עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

ב"ה. אנו חב"דניקים ולא נחטא בגזל: יש גם עבודות אקדמיות בחינם (גמ"ח). 15,000 עבודות אקדמיות במחיר שפוי של 99 - 390 שח.  סרטון על מאגר העבודות האקדמיות

اللغة العربية Русский

français              አማርኛ

לא מצאתם עבודה מתאימה במאגר? סמסו לנו דרישות לכתיבה מותאמת אישית - ונפנה למומחה חיצוני בעל תואר שני בתחום שלכם לכתיבה הנתפרת לצרכים שלכם בדיוק!

חוות דעת על מרצים

הוצאת ויזה לדובאי תשלום מאובטח בעברית

אמריקן אקספרס – ויקיפדיה    (לא דיינרס)    

תוצאת תמונה עבור פייבוקס 5% הנחה ב-פייבוקס  

bit ביט on the App Store   ×ª×©×œ×•× בחיוב אשראי טלפוני דרך נציג שירות 24/7העברה בנקאית

 

סמינריון אנשי הקבע בצה"ל כעובדים, קצינים, נגדים, קבע צבא,יחסי עובד מעביד (עבודה אקדמית מס. 2002)

‏290.00 ₪

49 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 2002
סמינריון אנשי הקבע בצה"ל כעובדים, קצינים, נגדים, קבע צבא,יחסי עובד מעביד

 

שאלת המחקר

כיצד באים לידי ביטוי אנשי הקבע בצה"ל כעובדים?

 

תוכן עניינים

 מבוא

א. תיאור המצב הקיים

1. המבנה של צבא הגנה לישראל ומעמדו בחברה הישראלית

2. מעמדם המשפטי של משרתי הקבע - שלוש גישות אפשריות

(א) משרת הקבע פועל מכוח המשפט המינהלי

(ב) יחסים חוזיים נוצרים בין משרת הקבע לבין המדינה

(ג) יחסי עבודה נוצרים בין החייל למדינה

3. גישת המשפט הישראלי

ב. רקע היסטורי: כיצד נוצר מעמדם המיוחד של משרתי הקבע בצה"ל

1. ממיצב לחוזה - ומחוזה למיצב

2. הסברים להשתמרות ה"מיצב" של משרתי הקבע

(א) ראשית-דבר

(ב) מעמדם המיוחד של משרתי הציבור

(ג) הכרה כעובד כפחיתות במעמד החברתי

 (ד) ההסבר הפסיכולוגי-החברתי: מעמד הצבא בישראל, וכיצד הוא מסמא את עינינו

(1) השפעת מעמדו החברתי של צה"ל על רשויות השפיטה:

היקף הביקורת השיפוטית של צה"ל

(2) השפעת מעמדו של צה"ל על הנכונות החברתית והמשפטית להכיר במשרתי הקבע כבעובדים

3. סיכום

ג. הצעתנו: הכרה במעמדם של משרתי הקבע כעובדים

1.מבוא

2.האם תנאי שירותם של משרתי הקבע מאפשרים או מחייבים הכרה בהם כבעובדים?

