עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה סמינריונית משפט וספרות, טרגדיה אדיפוס המלך (עבודה אקדמית מס. 1934)

‏290.00 ₪

58 עמודים עבודה מספר 1934

עבודה אקדמית מספר 1934
עבודה סמינריונית משפט וספרות, טרגדיה אדיפוס המלך עבודה סמינריונית משפט וספרות, טרגדיה אדיפוס המלך

 

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי טרגדיה אדיפוס המלך?

 

המיתוס היווני הקדום על גורלו המר של המלך אדיפוס, שהרג את אביו, נשא לאשה את אימו והוליד עימה ילדים שהיו ילדיו ואחיו גם יחד, הפרה את דמיונם ומחשבתם של רבים. מיתוס זה מוזכר בקצרה כבר במאה השמינית לפני הספירה, ב"אודיסיאה" של הומרוס, אך מאוחר יותר, במאה החמישית לפני הספירה, הוא העסיק את כל גדולי המחזאים היווניים, והיה, בגרסות שונות, נושא מרכזי למחזות שכתבו. הידוע במחזות אלה הוא מחזהו של סופוקלס "אדיפוס המלך", שהועלה על במת התיאטרון באקרופוליס האתונאי בסביבות שנת 425 לפני הספירה. מחזה זה, מיצירות הספרות המעניינות ביותר שנכתבו אי-פעם, מעורר שאלות רבות. אחת השאלות המרכזיות סובבת סביב תפיסת האשמה המסתמנת בו. המלך אדיפוס לא התכוון לעשות את המעשים הנוראים שעשה - הוא לא ידע שהוא הורג את אביו ושוכב עם אימו. האם ניתן להאשימו, לבקר אותו, על שעשה מעשים אלה? האם הוא היה ראוי לגורל המר שפקד אותו בעקבות מעשיו? שאלות אלה שהמחזה מעורר הטרידו רבים כבר ביוון הקדומה, והן שנויות עד היום במחלוקת גם בין החוקרים. בחיבור זה ברצוני לדון בכמה מהצדדים המוסריים-המשפטיים של תפיסת האשמה המסתמנת במחזה.1 בעיקר אתרכז במשקלן של כוונות לעומת תוצאות בתפיסה זו. אף-על-פי שהדיון בחיבור ירוכז סביב המחזה "אדיפוס המלך", שאלת אשמתו של אדיפוס מתעוררת גם במחזה "אדיפוס בקולונוס", שכתב סופוקלס הישיש בערוב ימיו, כעשרים שנה אחרי שכתב את "אדיפוס המלך". בכוונתי לבחון גם את העמדה שבאה לידי ביטוי במחזה זה.

ניתן לומר על נושאו של חיבור זה כי הוא מסוג הנושאים שנידונים בשנים האחרונות במסגרת הזרם של משפט וספרות, זרם שהתפתח וקנה לו אחיזה בעיקר בפקולטות למשפטים בארצות-הברית2. בדרך-כלל, העסיקו יצירות ספרות את אנשי המשפט אגב דיון בחוקים בדבר זכויות-יוצרים, ספרות-תועבה, לשון-הרע וכדומה. אך עיקר המחקר

בזרם של "משפט וספרות" אינו מתמקד ביחסו של המשפט אל יצירות ספרות, אלא בשני תחומים אחרים. התחום הראשון הוא התחום של "משפט כספרות" ("literature as law"), כפי שהוא מכונה. הנורמות המשפטיות באות לידי ביטוי בטקסטים הטעונים פירוש, ומחקרים שונים בתחום "משפט כספרות" מסתייעים בתיאוריות שונות על פרשנות של טקסטים ספרותיים לשם ניתוח בעיות שפרשנותם של טקסטים משפטיים מעוררת. מחקרים אחרים שנערכים לאחרונה בתחום של "משפט כספרות" מבוססים על ההנחה שגם הצדדים המתדיינים במשפט, עורכי-דינם והשופטים עצמם רוקמים למעשה "סיפורים" שונים על המתרחש בעולם, וחשוב לבחון ולהעריך גם את ה"נרטיב" שלהם - את הדפוסים המיוחדים ל"סיפורים" שהם מספרים, את הרטוריקה שמסתמנת בהם ואת סולם הערכים המובלע בהם. תחום אחר בזרם "משפט וספרות" הוא התחום של "משפט בספרות" ("law in literature"). מערכת המשפט והדרמות שמתרחשות בה העסיקו מאז ומתמיד סופרים רבים, ובתחום "משפט בספרות" נעשה ניסיון לבחון ולהעריך את הדרך שבה מערכת המשפט, על צדדיה השונים, מצטיירת ביצירות ספרות חשובות: כיצד יצירות ספרות חשובות מתייחסות אל מוסדות המשפט? כיצד דמויותיהם של הנאשם, עורך-הדין או השופט מצטיירות בהן? כיצד הן משקיפות על העמדה שמערכת משפט זו או אחרת נוקטת בשאלות בסיסיות של צדק ומוסר? כאמור, בכוונתי לנתח בחיבור זה את תפיסת האשמה שמסתמנת במחזה "אדיפוס המלך", ולדון במשקל שהיה ויש לתפיסה זו בתחום המשפט והמוסר. הסוגיה המרכזית שבה יעסוק חיבור זה שייכת איפוא לתחום "משפט בספרות".

יש חוקרים הסבורים שחשיבותו של העיסוק ב"משפט בספרות" נעוצה בכך שיצירות ספרות גדולות יכולות וצריכות להנחות את המשפטן בפתרון שאלות שונות הניצבות לפניו. יש גם חוקרים הסבורים כי יצירות ספרות גדולות מאפשרות להבין את טבע האדם, וכי הן עשויות אף לעורר אצל המשפטן רגישות אמפתית למצוקותיו של האחר, השונה, במיוחד זה שזכויותיו מקופחות בשל גזעו, מינו ועוד. מטעמים כגון אלה, חוקרים שונים טוענים כי הכשרה מסוימת בתחום הספרות חיונית לכל משפטן, ועליה לשמש חלק בלתי נפרד מתוכנית הלימודים של הפקולטות למשפטים. נראה לי שיש מידה רבה של הגזמה בדעות אלה, אך איני מתכוון לבחון כאן ביסודיות את היומרות של חוקרים העוסקים ב"משפט בספרות"3. אסתפק בכמה הערות כלליות ביותר.

 

ביבליוגרפיה חלקית 

 

 

 : Athens Classical in Community and Violence ,Law Cohen .D

Politics ,Law Athenian in Essays :

Nomos

;186-195 ,112-118 ( ,Cambridge) (.eds Todd .s & Millet .p ,Cartledge .p ,Cambridge) Society and.

: of Shape The Todd .S 145-154 ( Oxford) Law Athenian.

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות