עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה סמינריונית כבוד האדם ובטחון (עבודה אקדמית מס. 2134)


‏290.00 ₪

39 עמודים. עבודה מספר 2134

עבודה אקדמית מספר 2134
עבודה סמינריונית כבוד האדם ובטחון

שאלת המחקר

כיצד באים לידי ביטוי כבוד האדם ובטחון?

 

א. חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו

1. המימד הערכי: מדינה יהודית ודמוקרטית

(א) ההקשר הדמוקרטי

(ב) הפן היהודי

ב. היחס בין זכויות האדם וביטחון

1. זכויות האדם ובטחון המדינה

2. מערכת הביטחון וזכויות האדם

3. ביטחון וזכויות האדם: היתכנות ההתנגשות

ג. סעיף 9 לחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו

1. המונח ביטחון

2. סעיף 9 וכוחות הביטחון

3. מהי מערכת הביטחון?

4. לתולדותיו החקיקתיות של סעיף 9

5. משמעות סעיף 9

ד. ביטחון וזכויות האדם: נושאי השקה

ה. שירות חובה מחוץ לסדר הכוחות של צה"ל וחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו

1. תחולת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו

2. הדיונים במערכת הממשלתית ובכנסת

3. תהליך קבלת התיקון לחוק

4. התיקון שהתקבל לחוק

5. הערכת התיקון לחוק

 

היחס בין שאלות בנושאי זכויות האדם לבין האתגר הבטחוני והצורך הבטחוני עתיד להישאר לאורך ימים על סדר-יומם של החברה הישראלית ובתי-המשפט בישראל. המשא ומתן לשלום שישראל נתונה בו מצוי בעיצומו, אך גם האופטימיים ביותר אינם צופים כי היא תבוא אל המנוחה ואל הנחלה במישור הבטחוני בטווח הנראה לעין. יימשך איפוא המתח הטבוע שבין הביטחון לנושאי זכויות האדם, וימצא את ביטויו המשפטי המרכזי בפרשנות חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו; יימשך הדיון בשאלות מתי נסוגות הזכויות מפני הביטחון ומהו האיזון בין שמירת הקיום לשמירת צלם האדם - ניסוח המחדד את הדילמה עד תום. נמשיך להתלבט בשאלה מהו המרווח שבין הציווי "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" 1 במובנו הקבוצתי ובין "כי בצלם אלקים עשה את האדם" 2 ו"גדול כבוד הבריות שדוחה את לא תעשה שבתורה"3. בית-המשפט יבקש את האיזון שבין הביטחון לזכויות, כך שלא יינשא שמו של הביטחון לשוא, אך הביטחון גם לא יופקר.

 

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

יהודית קרפ "חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו - ביוגרפיה של מאבקי כוח" משפט וממשל א  323, 325.

רובינשטיין שופטי ארץ 192 - 221.

מני מאוטנר ירידת הפורמליזם ועליית הערכים במשפט הישראלי .

הרב יוסף דב סולובייצ'יק איש האמונה (מהדורה שישית, ) 15

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות

בעלי חשבון פייפאל
כל כרטיס אשראי כולל דיירקט, ויזה נטען (לא דיינרס)