עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית בחינם, חוק המתנה (עבודה אקדמית מס. 1991)

‏0.00 ₪

11 עמ'

סקירת חוק המתנה

עבודה אקדמית בחינם, חוק המתנה

חוק המתנה הוא חוק מקוצר מאוד. חוק זה אף זכה, מפי פרופ' טדסקי, לכינוי "חוק מיברק". אלא שהלשון הקצרה של המחוקק אין פירושה, שהמציאות אינה מורכבת למדי, כפי שעולה בבירור מספרו של פרופ' ראבילו.

האם המתנה הינה חוזה, או האם היא פעולה משפטית מסוג אחר? פרופ' ראבילו בוחן שאלה מרכזית זו כבר בתחילת הספר,1 ולאחר התייחסות קצרה למשפט העברי הוא מציין את עמדתו של המחוקק בשתי מדינות - צרפת וגרמניה - שם אומצו הסדרים שונים. בעוד שהקוד הצרפתי הגדיר את המתנה כפעולה (acte), ולא כחוזה,2 ה-B.G.B הגרמני קבע הסדר המבוסס על המתנה כחוזה.3 בשלב זה של הספר מסביר לנו פרופ' ראבילו את דעתו הבסיסית, המבוססת, בין היתר, על הקירבה בין הגדרת המתנה במשפט הישראלי לבין התפיסה החוזית של המשפט הגרמני. בהמשך, בצדק, מלמד פרופ' ראבילו,4 כי "האלמנטים ההכרחיים של חוזה-המתנה הישראלי הם היעדר ה-synallagma או היעדר הקורספקטיביות בין הביצועים של הנותן ושל המקבל, והקניית-חינם הנעשית בהסכמת הצדדים".

זו עבודה ישנה ולא עדכנית ולכן בחינם

ניתן לשקול לרכוש עבודה טובה בתחום בלינק זה:

https://freeacademic.com/products/1700