(א) בחינת תנאי שירותם של משרתי הקבע בצה"ל הלכה למעשה

(ב) הפגיעה בתנאי שירותם של משרתי הקבע בצה"ל בהיעדר הכרה בהם כבעובדים

3. זכותם של משרתי הקבע בצה"ל להיות מוכרים כעובדים

(א)כללי

(ב)קיומה של מערכת יחסים חוזית בין משרתי הקבע לבין צה"ל

(ג)מטרת ההתקשרות - עבודה

(ד)עמידה בתנאי המבחנים של דיני העבודה לקיום יחסי עבודה

(ה)מסקנה: למשרתי הקבע זכות להיות מוכרים כעובדים

4. זכותם של משרתי הקבע להכרה בהם כבעובדים כנגזרת מזכותם לשוויון

(א) הדמיון בין צה"ל לבין משטרת ישראל

(ב)מעמדם של שוטרי משטרת ישראל ותנאי עבודתם

(ג)משמעותו המשפטית של טיעון השוויון

5. אי-ההכרה במשרת הקבע כבעובד כפגיעה בזכותו לכבוד

6. מגמות של התפתחות בדיני העבודה והשלכתן על האפשרות להכיר בחייל כבעובד

(א) ההתפתחות בהגדרת יחסי העבודה במשפט הישראלי

(1) חברי אגודות שיתופיות

(2) ספורטאים

(3) נבחרים ובעלי תפקיד על-פי דין

(ב)ההתפתחות של חירות השביתה בדין הישראלי

7.השפעת ההתפתחויות במעמדו של צה"ל על ההכרה במשרתי הקבע כבעובדים

8.משרתי הקבע כעובדים: המודל המוצע

(א)כיצד יגובש המודל החדש?

(ב)תוכנו של המודל המוצע

ד.סוף-דבר

 

צבא הגנה לישראל (להלן: צה"ל) תופס מקום מרכזי בחיים הציבוריים במדינתישראל.2 הדבר אינו מפתיע כלל בהתחשב בתפקיד רב-החשיבות המוטל עליו, ובעובדה כי רוב אזרחי המדינה משרתים בצה"ל בשלב כלשהו של חייהם ונוטלים חלק פעיל במילוי משימותיו, מפתיעה, לעומת זה, העובדה כי מרכזיותו של הצבא אינה באה לידי ביטוי הולם בשיטת המשפט הישראלית, החוקים המוקדשים לקיומו של צה"ל ולפעולתו מעטים,3 ורק היבטים ספציפיים של מבנה הצבא ופעולתו מוסדרים בהם.4 כך נותרה מלאכת ההסדרה של פעילות הצבא בידי הצבא עצמו, באמצעות הוראות ופקודות היוצאות ממנו.5

מטרתה של רשימה זו היא לבחון אחד מאותם היבטים של מבנה הצבא שנותרו ללא מענה סטטוטורי: שאלת מעמדם של משרתי הקבע בצה"ל, וליתר דיוק - מעמדם כעובדים, על הזכויות והחובות הנגזרות מכך.

לרשימה שלושה חלקים מרכזיים. בראשון נסקור בקצרה את מבנה הצבא, את מעמדו הייחודי בחברה הישראלית ואת מיקומם של משרתי הקבע במסגרתו, לשאלה הבסיסית המועלית בחיבור, באשר למעמדם המשפטי של משרתי הקבע, נציע בחלק זה שלושה פתרונות עיוניים, ונציג את הפתרון המוחל כיום הלכה למעשה - זה הרואה במעמדו של משרת הקבע מיצב (סטטוס), ומכפיף אותו לתחולה בלעדית של המשפט המינהלי.

בחלקה השני של הרשימה נעקוב אחר התפתחותו ההיסטורית של מעמד משפטי זה, שחל בעבר על כלל אוכלוסיית המועסקים במשק, אולם פינה את מקומו לדוקטרינות מודרניות יותר, המבוססות על דיני החוזים; ונעמוד על הסיבות בגינן פסח חלק ניכר מהתפתחות זו על משרתי הקבע.

בחלק השלישי נבחן את שאלת מעמדם המשפטי של משרתי הקבע בצורה שיטתית, ולאו דווקא מתוך ראייה היסטורית או אידיאולוגית, בחלק זה נראה כי ההכרה במשרתי הקבע כעובדים לא תפגע באופן משמעותי בתפקודו של הצבא, שכן הינה תואמת את תנאי שירותם של משרתי הקבע, ונבהיר באמצעות דוגמות מספר מדוע משרתי הקבע זקוקים להגנת דיני העבודה; נציג את משמעותה של הזכות להיות מוכר כעובד ואת היתרונות שזו טומנת בחובה; נבחן את השלכתם של חוקי-היסוד על זכותם של משרתי הקבע להיות מוכרים כעובדים; נציג מודל קיים - זה של משטרת ישראל - המשלב שירות בזרוע בטחונית, מחד גיסא, והכרה משפטית בקיום יחסי עבודה, מאידך גיסא; נביא דוגמות להתפתחויות שחלו בענפי משפט אחדים, המהוות התקדמות בכיוון של הכרה במשרת הקבע כבעובד; לבסוף נציע עקרונות כלליים למודל המכיר בתחולת דיני העבודה על משרתי הקבע בצה"ל.

