עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון צווארון לבן, עבירות מרמה והפרת אמונים, היבטים משפטיים, חברתיים וקרימינולוגיים (עבודה אקדמית מס. 1995)

‏290.00 ₪

27 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 1995

סמינריון צווארון לבן, עבירות מרמה והפרת אמונים, היבטים משפטיים, חברתיים וקרימינולוגיים

 

שאלת המחקר

כיצד באות לידי ביטוי במשפט הישראלי עבירות המרמה והפרת האמונים?

 

תוכן עניינים

מבוא  3

שאלת המחקר  3

עברייני צווארון לבן או עבירות צווארון לבן ?. 6

פרשנות החוק הפלילי 8

הפרשנות במשפט והפרשנות בפלילים.. 9

הפרת אמונים   10

תזכיר חוק  11

היסודות בעבירה של הפרת אמונים.. 11

היסוד הנפשי של העבירה. 12

המצב המשפטי באנגליה. 13

משפט משווה  15

המצב המשפטי בארצות הברית. 15

ההגבלה הנעוצה באלמנט "הפוגע בציבור". 18

המישור של שיקולי המדיניות. 20

פרשת דני דנקנר 2013. 20

הסתרת קבלת הלוואה. 22

מסירת הצהרת הון כוזבת. 22

קבלת אשראי בתחבולה. 22

עבירות מירמה והפרת אמונים נלוות לשוחד. 23

דוגמא של פסיקה בעניין עובד ציבור. 23

הגדרה גמישה  24

האם עקרון החוקיות מצדיק את ביטול העבירה?. 25

סיכום   25

ביבליוגרפיה  26

חקיקה  26

מאמרים וספרות מלומדים.. 27

פסיקה  27

 

לאור ממצאי המחקרים למעלה, הספרות של תורת הסוציולוגיה עסה בשאלה הבלתי נמנעת: מהן גבולות התופעה של "צווארון לבן"?. מלכתחילה הוכר כי אפיון סוציו-אקונומי בלבד הוא בלתי -מספק. מצבו הכלכלי של אדם בוודאי שאינו יכול להיחשב למשתנה מסביר יחיד ככל שמדובר בעבירות צווארון לבן. אדם משכבה סוציו-אקונומית גבוהה המבצע רצח, אונס, שוד וכדומה, לא יתאים לאפיון הבסיסי עליו מדבר Sutherland, שבמרכזו התנהגויות שהמאפשר אותן יחסי אמון. זאת ועוד, אפיון סוציו-אקונומי לא רק שאינו מספיק, אלא שהוא יוצר מסגרת דיון רחבה מדי. יתכן שיהיו עבריינים שאינם שייכים בהכרח לשכבת הצווארון הלבן ובכל זאת, בשל סוג העבירות אותן הם מבצעים (למשל מרמה של לקוחות, העלמת מס וכדומה) נרצה לאפיין אותם כשייכים לעברייני הצווארון הלבן.


נדמה לכן, כי עבריינות הצווארון הלבן אינה יכולה להיות מאופיינת, מחד, באמצעות מיקום חברתי וכלכלי בלבד אך, מאידך, אינה יכולה להיות מנותקת ממנו כליל.
ההסכמה היחידה אותה ניתן לאתר בספרות המחקרית היא בדבר היעדר קיומה של הגדרה ברורה, מקיפה וממצה למושג. דיוויד פרידריכס קבע כי:

 "There is today more confusion than ever about the meaning and most appropriate application of this concept "[1]

 חוקרים אחרים מתייחסים לקושי להגדיר את המושג כ"סיוט אינטלקטואלי" פרופ' קנת מן, בישראל, הביע אף הוא את דעתו כי:

"... אין כיום בשום מקום בספרות העולמית הגדרה מקיפה וכוללת, שזכתה להכרה ולשימוש בקרב החוקרים העוסקים בתחום"[2].


הסתכלות זריזה בסוגי ההתנהגויות אשר החוקרים הסוציולוגים והקרימינולוגים הרבים חוקרים בנושא עברות 'צווארון לבן' מגלה לנו כי ישנם קשיים באופן ההגדרה. מגוון ההתנהגויות הנתפסות כעבירות צווארון לבן רב ביותר ומגוון ביותר. כך מנה פרידריכס, בספרו, מגוון של "עבירות צווארון לבן", החל בעבירות אקולוגיות, עבור דרך מניפולציה בניירות ערך, מעילה, עבירות מס, מרמה בידי ספק מוצרים, עבירות מחשב, עבירות הגבלים עסקיים וכלה בגניבה מלקוח. באופן כולל, כל אותם סוגי ההתנהגויות, לפי פרידריכס, אין הרבה דמיון ביניהם. חוץ מאופן הגדרתי אחד בודד: כל אותם עבריינים הוצגו כ 'עברות צווארון לבן'.


הקושי לסווג את סוגי פשעי 'צווארון לבן' אינה רק בעיה אשר מקורה במחקרים. לעתים, נודעת להם חשיבות גם בהקשרים יישומיים. כך טען והתלונן דיויד סימון, בתארו את הגדרתו של משרד המשפטים האמריקאי לעבריינות הצווארון הלבן:

"The Justice Department's current definition of white collar crime is so ambiguous that it is difficult for criminological researchers to determine the targets of FBI investigations in this area. This definition of white- collar criminality includes just about everything that is both illegal and nonviolent, involving traditional notions of deceit, deception, concealment, manipulation, breach of trust, subterfuge, or illegal circumvention"[3]

לכן, כשם שיש הרבה מסוגי העבריינות אשר כן נכנסים תחת קטגוריה לא ברורה זו, כך גם רבים מן הסוגים אינם. כך, ניתן למצוא בספרות מושגים כמו: 'עבריינות כלכלית', 'עבריינות עסקית', 'עבריינות שווקים', 'עבריינות מכובדת', 'עבריינות בפסגה', 'עבריינות חליפות"', 'עבריינות אליטות', 'עבריינות פוליטית', 'עבריינות ממשלתית', 'עבריינות מדינתית', 'עבריינות תאגידית', 'עבריינות תעסוקתית', 'עבריינות טכנולוגית' (Technocrime), 'עבריינות מחשבים' וכדומה. שניתן לומר באופן כולל כי כמות הכינויים מתאימה באופן ברור לכמות ההגדרות.

 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

 

חוק העונשין.

תזכיר חוק - חוק העונשין (תיקון - מרמה והפרת אמונים)

 

יובל קרניאל, "הפרת אמונים של עובדי-ציבור – הצעה לפרשנות המבוססת על הערך המוגן על ידי העבירה", משפט וממשל ז 415

מרים גור-אריה, "הפרת אמונים מצד עובדי הציבור ונבחריו – האם עבירה פלילית?", פלילים ח 253

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות