עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון סמכות שיפוט טריטוריאלית ואוניברסלית - משפט הבינלאומי הפלילי (עבודה אקדמית מס. 1762)