עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה סמינריונית מידע פנים, איסור שימוש במידע פנים, ניירות ערך,הגנת "חוף מבטחים", משפט משווה ארה"ב, נמל מבטחים, עמדת רשות ני"ע (עבודה אקדמית מס. 2032)

‏290.00 ₪

39 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 2032

עבודה סמינריונית מידע פנים, איסור שימוש במידע פנים, ניירות ערך,הגנת "חוף מבטחים", משפט משווה ארה"ב, נמל מבטחים, עמדת רשות ני"ע

תוכן עניינים

מבוא    

מהו איסור על שימוש במידע-פנים           

רציונל ההוגנות : חוסר שוויון במידע        

יעילות השוק     

צדק חלוקתי, שוויון, יעילות השוק

ניהול המידע     

ניהול פרויקטים 

אנליסט הסוחר על-סמך מידע שקיבל מן החברה, מסחר המתבסס על מידע הנוגע בהעברת שליטה בחברה    

שימוש במידע-פנים על-ידי אנליסטים       

המשפט האמריקאי        

טיעוני בעד        

ההצדקות לפסק-הדין בעניין Dirks מנקודת-המבט של האנליסט      

עמדת החוק הישראלי    

הגדרת המונח "איש פנים"          

הגנות בעבירת מידע פנים          

ההגנה העומדת לרשות האנליסט:           

שימוש במידע על העברת שליטה

העברת שליטה יעילות פרטו       

העברת שליטה לא-יעילה

פסק-הדין בעניין יונה      

עמדת הדין האמריקאי    

דין מצוי : ישראל

הצעת רשות ני"ע לאימוץ הגנת "חוף מבטחים" מפני שימוש במידע פנים בעת ביצוע עסקאות על ידי נושאי משרה ובעלי מניות עיקריים

תנאי הגנת "נמל מבטחים"          

דיווח על אימוץ וביצוע התוכנית   

סייג לתחולת הגנת "נמל מבטחים"          

סיכום ומסקנות  

שימוש במידע פנים פירושו          

הגדרת איש הפנים         

ביבליוגרפיה      

 

בסמינריון זה ניסיתי להציג תיזה קוהרנטית לגבי המותר והאסור בשימוש במידע-פנים, לשיטתי, איש-פנים הוא אדם שמעמדו המיוחד בהברה הקנה לו גישה למידע שאינו ידוע לציבור הרחב. אדם זה חייב חובת אמון כלפי החברה, ועל-כן נאסר עליו לעשות שימוש במידע של החברה. אני מכנה תיזה זו "קוהרנטית", משום שלטענתי, זו התיזה היחידה שיכולה לספק הסבר רציונלי להבחנה בין מקרים שהדין מתיר בהם לסחור על-סמך מידע שאינו ידוע לציבור לבין מקרים אחרים שבהם אין הדין מתיר מסחר כזה, רק העובדה שהטייל במדבר אינו כפוף לחובת אמון כלפי החברה יכולה להסביר מדוע הוא תופשי לעשות שימוש במידע על נפט הפורץ ממעמקי האדמה. ובאופן רומה, רק העובדה שהמידע על מוצר מתחרה היוצא לשוק אינו מידע של החברה (לפחות כל עוד הוא אינו מצוי בידי מנהלי החברה) יכולה להסביר את העובדה שבעל-עניין בחברה (המוגדר בחוק כ"איש פנים") רשאי לסחור על-סמך מידע זה. כפי שהראיתי, תיזה קוהרנטית זו אינה רק מתיישבת היטב עם האינטואיציות שלנו, אלא גם עולה בקנה אחד עם לשון חוק ניירות ערך ועם שיקולי המדיניות שהחוק מושתת עליהם, כגון יעילות והגינות במסחר.

סגירת המעגל מחייבת לחתום את החיבור בניתוח פועלו של יוסף המקראי, יוסף אכן פעל על-סמך מידע עדיף, הוא רכש מן החקלאים המצריים את תבואתם מבלי שידעו על הצפוי בעתיד, סביר להניח שלו היה מפרסם את המידע לציבור המצרי, היה נאלץ לרכוש את החיטה במהיר גבוה בהרבה. אך המידע שבו אחז היה מידע שלו, מידע שהוא יצר בכשרונותיו, או לחילופין, בזכות קשריו המעולים עם ה"פירמה" שלמענה פעל, השימוש במידע זה לא היווה הפרה של חובת אמון כלפי מאן דהוא, וברור שפועלו של יוסף שכלל את שוק החיטה והקצה את המשאבים של הכלכלה המצרית באופן יעיל יותר מן ההקצאה שהיתה מתרחשת ללא מעורבותו. ברור אם-כן שעל-פי אמות-המידה של חיבור זה, יש לברך על פעילותו. אני סבור שמן הראוי שגם החוק הישראלי לא יאחז בעמדה הרואה פסול כלשהו בפועלו של יוסף.

לינק למצגת על שימוש במידע פנים ב-99 שח 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

ידין ש'. רגולציה חדשה: מהפכה במשפט הציבורי (2018, הוצאת נבו)

פרופ' דוד האן דיני חדלות פירעון (מהדורה שנייה, לשכת עורכי הדין) ( 2018)

ז' גושן וג' פרחמובסקי "האיסור על שימוש במידע פנים: מונופול של אנשי פנים או תחרות בין אנליסטים?" עיוני משפט טז 145

ע' ידלין "תרמית על השוק - גבולות האחריות המשפטית בגין מצגי שווא בשוק המישני" משפטים כז (תשנ"ז) 249, 273.

World Encyclopedia of Law, with International Legal Research and a Law dictionary [2016]

 

תח


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת