עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

ב"ה  15,000 עבודות אקדמיות בחינם/ במחיר שפוי:99-390 שח. 

אתר ברוח חב"ד 

שיתוף מידע ללא גזל.

החומר באתר משמש השראה וחומר עזר בלבד. אסור להשתמש בקובץ העבודה להגשה למוסד אקדמי.

طُلَّاب 

Русский студенты

Français            አማርኛ

חוות דעת על מרצים

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

תמונה קשורה  ×ª×•×¦××ª תמונה עבור ישראכרטתוצאת תמונה עבור אמריקן אקספרס

תוצאת תמונה עבור פפר       ×ª×•×¦××ª תמונה עבור פייבוקס     Ã—ª×•×¦××ª תמונה עבור ביט

תשלום בחיוב אשראי טלפוני דרך נציג שירות 24/7        

תוצאת תמונה עבור העברה בנקאית

עבודה סמינריונית אתיקה של הסנגור הפלילי (עבודה אקדמית מס. 1837)


‏290.00 ₪

עבודה מספר 1837

עבודה אקדמית מספר 1837

 

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי אתיקה של הסנגור הפלילי?

 

מקצוע עריכת הדין הוא מקצוע הטרוגני. תחומי העיסוק של עורכי דין מתפרסים על פני קשת רחבה של מקומות תעסוקה ותחומי עיסוק (להלן: "פרקטיקה"). חלוקת המקצוע לפי מקומות עבודה של עורכי דין תבחין, לדוגמה, בין עורכי דין בשירות הציבורי מול עורכי דין במגזר הפרטי, ובין עורכי דין המועסקים בחברה כחלק מעובדיה מול עורכי דין המשמשים כיועצים חיצוניים לחברה. חלוקת המקצוע לפי תחומי העיסוק תבחין בעיקר בין עורכי דין העוסקים במשפט אזרחי ובין עמיתיהם המתמחים במשפט הפלילי, אך קיימות גם הבחנות נוספות בין תחומי עיסוק ; לדוגמה, עורך דין העוסק בנזיקין מול עמיתו המטפל בזכויות יוצרים וכיוצא באלו. מיותר לציין שמרבית עורכי הדין עוסקים בכמה תחומים.

מגוון הפרקטיקות אינו שולל אפיונים המשותפים לכל עורכי הדין. המאפיין החשוב ביותר הוא פעולת עורך הדין בתוך מתחם משולש של נאמנויות צולבות : נאמנות ללקוח1 נאמנות למערכת המשפט ונאמנות עורך הדין לאינטרסים של עצמו2. בין שלוש הנאמנויות מתקיים קונפליקט תמידי בשאיפה לאיזון ביניהן. פעולת עורך הדין מתקיימת בתוך המתח המתמיד הזה כאשר ייתכן שבמקרה מסוים אחת החובות היא שתגבור, אך במקרה אחר החובה האחרת דווקא היא שתגבור3. גורמים רבים משפיעים על האיזון בין החובות : הוראות חוק רלוונטיות ;4 טיבו של המקרה ; זהות הצדדים המעורבים (צד שלישי מיוצג אם לאו, עורך דין אחר, שופט) ; מיקום האירוע (הופעה בבית משפט, ניהול משא ומתן, ייצוג בפני רשות) ; וגם טיבה של הפרקטיקה שבה עורך הדין פועל. בפעולתם בתוך צומת החובות ובשאיפתם לאיזון, בזה דווקא המאפיין המשותף לכלל עורכי הדין מסביר מדוע לא ניתן לשאוף להומוגניות של כללי התנהגות.

כל טיעון העוסק בכללי האתיקה (שיש לכנותם במדויק "כללי הדין המשמעתי") שונה בכל מגזר במקצוע, וצריך לעבור סף שכנוע גבוה בייחוד בשל נטיית הכללים להיות אחידים ומשותפים לכל עורכי הדין. חוק לשכת עורכי הדין והכללים והתקנות שהוצאו מכוחו כמעט אינם מייחסים חשיבות להבחנה לפי פרקטיקות5. כך לדוגמה, לא ניתן למצוא כלל הדן בחובותיה של הפרקליטות,6 או כלל המסדיר את מעמדו המיוחד של עורך דין המועסק כעובד בחברה. ולכן אדגיש כבר עתה כי אין החיבור בא לטעון שכל חובות הסנגור הפלילי צריכות להיות שונות. אין המטרה ליצור כללי אתיקה נפרדים לפרקטיקה זו אלא לבחון, האם במקרים מסוימים, יש בזכויות הנאשם כדי להשליך על חובות סנגורו.

שתי זכויות מרכזיות מיוחדות רק לנאשם בפלילים - הזכות לייצוג הולם וזכות השתיקה. זכות השתיקה קבועה בסעיף 161 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], המעניק לנאשם את האפשרות שלא להעיד. יש הסוברים שזכות השתיקה היא אף זכות חוקתית באשר היא מהווה חלק מכבודו של אדם לפי סעיף 2 ו-4 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו7. הזכות לייצוג הולם נובעת מזכות הייצוג. חשוב לציין שמזכות הייצוג נובעות זכויות חשובות נוספות של הנאשם בפלילים, ובכללן - הזכות לבחור עורך דין כרצונו ; הזכות להתכונן למשפט עם עורך דין ; והזכות להיוועץ בעורך הדין במהלך המשפט. קיומה וחוסנה של הזכות לייצוג הולם (כמו יתר הזכויות הנובעות) תלוי בזה של הזכות לייצוג.

כאשר זכות הייצוג חלשה, כפי שקורה בישראל, נחלשת גם הזכות לייצוג הולם. בדין הישראלי אין הוראה דקלרטיבית חוקית, לא כל שכן חוקתית, המכירה במפורש בזכותו של הנאשם לייצוג משפטי8. אמנם יש כמה הוראות חוק שניתן ללמוד מהן על זכותו של הנאשם לייצוג סנגור, אך אלו אינן מאזכרות את הזכות לייצוג הולם על ידי הסנגור9. כל זה שונה מהנהוג בארצות הברית, שם זכותו של הנאשם לייצוג הולם היא זכות חוקתית הקבועה בתיקון השישי לחוקה10. על אף החסר בחקיקה, בתי המשפט בישראל דנים בזכות לייצוג הולם כנימוק לערעור,11 ואף כעילה למתן משפט חוזר,12 מקום שנטען בו שלא התקיים ייצוג הולם בבית המשפט קמא. אף על פי שהשיח בפסקי דין אלו אינו שיח של זכויות,

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

 

and Justice Procedural :Advocacy Of Ideology The" Simon .H. W

 88 Lawyers" Wasserstrom .R ;29 .Rev .L .Wis  "Ethics Professional

' Lawyers Freedman .M.H ; 1  Rights Human 5 "Issues Moral Some :Professionals

 2  System Adversary an in Ethics (להלן: Ethics 'Lawyers ,Freedman).

 

 : Preamble ,Conduct Professional of Rules Model Association Bar American

 1 

 ב: Responsibility Professional on Standards Selected Rotunda .R.D & Morgan .T.D

1

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות

בעלי חשבון פייפאל
כל כרטיס אשראי כולל דיירקט, ויזה נטען (לא דיינרס)