עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

ב"ה  15,000 עבודות אקדמיות בחינם/ במחיר שפוי:99-390 שח. 

אתר ברוח חב"ד 

שיתוף מידע ללא גזל.

החומר באתר משמש השראה וחומר עזר בלבד. אסור להשתמש בקובץ העבודה להגשה למוסד אקדמי.

طُلَّاب 

Русский студенты

Français            አማርኛ

חוות דעת על מרצים

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

תמונה קשורה  ×ª×•×¦××ª תמונה עבור ישראכרטתוצאת תמונה עבור אמריקן אקספרס

תוצאת תמונה עבור פפר       ×ª×•×¦××ª תמונה עבור פייבוקס     Ã—ª×•×¦××ª תמונה עבור ביט

תשלום בחיוב אשראי טלפוני דרך נציג שירות 24/7        

תוצאת תמונה עבור העברה בנקאית

סמינריון בריאות הנפש בישראל, חוק טיפול בחולי נפש (עבודה אקדמית מס. 1996)


‏290.00 ₪

38 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 1996
סמינריון בריאות הנפש בישראל

 

שאלת מחקר:

כיצד באה לידי ביטוי מערכת בריאות הנפש?

 

תוכן עניינים

א. הקדמה.

ב. הרקע לחקיקת חוק טיפול בחולי נפש, .

1. החוק לטיפול בחולי נפש;

2. חוק טיפול בחולי נפש;

3. הביקורת הציבורית על החוק הקודם;

(א) ביקורת הפסיקה;

(ב) ביקורת האגודה לזכויות האזרח;

ביבל'

 

מטרתה של החקיקה העוסקת באשפוז ובטיפול בכפייה בחולי נפש היא לקבוע הסדר המאזן בין כמה מטרות, שאינן בהכרח מתיישבות זו עם זו. מחד גיסא קיים צורך להגן על הציבור מפני אנשים הנתפסים כמסוכנים בגין מחלת נפש שבה הם לוקים, וקיים גם צורך להגן ולטפל באדם המסכן את עצמו או שאינו יכול לדאוג ולטפל בעצמו בגלל מחלת נפש. מאידך גיסא, החוק מבקש גם להגן על חירות הפרט וזכויות האדם של החולים. האיזון ההולם בין מטרות אלה נעשה בעיקר על ידי הגדרת העילות המאפשרות כפיית טיפול ואשפוז, ועל ידי קביעת נוהלי פיקוח ובקרה למניעת ניצול לרעה של הסמכות שניתנה ,לרשות להפעיל את ההסדר.

בשנת נחקק בישראל חוק טיפול בחולי נפש. חוק זה, שהחליף את החוק לטיפול בחולי נפש,  2 (להלן: "החוק הקודם"), נחשב לשינוי חדשני ומשמעותי. החוק החדש, שאימץ מגמות חדשות בתחום האשפוז הכפוי, נתפס כמאזן בין השמירה על חירות הפרט לבין הצורך לטפל באנשים עם מחלת נפש3. חלק גדול מהוראות החוק הקודם שונו, והוראות חדשות רבות הוכנסו. מה היו הנסיבות שהביאו לחקיקתו של החוק החדש? איזה שינוי הוא הביא עמו ובאיזו מידה שימר דפוסים קיימים?

החוק הקודם, נחקק על רקע מצוקת האשפוז שהתעוררה בעקבות העלייה ההמונית לארץ בשנים הראשונות לאחר קום המדינה4. המחוקק ראה את החוק כחוק הומני, המבטא גישות מתקדמות ברפואת הנפש, וציפה כי יפתור את מצוקת האשפוז וייתן מענה לאוכלוסייה גדולה שהייתה זקוקה לטיפול5. עיקר הטיפול באנשים עם מחלת נפש ניתן במסגרת אשפוז בבית חולים לחולי נפש ובמחלקות פסיכיאטריות בבתי חולים. טיפול אמבולטורי ושיקום בקהילה נעשו בהיקף מצומצם בלבד. המחסור במקומות טיפול והדעות הקדומות שרווחו בחברה כלפי חולי הנפש הביאו לכך שכ- 70% מהאשפוזים  היו אשפוזים בכפייה6.

במשך התרחשו בעולם המערבי רפורמות בכל הנוגע לחוקי האשפוז בכפייה. הרפורמות היו מבוססות על המודל המשפטי, שלפיו החלטה על אשפוז כפוי, המהווה הגבלה על חירות הפרט, צריכה להתקבל על ידי הרשות השופטת7. כמובן שקיימים הסדרים לאשפוז בכפייה במצבי חירום ללא אישור מוקדם של בית המשפט, אולם במקרים אלה יש הקפדה על ערובות פרוצדורליות ועל כך שאחרי זמן קצר יובא המקרה בפני בית המשפט. הבטחת החירות נשמרת על ידי מתן ערובות פרוצדורליות. בהתאם למודל זה הגבילו החוקים החדשים את העילות המבססות אשפוז בכפייה, ונתנו עדיפות למבחן המסוכנות כעילת האשפוז על פני קריטריון של "צורך בטיפול", שהוא הקריטריון המנחה במודל הרפואי. החוקים קבעו ערובות פרוצדורליות נוקשות לשמירה על זכויות האזרח של החולים8.

החלפתו של החוק הקודם בחוק החדש נעשתה כתוצאה מצירוף של נסיבות שאינן בהכרח קשורות זו בזו. שינוי הפרקטיקה בטיפול בחולי נפש, רפורמות בחוקי האשפוז בכפייה בעולם וביקורת מקצועית על מגבלות החוק הקודם הביאו ללחץ פנימי מצד אנשי המקצוע לשינוי החוק. במקביל, גברה המודעות הציבורית לזכויות האדם של חולי הנפש המאושפזים, וזו הביאה לביקורת ציבורית - בעיקר משפטית - על העדרן של הגנות לזכויות אלה. למרות ביקורת פנימית וחיצונית זו, שראשיתה, רק יוזמתה של חברת הכנסת שושנה ארבלי-אלמוזלינו, בתפקידה כשרת הבריאות, הביאה לשינוי ולהחלפת החוק.

החיבור סוקר את המגמות שהובילו לחקיקת החוק החדש ומנתה את הכוחות שפעלו והביאו לניסוחו הסופי. בין כוחות אלה ניתן למנות את הביקורת שנמתחה על החוק הקודם מצד גורמים שונים - הפסיקה, התקשורת, פעילי זכויות האדם, חוקרים ופסיכיאטרים - ואת הצעות החוק השונות שהועלו במשך השנים. החיבור עוקב אחר התגבשותה של הצעת החוק שהוגשה על ידי חברת הכנסת ארבלי-אלמוזלינו, הצעה שאומצה לבסוף והפכה לחוק החדש. כמו כן, החיבור מזהה את קבוצת האינטרסים שפעלו לקידום החוק ולהשפעה על נוסחו. החיבור ינסה לעמוד על השפעתן היחסית של קבוצות אינטרסים אלה ועל המידה שבה משקף החוק החדש את האידיאולוגיה ואת האינטרסים של כל אחת מהן. לבסוף, החיבור בוחן את מגמות השינוי והשימור שבאו לידי ביטוי בחקיקת החוק החדש.

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

Patients Mental of Rights The Emery .D .R and Ennis .C .B

1190 .Rev .L

 Mentally The in "Institutionalization "Involuntary Brokel .J .S

 ed .rev ,York

eds Weiner .B & Parry .J ,Brakel .J .S ,.ed rd3 ,Chicago) Law the and Disabled

 the of Annals 484 "Overview An :Ill Mentally the of Commitment Civil Mills .J .M.

 247 .sci .soc & . Pol of Academy.

 

===========================


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות

בעלי חשבון פייפאל
כל כרטיס אשראי כולל דיירקט, ויזה נטען (לא דיינרס)