עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

מצגת גופים דו מהותיים, דיני מכרזים (עבודה אקדמית מס. 2135)

‏99.00 ₪

עבודה אקדמית מספר 2135

מצגת גופים דו מהותיים, דיני מכרזים

מצגת פאוורפוינט מרהיבה, המציגה תוכן העבודה בצורת רפרט. כוללת גרפיקה, צלילים ואפקטים להנגשת המידע. מכילה 22 שקפים לרפרנט.

 מטרת המכרז הציבורי היא כפולה. מבחינת בעל המכרז, מטרתו היא להשיג את מירב ההצעות המתאימות ביותר שמהן הוא יוכל לבחור את ההצעה הטובה ביותר בשבילו. מבחינת מגישי ההצעות, מטרתם היא האפשרות לזכות במכרז על יסוד תחרות הוגנת ושוויונית. רואים, אם כן, כי מטרת המכרז הציבורי הינה ציבורית וכלכלית. מבחינה ציבורית מדובר במתן הזדמנות שווה לכל המציעים לפי עקרון השוויון ומבחינה כלכלית מדובר ביעילות וחיסכון כספי ציבור באמצעות התחרות. שתי מטרות אלה הם המקור למתח בין האינטרס הציבורי, לפיו, בעל המכרז צריך לנהוג בשוויון והעדר אפליה כלפי המשתתפים במכרז לבין האינטרס הכלכלי המיועד להפיק את ההצעה היעילה והזולה ביותר. בסופו של דבר, ניתן לומר כי דיני המכרזים מבטאים את הצורך להשיג איזון בין תחרות שוויונית ושקיפות ציבורית לבין גמישות מסחרית ואינטרסים כלכליים.

הוראות החוק חלות כיום על המדינה, על חברות ממשלתיות, על קופות החולים ועל רשויות וגופים ציבוריים, ממשלתיים ועי רוני ים נוספים. החוק עוסק בעיקר בעקרונות ובקווים המנחים, כאשר פרטי היישום של אלה מצויים בתקנות אשר הותקנו מכוח החוק ובשנים שלאחר מכן. סעיף 2 לחוק קובע את הרעיון המרכזי לפיו לא יתקשרו הגופים האמורים "בחוזה לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין או לביצוע עבודה, או לרכישת שירותים, אלא על פי מכרז פומבי הנותן לכל אדם הזדמנות שווה להשתתף בו".


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏99.00 ₪

מחיקה ובלעדיות/מצגת


שדה אימייל הינו חובה