במרכז חיבורנו זה העמדנו תיזה שעניינה האפשרות - והצורך - להכיר במעמדם של משרתי הקבע בצה"ל כעובדים, הצגנו את מעמדם הנוכחי, כבעלי "מיצב", והראינו, באמצעות סקירת ההתפתחות ההיסטורית של דיני העבודה, כי מעמדם הנוכחי הינו מעמד מעין-קנייני, הנגזר מתפיסות חברתיות שאיבדו את תוקפן לפני שנים רבות. מעמד זה נקבע למשרתי הקבע לפני יותר ממאה שנה, בעת שהיה מעמדם המקובל של כלל המועסקים במשק. מאז קפא הדין החל על משרתי הקבע, וההתפתחויות שחלו בדיני העבודה פסחו עליהם. לתופעה זו הצענו הסברים אחדים שיש בהם כדי לשפוך אור על הסיבות והתהליכים שהובילו להותרת משרתי הקבע מאחור.

בהמשך הדברים הצענו את מודל ההעסקה הראוי בעינינו למשרתי הקבע, מודל המכיר בהם כבעובדים. הבאנו את הנימוקים התומכים, לשיטתנו, באימוצו של מודל זה, והצגנו את השלכותיו ואת החשיבות הנודעת לאימוצו. הראינו שקבלתו של המודל תהא תואמת את מגמות ההתפתחות העכשוויות של דיני העבודה בישראל. לבסוף הצגנו קווים מנחים לעיצובו של המודל המוצע.

לכאורה, דיינו בכדן ולא היא, יודעים אנו היטב כי הדרך להכרה במשרתי הקבע כבעובדים הינה ארוכה, וכי אנו מצויים כעת רק בראשיתה, אנו תקווה כי חיבור זה יסייע במידת-מה להתקדמותנו בדרך זו (שהינה לא רק רצויה בעינינו, אלא בלתי-נמנעת). אולם אין אנו מבקשים להזניח את משרתי הקבע בעודנו צועדים בדרך ארוכה זו, מעמדם הנוכחי של משרתי הקבע בצה"ל, שרוב תנאי העסקתם נותרו לקביעתם החד-צדדית של שלטונות הצבא, רחוק מלהשביע-רצון. נראה כי הדרך היחידה להביא לידי שינוי של ממש במצב דברים זה הינו ייזומה של חקיקה שתסדיר את עקרונות העסקתם של משרתי הקבע, אנו סבורים כי הגיעה העת לנער את האבק מעל הצעת חוק שירות הקבע בצה"ל, שהונחה על שולחנה של הכנסת כבר בשנות החמישים197 (ועוד פעמים מספר לאחר מכן),198 ולקבוע את עקרונות העסקתם של משרתי הקבע בחוק שייוחד לכך. במסגרתו של חוק שירות הקבע בצה"ל יהיה מקום להתייחס מפורשות למעמדם של משרתי הקבע כעובדים. אנו תקווה כי התייחסות זו תהיה ברוח הצעתנו, וכי משרתי הקבע יוכרו כעובדים, תוך סיוג זכויותיהם בדומה לנהוג כלפי שוטרי משטרת ישראל וכפוף לפסקות ההגבלה שבחוקי-היסוד. אולם אף אם לא כך יהיה, אין ספק בעינינו שקיומו של חוק זה ייטיב את מעמדם של משרתי הקבע בצה"ל, יבהיר את גדר סמכויותיהן של רשויות הצבא בקביעת תנאי שירותם, ובכך יקדמם צעד נוסף קדימה בדרך הבלתי-נמנעת להכרה בהם כבעובדים.

 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

מ' גולדברג "'עובד' ו'מעביד' - תמונת מצב" עיוני משפט יז 

ד' ברק-ארז עוולות חוקתיות 

;846 .E.R All 1  Ltd .co Trustee Perpetual .v Wales South New for A-G

807 .E.R All 1  Hambrook .v.

; Laws Halsbury's

4 .para ,9 .p ,41 .Vol ,England of.

 

 227 .C.L.R 68  Another and Quince , Commonwealth The;

פ"ד לד(3) 729, 746;


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:


שדה אימייל הינו חובה