עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה סמינריונית ספרות ומשפט, פרשנות הנראטיב, מִשטוּר סיפורים (עבודה אקדמית מס. 2041)

‏290.00 ₪

23 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 2041
 עבודה סמינריונית ספרות ומשפט, פרשנות סיפורים ,מִשטוּר סיפורים

 

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי ספרות ומשפט?

 

הרעיון בדבר קשר בין משפט לבין ספרות מתבטא בתפיסות שונות המכלילות את המשפט בתחום הספרות ואת הספרות בתחום המשפט. אך דומה כי התוצאות המרשימות ביותר של הצבת המשפט בדיאלוג עם השיח והתיאוריה הספרותיים התקבלו עם הכנסת שיטות פרשנות, תיאוריות ופרקטיקות של קריאה מתחום לימודי הספרות אל תחום המשפט. תורת הפרשנות (הרמנויטיקה) ומגוון צורות של פוסט-סטרוקטורליזם הובילו חוקרים לתהות אם פירוש הדין אכן אינו משתנה מעת יצירתו, כפי שהיה מקובל לסבור. קריאה בדין על בסיס הגישה הפרשנית החשדנית המקובלת בלימודי הספרות עשויה להפנות את תשומת-הלב לנרטיב. זאת בעיקר לתפיסה שסיפור מעשה יכול להוות אמצעי מועיל למתן קול לאלה שהדרכים הפורמליות של טיעון משפטי וקבלת ההחלטות מגבילות או אף מדירות אותם. התנגדות לתפיסה זאת נראית כמתעלמת מנוכחותו הדומיננטית של הנרטיב במשפט. עובדה היא שהחל בסיפורים המתמודדים ביניהם באולמות המשפט וכלה בתיאורי העובדות האוטוריטטיביים הנפרשים על-ידי בית-המשפט העליון, נעשה שימוש רחב בנרטיב. הצלחה משפטית נמדדת, לעיתים קרובות, על-פי הסיפור הזוכה – זה שהתקבל כקנוני.

אדגים זאת תחילה בעזרת מקרה שנידון בבית-המשפט העליון של ארצות-הברית בשנת 1997. בפרשה זאת ––1Johny Lynn Old Chief v. United States הועמד הנאשם לדין בגין עברה שאחת מן הנסיבות שנכללו ביסוד העובדתי שלה היתה הרשעה בעברה קודמת כלשהי שעונשה עולה על שנת מאסר. הנאשם הסכים להצהיר כי הורשע בעברה כאמור, ודרש כי התביעה לא תציג ראיות באשר לטיבה של הרשעתו הקודמת. במילים אחרות, הנאשם הסכים להודות בפשע ובהרשעה קודמים, אך התנגד שיותר לתובע לתאר את מעשה הפשע הקודם לפרטיו, שהיו דומים מאוד לעברה שבה הואשם במקרה הנוכחי. זאת מחשש שתיאור כזה ייצור דעה קדומה נגדו אצל חבר-המושבעים. התובע סירב לקבל דרישה זאת, ובית-המשפט המחוזי פסק לטובתו. התביעה הציגה ראיות על-אודות הסיפור המלא של הפשע וההרשעה הקודמים, והנאשם הורשע. ערעור שהגיש הנאשם נדחה, ובית-המשפט לערעורים שב ואימץ את העמדה המסורתית, הגורסת שהתביעה רשאית להעלות את טיעוניה בדרך הנראית לה כהולמת.2 זאת היתה גם דעת המיעוט של השופטת אוקונור בבית-המשפט העליון, שאליה הצטרפו הנשיא רנקוויסט והשופטים סקאליה ותומאס.


 

 

ביבליוגרפיה חלקית 

א' גרוס , ספרות ומשפט, אונ' ת"א דיונון

S. Freud "Negation" Standard Edition of the Complete Psychological Writings (London) 235.

 

 J. Laplanche and J.B. Pontalis Le Vocabulaire de la Psychanalyse (Paris ) sv "Dé négation".

 

 

 J.T. Noonan "The Passengers of Palsgraf" Persons and Masks of the Law (New York) 111.

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות