווח ארוך, מיזוג של תנובה עם פירמה קטנה יחסית כמו עוף הנגב, אכן אינו פוגע באופן משמעותי בתחרות. אולם,  ניתוח מגמת ההתפתחות של מבנה השוק לטווח ארוך מגלה כי קיים חשש סביר שמיזוג תנובה עם עוף הנגב יפחית באופן משמעותי את התחרות, וזאת למרות נתח השוק הקטן יחסית של עוף הנגב. הסיבה לכך, היא שלתנובה כפירמה המובילה בענפי שיווק עוף והודו חיים למשחטות, שחיטתם ושיווק תוצרת המשחטות - קיים אינטרס לבלוע באופן הדרגתי מתחרות קטנות שלה, על מנת למנוע את צמיחתן או ריבוין של אותן מתחרות בטווח הארוך. אם כך, אף רכישת פירמה קטנה יחסית עשויה לתרום להאדרת כוחה של תנובה ולביצור מעמדה הדומיננטי. יתרה מזו, ברכישת עוף הנגב על ידי מתחרה קטנה או על ידי נכנסת חדשה לשוק, היה כדי לתרום בטווח הארוך למגמה של איזון מעמדה הדומיננטי של תנובה, וכך לתרום ליצירת חסם לכוחה של תנובה להעלות מחירים בענף. בית הדין טעה כאשר הסיק כי מחסומי-הכניסה לענפים הרלבנטיים הם לא משמעותיים. למעשה, עולה מהנתונים שהיו בפני בית הדין כי היו מחסומים תמירים מפני כניסה חדשה או התרחבות של פירמות קטנות קיימות. על כן, רכישה של עוף הנגב על ידי נכנסת חדשה או על ידי מתחרה קטנה מתנובה, תוך התגברות על מחסומי-הכניסה הגבוהים, הייתה חשובה אף ביתר שאת לקידום התחרותיות בענף, והייתה עדיפה באופן משמעותי, מבחינה תחרותית, על פני רכישה על ידי תנובה. כיוון שמן הנתונים שהיו בפני בית הדין עולה כי הן נכנסת חדשה לשוק והן מתחרה קטנה קיימת, חפצו לרכוש את עוף הנגב, הרי שבאספקלריה של רוכשות אלטרנטיביות אלה, ומתוך מבט אל מגמת מבנה השוק לטווח ארוך, טעה בית הדין באשרו את המיזוג עם תנובה.

לינק למצגת אקדמית ספיציפית ב-99 שח

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

 

 J. Tirole The Theory of Industrial Organization.

 

 ההגבלים העסקיים (ט' אולשטיין עורכת, כרך ב) 159.

 

  ההגבלים העסקיים (ט' אולשטיין עורכת) 249.

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות

בעלי חשבון פייפאל
כל כרטיס אשראי כולל דיירקט, ויזה נטען (לא דיינרס)