עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה סמינריונית אי-שפיות,היעדר שליטה,סעיף 34ח, סעיף 34ז של חוק העונשין,חולי נפש ופלילים הגנת אי שפיות,דחף לאו בר כיבוש (עבודה אקדמית מס. 2147)

‏290.00 ₪

37 עמודים. (ניתן לקצר בחינם)

עבודה אקדמית מספר 2147

עבודה סמינריונית אי-שפיות,היעדר שליטה,סעיף 34ח, סעיף 34ז של חוק העונשין,חולי נפש ופלילים הגנת אי שפיות,דחף לאו בר כיבוש

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי היעדר שליטה וסעיף 34ח?

תוכן עניינים

מבוא

סעיף 34ז - 'העדר שליטה'

סעיף 34ח - הגנת אי השפיות

הגדרת מחלת נפש לצורך הסייג

משפט משווה

אופיו המחמיר של המבחן הרצוני בסעיף 34ח

המושג "מחלת-נפש" והלכת אגרנט

פס"ד בעניין רוהאן

פס"ד בעניין דוידוביץ'

אבחנה בין סעיף 34ח ל34ז

סיכום

הדין הרצוי

הדין המצוי

ביבליוגרפיה

 

הגנת האי-שפיות שימשה מאז ומתמיד נושא למחלוקות סוערות, ואין זה מקרה שבמהלך ההיסטוריה של המשפט הפלילי השתנו גבולותיה של הגנה זו פעמים רבות . בחיבור זה ברצוני לדון בכמה מהשאלות שמעורר הכלל בו תחם המחוקק הישראלי לאחרונה את גבולותיה של הגנת האי-שפיות. כוונתי לכלל שנקבע בסעיף 34ח לחוק העונשין החדש. הטענה המרכזית שאבחן במסגרת הדיון בכלל זה היא הטענה שיש לפטור אדם מאחריות למעשה בלתי-חוקי שעשה אם מחמת מחלת-נפש לא היה יכול לשלוט בעצמו ולהימנע מעשיית המעשה. טענה זו נידונה בפסיקה הישראלית שנים רבות לפני חקיקת חוק העונשין החדש, וכאשר אדון במשקל שיש לה לפי חוק זה, אעשה זאת על רקע ניתוח העמדה המסורתית שנקטה הפסיקה הישראלית כלפיה. הטענה מעוררת לא רק בעיות משפטיות, אלא גם בעיות פילוסופיות ופסיכולוגיות. אעמוד בחיבור זה על חלק מהן. הטענה תעסיק אותי אך ורק כטענת הגנה שנועדה לפטור את הנאשם לחלוטין מאחריות פלילית. לא אעסוק במשקל שיש לטענה זו כאשר מדובר בשיעור העונש שיש להטיל על הנאשם, ולכן לא אדון בחיבור זה בסוגיית האחריות המופחתת.

 

הכנסת קבעה דוקטרינת הגנה של 'העדר שליטה', לפיה אדם לא יישא באחריות פלילית למעשה שעשה במקום שלא היה בידו לבחור אלטרנטיבות:

'הימנעות מהמעשה', וזאת מחמת העדר שליטה על תנועותיו הגופניות באותו מעשה.

'כוונה למעשה', שנעשה עקב כפייה גופנית שהעושה לא יכול להתגבר עליה, תוך תגובה רפלקטורית או עוויתית, בשעת שינה, או במצב של אוטומטיזם או של היפנוזה (סעיף 34ז' לחוק העונשין).

במילים אחרות, 'העדר שליטה' הוא מצב של אדם שפוי בדעתו, אך חסר יכולת לבחור בין קווי התנהגות אפשריים, ובתוך כך הוא מבצע את התנהגות פלילית, ואין לו את היכולת לשנות את התנהגותו זו. המשמעות שנותן המחוקק ל'העדר שליטה' הוא למעשה מצב של 'העדר רציה ללא העדר שפיות', וכי אז, חל פטור מאחריות פלילית. [1]

דוגמאות ל'היעדר שליטה' 

מקרים בהם אין לעושה יכולת בחירה עקב כח חיצוני עדיף (מכה באבן, רוח חזקה וכו') אשר כפה עליו את העשיה (ברנס נ' בידר). 

אוטומטיזם שפוי – מעשה פלילי בלתי רצוני שאדם מבצע במצב של חוסר הכרה עקב נסיבות שהביאוהו לאי שליטה על תנועותיו, כגון רפלקסים בלתי נשלטים, מקרי הלם, היפנוזה, קומה דיאבטיס, תגובות גופו של אדם לגירויים חיצוניים. במקרים כאלו, מבצע העבירה פטור מאחריות פלילית.

היפנוזה – מקובל לראות את האדם שנמצא תחת היפנוזה בהיעדר שליטה, בהתאם לכך שהוא כמכשיר בידי המהפנט.

סהרוריות.

לינק למצגת ספיציפית ב-99 שח

 


ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

 יורם רבין ויניב ואקי דיני עונשין כרכים א'-ג' (מהדורה שלישית).

עדי פרוש אי-שפיות, היעדר שליטה וסעיף 34 ח של חוק העונשין (תיקון מס’ 39) (חלק מקדמי וחלק כללי)" עיוני משפט 1997;כ"א(1):139-171.

לרנאו, חגית. (2016). עבריינות ואכיפת חוק. חיפה: הוצאת פרדס.

 

Cmnd ,Offenders Abnormal Mentally on Committee the of Report :Report Butler

HMSO ,6244. Ivory The Kenny Anthony

57-58 (Oxford) Tower

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות