עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

ב"ה  15,000 עבודות אקדמיות בחינם/ במחיר שפוי:99-390 שח. 

אתר ברוח חב"ד 

שיתוף מידע ללא גזל.

החומר באתר משמש השראה וחומר עזר בלבד. אסור להשתמש בקובץ העבודה להגשה למוסד אקדמי.

طُلَّاب 

Русский студенты

Français            አማርኛ

חוות דעת על מרצים

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

תמונה קשורה  ×ª×•×¦××ª תמונה עבור ישראכרטתוצאת תמונה עבור אמריקן אקספרס

תוצאת תמונה עבור פפר       ×ª×•×¦××ª תמונה עבור פייבוקס     Ã—ª×•×¦××ª תמונה עבור ביט

תשלום בחיוב אשראי טלפוני דרך נציג שירות 24/7        

תוצאת תמונה עבור העברה בנקאית

עבודה סמינריונית קורבנות עבירה- הזכויות החוקתיות של הקורבן, מחקר השוואתי (עבודה אקדמית מס. 2062)


‏290.00 ₪

47 עמודים 

עבודה אקדמית מספר 2062
עבודה סמינריונית הזכויות החוקתיות של הקרבן מחקר השוואתי

 

שאלת המחקר

כיצד באות לידי ביטוי הזכויות החוקתיות של הקרבן מחקר השוואתי?

תוכן עניינים

א. מקום הקרבן בהליך הפלילי – היבט היסטורי
 ב. מקום הקרבן בהליך הפלילי – ההיבט הישראלי והיבטים השוואתיים
1. מקומו של קרבן העברה בייזום ההליך הפלילי
2. שילובו של הקרבן בחקירה הפלילית
3. שילובו של הקרבן בתהליך קבלת ההחלטה באשר להעמדה לדין
4. שילובו של הקרבן בהשגת הסדרי טיעון עם הנאשם
 5. שילובו של הקרבן בניהול המשפט הפלילי
6. שילובו של הקרבן בשלב גזר הדין
 7. ההגנה על קרבן העברה בשלבים השונים של ההליך הפלילי
 8. פיצויים לקרבן העברה על ידי הנאשם או המדינה
 ג. האיזון החדש בין מגילת זכויות הקרבן לבין מגילת זכויות הנאשם לאור השינוי החוקתי
ד. סיכום 
אל נוכח המהפכה החוקתית במדינת ישראל, השיח המשפטי, בתחום הדיון הפלילי, מתמקד כיום בעיקר במגילת הזכויות החוקתית של הנאשם.

כמי ששותפים לשיטת הדיון האדוורסרית, שבמרכזה היריבות שבין המדינה לנאשם, התרגלנו לבדוק את ההליך הפלילי מנקודת ראותם של שני צדדים אלו. אך יש צד נוסף להליך, "הצד הנשכח", הקרבן לעבֵרה, שכולנו אמורים לזכור, אלא שקולו לא נשמע והדיון בעניינו לוקה בחסר. לאחרונה העיר הנשיא שמגר:

 

מרבים לדבר על איזון בין זכויות החשוד או הנאשם לבין זכויות הציבור. מבחינת אופן התייחסותו של השומע, נושא עמו ניסוח זה דימוי של פרט נרדף (החשוד או הנאשם) מול עוצמת "גולית" החברתי, אח גדול קולקטיבי אדיר, המניף, כביכול, את אגרופו. אולם תיאור כאמור אינו נותן בהכרח את דעתו למציאות לאשורה: העבריין האלים, האנס, השודד, האדם הפזיז המסכן חיי אדם, הם האיום המיידי, התדיר והאפקטיבי על הקורבן חסר הישע, שהחברה אינה יכולה או אינה מסוגלת להגן עליו בעת צרה; על-פי רוב היא נחלצת לפעולה רק לאחר מעשה, ולעתים קרובות גם מאוחר מדיי. במילים אחרות, האיזון אינו, למעשה, בין ציבור אנונימי ורב-כוח לבין החשוד או הנאשם, אלא בין מי שמואשם בעבירה וממשיך להיות מסוכן לחברה ולפרטים שבה לבין קורבן העבירה בפועל או בכוח ומי שהיה עד לעבירה.

 

יצאנו לדרך המהפכה החוקתית החדשה על בסיס התכנים של חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. אנו מנסים להתחקות אחר היקף המושג "כבוד האדם", הקשור בחשוד או בנאשם, אך גם לקרבן העברה יש כבוד וגם לו זכויות הנגזרות ממונח זה. עמד על כך הנשיא (דאז) שמגר, באָמרו:

 

חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו נושא עמו בשורה חוקתית חקוקה לכל פרט בחברה, אולם בשורה זו נועדה לכל החברה ולא רק לעבריינים שבה. קורבן העבירה בפועל ובכוח וכל אזרח תמים-דרך זכאים להגנה על כבודם ועל חרותם מפני פחד, אימה ופגיעה, לא פחות מן הנאשם. זכותה של אישה שלא לשוב ולהיות מושא למכות ולהשפלות אינה פחותה מזכות בעלה המכה לחירותו. זכותה של צעירה הנעה לתומה בדרכים שלא להיות קורבן לאונס נוסף, אינה פחותה מזכות הנאשם שלא להיעצר...

 

בשנים האחרונות אנו עדים לשינוי באקלים הציבורי ביחס למקומו של קרבן העברה בהליך הפלילי – תנועות ציבוריות יוצאות למאבק למען הכרה בזכויות קרבנות שונים, ואנו מתחילים ברב-שיח חברתי בשאלה, מהו מקומו של הקרבן בהליך הפלילי והאם אין לשנות את האיזון החוקתי באופן שיתחשב יותר בצרכיו ובכבודו של הקרבן.

חיבור זה יבקש לעמוד על היבטים חוקתיים מסוימים הקשורים בקרבן העברה אל נוכח המהפך החוקתי שאנו בתחילתו.

ההיבטים החוקתיים עשויים להתחלק למישור המהותי ולמישור הדיוני. החלק המהותי, אשר נעסוק בו בחיבור זה אך בחלקו, דן בזכות הקרבן להיות מוגן על ידי יצירת עברות מתאימות, סייגים לאחריות פלילית כאשר הוא כקרבן נאלץ להתגונן כנגד התנהגות פלילית כלפיו וכן להיות מוגן על ידי עונשים הולמים. החלק הדיוני יתחקה אחר זכותו של הקרבן להשתתף בהליך הפלילי, בסוג השיתוף, ובזכויותיו הפרוצדורליות.

בפרק הראשון נדון בקצרה ברקע ההיסטורי של מקום הקרבן בהליך הפלילי במשפט האנגלי. בפרק השני נבקש לבחון את מעמדו של קרבן העבֵרה במשפט הישראלי תוך השוואתו למעמדו במשפטן של מדינות מספר. בפרק השלישי נציע את האיזון החדש המתחייב מן המהפך החוקתי בישראל בין זכויות החשוד והנאשם לקרבן העברה. הפרק הרביעי יסכם את המחקר.

מצגת קורבנות עבירה רפרט פאוורפוינט מקצועי לרפרט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

 

 א' ברק "המהפכה החוקתית: זכויות יסוד מוגנות" משפט וממשל א  9;

א' ברק "זכויות אדם מוגנות: ההיקף וההגבלות" משפט וממשל א 253

"ההשלכות של חקיקת היסוד בזכויות האדם על המשפט הפלילי" מחקרי משפט יג(1) ;

 ע' גרוס "הזכויות הדיוניות של החשוד או הנאשם על-פי חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו" מחקרי משפט יג(1)  155.

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות

בעלי חשבון פייפאל
כל כרטיס אשראי כולל דיירקט, ויזה נטען (לא דיינרס)