עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה סמינריונית טענת פרעתי כטענת הודאה והדחה ונטל השכנוע (עבודה אקדמית מס. 1717)