עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה סמינריונית ערובה וערבות עצמית בפלילים (עבודה אקדמית מס. 2122)


‏290.00 ₪

23 עמודים. עבודה מספר 2122

עבודה אקדמית מספר 2122
עבודה סמינריונית ערובה וערבות עצמית בפלילים

 

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי ערובה וערבות עצמית בפלילים?

 

א. פתיחה. ב. תלותה של ערבותו של הערב בזו של העצור. ג. תחולת ההוראות שלפי חוק הערבות על ערבות שלפי חוק סדר הדין הפלילי. ד. דרכי פרשנות לקראת הכרעה בשאלת היחס שבין שתי הערבויות. ה. חיוב נפרד. 1. הלכה ומעשה. ז. סיכום.

 

בפרשת שפיגל חזר בית-המשפט העליון ואישר את הפירוש המקובל לסעיף 43 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], שלפיו אם אין תוקף לערובה העצמית של העצור, אין תוקף גם לערבות הניתנת על-ידי אדם אחר. כך קבע בית-המשפט, כי עקרונית יש תחולה להוראות סעיף 6 לחוק הערבות, ולהוראות סעיפים 55 ו-56 לחוק החוזים (חלק כללי), העוסקות בריבויי חייבים, על הערובה הניתנת לפי חוק סדר הדין הפלילי, אף כי יש לסייג את היקפה של תחולה זו לפי מבחן המטרות השונות ששני סוגי הערבות מכוונים אליהן.

על שתי ההנחות הללו מבקשים הדברים שלהלן לערער. ראשית נציע, כי יש לפרש את סעיף 43 לחוק סדר הדין הפלילי כך שיתאפשר מתן ערובה על-ידי אדם אחד בלבד גם בלי שיידרש העצור לתת ערבות עצמית להבטחת התייצבותו לדין. הלשון, ההיגיון והמטרה מתיישבים יותר עם פירוש זה. כן נטען, שהחיובים הנוצרים על-פי חוק סדר הדין הפלילי שונים במהותם מן החיובים שהוראות חוק הערבות וחוק החוזים (חלק כללי) עוסקות בהם, ואין לאחרונים תחולה על הראשונים. שני הטיעונים מובילים לקראת מסקנה אחת בדבר היעדר קשר ותלות בין חיובם של הערבים לעצור ובין חיובו שלו, ובין חיוביהם של הערבים בינם לבין עצמם. נטען, כי מבחן המטרה צריך היה להוביל למסקנה בדבר השוני שבין סוגי החיובים ולא בדבר היקפם בלבד.

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

 

 ב' ליפשיץ "ערבות - הלכה למעשה" משפטים כו (תשנ"ו) 219.

מ' אלון "חוקי יסוד, עיגון ערכיה של מדינה יהודית ודמוקרטית: סוגיות במשפט הפלילי" שם, בעמ' 27,

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות

בעלי חשבון פייפאל
כל כרטיס אשראי כולל דיירקט, ויזה נטען (לא דיינרס)