עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון כוונה כחלק מהגדרת מעשה העבירה במשפט העברי וכמשפט הישראלי (עבודה אקדמית מס. 1821)