עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון משפט חוקתי, עונשין פליליות חופש הביטוי לאור המודל הכלכלי של אי-ודאות (עבודה אקדמית מס. 1763)

‏290.00 ₪

עבודה מספר 1763

עבודה אקדמית מספר 1763
סמינריון משפט חוקתי, עונשין  פליליות חופש הביטוי לאור המודל הכלכלי של אי-ודאות

 

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי חופש הביטוי לאור המודל הכלכלי של אי-ודאות?

 

תוכן עניינים

1. מבוא ב. חופש הביטוי הפוליטי במשפט הפלילי הישראלי: 1. רקע כללי

 2. גדר המחלוקת: פרשות אלבה וכהנא

 3. ההצעות להגבלה תוכנית כחלופה ראויה למבחן הסתברותי בפסיקה ובספרות. ג. קבלת החלטות של דובר בתנאי אי-ודאות: 1. ענף אי-הוודאות בכלכלה

 2. הדובר בתנאי אי-ודאות. ד. ניתוח המבחן ההסתברותי וההגבלה התוכנית במודל אי-ודאות: 1. מבחן הסתברותי לעומת הגבלה תוכנית - הסבר מילולי

2. בחינת המבחן ההסתברותי לעומת ההגבלה התוכנית - ניתוח פורמלי. ה. סיכום.

 

חופש הביטוי במשפט הפלילי הישראלי זכה בשנים האחרונות לדיון משפטי מרתק בפסיקת בית המשפט העליון ובספרות המשפטית שבאה בעקבותיה. איסורים פליליים המגבילים ביטוי, כגון אלה שנקבעו בעברות ההמרדה וההסתה לגזענות, הועמדו למבחן המעשה, כאשר נדרש בית המשפט לפרש הוראות חוק במציאות המשפטית והפוליטית של השנים האחרונות. על רקע חשיבותו של חופש הביטוי, הציעו שופטי בית המשפט העליון דרכים פרשניות השואפות לתת חופש ביטוי מרבי, תוך מתן הגנה מפקת לאינטרסים המוגנים בעברות אלה. אחת המחלוקות המרכזיות בקשר לפרשנות של אותן עברות, הנתפסות כעברות התנהגותיות, נסבה על הכללתו של מבחן הסתברותי.

 

במרכז מחלוקת זו עומדת השאלה, אם ראוי שהמבחן ההסתברותי יהיה חלק בלתי נפרד ממרכיבי העברה ההתנהגותית. גישה אחת משיבה בחיוב ואילו גישה שנייה שוללת את החלתו של המבחן ההסתברותי ומציעה במקומו הגבלות תוכניות, שאינן כרוכות בהערכה הסתברותית, אלא מתמקדות בתוכן הביטוי והסכנה העולה ממנו.

 

טענה אחת העולה מאותה מחלוקת, מתייחסת לאופן שבו מבחן הסתברותי ישפיע על דרך קבלת ההחלטות של הדובר. הגישה התומכת בהגבלה תוכנית ודאית גורסת כי הכללתו של מבחן הסתברותי בתוך יסודות העברה תביא לידי המהלך השלילי הבא: דובר שונא סיכון, שאינו רוצה להפר את החוק, "מנע מהבעת דעות שאינן אסורות, רק בשל אי-הוודאות בדבר פליליות ההתבטאות, כאשר הימנעות זו תתעצם ככל שהביטוי יימצא בקרבת האיסור הפלילי. מהלך זה יביא לידי כך שהגבלת חופש הביטוי במשטר של מבחן הסתברותי הנעדר אפיון תוכני, תהיה חמורה ומצננת יותר מהגבלתו במשטר של הגבלה תוכנית וזאת למרות מטרתם המוצהרת של מצדדי המבחן ההסתברותי - הרחבת ההגנה על חופש הביטוי.

 

מטרת החיבור היא לבחון טיעון אחרון זה באמצעות המודל הכלכלי של אי- ודאות. מסקנת הניתוח הכלכלי תפריך את האינטואיציה שבבסיס הטיעון ותראה כי מבחן הסתברותי לא בהכרח מצמצם את חופש הביטוי בהשוואה להגבלה תוכנית. מסקנה זו תתחדד ככל שההתבטאות תיתפס כחריגה וחתרנית יותר.

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 


סעיף 133 ו-134 לחוק העונשין, תשלז, ס"ח 226

סעיף 10 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, ס"ח 150

דנ"פ 2316/95 גנימאת נ' מדינת ישראל, פ"ד מט(4) 589,

דנ"פ 1789/98 מדינת ישראל נ' בהנא, פ"ד נד(5) 145

מרדכי קרמניצר וליאת לבנון-מורג, "הגבלת חופש הביטוי בשל חשש לאלימות - על ערכים מוגנים ומבחני הסתברות בעבירות של הסתה להמרדה והסתה לאלימות, בעקבות פרשת כהנא", משפט וממשל ז(1)  305. דרך אחרונה זו עומדת במרכז רשימה זו.

מרדכי קרמניצר, "מהי הסתה אסורה", כוח המילים וחולשת הדעת 100, ב מ' 106

 

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות