עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

ב"ה  15,000 עבודות אקדמיות בחינם/ במחיר שפוי:99-390 שח. 

אתר ברוח חב"ד 

שיתוף מידע ללא גזל.

החומר באתר משמש השראה וחומר עזר בלבד. אסור להשתמש בקובץ העבודה להגשה למוסד אקדמי.

طُلَّاب 

Русский студенты

Français            አማርኛ

חוות דעת על מרצים

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

תמונה קשורה  ×ª×•×¦××ª תמונה עבור ישראכרטתוצאת תמונה עבור אמריקן אקספרס

תוצאת תמונה עבור פפר       ×ª×•×¦××ª תמונה עבור פייבוקס     Ã—ª×•×¦××ª תמונה עבור ביט

תשלום בחיוב אשראי טלפוני דרך נציג שירות 24/7        

תוצאת תמונה עבור העברה בנקאית

עבודה סמינריונית זכות הגישה לערכאות - ייצוג משפטי על-ידי סטודנטים בקליניקות במוסדות לימוד גבוהים (עבודה אקדמית מס. 1711)


‏290.00 ₪

29 עמודים

עבודה אקדמית מספר 1711
עבודה סמינריונית זכות הגישה לערכאות - ייצוג משפטי על-ידי סטודנטים בקליניקות במוסדות לימוד גבוהים

 

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי ייצוג משפטי על-ידי סטודנטים בקליניקות במוסדות לימוד גבוהים?

 

תוכן עניינים

מבוא

פרק א: על חשיבותם של הייצוג והסיוע המשפטי

1. על זכות הגישה לערכאות והצורך בייצוג הולם

2. על חשיבות זמינותם של מנגנוני סיוע וייצוג לאוכלוסיות דלות-אמצעים

3. על חשיבותם של הייצוג והסיוע המשפטי באמצעות סטודנטים בקליניקות אקדמיות לסיוע משפטי

4. סיכום-ביניים

פרק ב: הדין המסדיר ייצוג לפני ערכאות בישראל

1. מבוא

(א) הסדרים מיוחדים

(ב) הסדרים כלליים - סעיפים 21 ו-21(3) לחוק לשכת עורכי-הדין

(1) סעיף 20 לחוק לשכת עורכי-הדין

(2) סעיף 21(3) לחוק לשכת עורכי-הדין

פרק ג: ייצוג על-ידי סטודנטים בקליניקות אקדמיות בארצות-הברית (student rules practice)

1. הקדמה

2. פרטי ההסדרים המקובלים בארצות-הברית

(א) תנאי הכשרה מקדמיים

(ב) היקף הפיקוח ואופן הפיקוח

(ג) סוג המיוצגים, סוג העניינים וסוג הערכאות שבהם מותר לסטודנט לייצג

(ד) תנאים, הגבלות וחובות החלים באופן אישי על הסטודנט המייצג פרק ד: המודל המוצע

1. תנאי הכשרה מקדמיים

2. דרישות הפיקוח

3. הסייגים לגבי סוגי העניינים, סוגי הערכאות וסוגי המיוצגים

4. תנאים, הגבלות וחובות החלים באופן אישי על הסטודנט המייצג

פרק ה: הפרקטיקה הקלינית הקיימת בישראל והשפעתה האפשרית על הרפורמה המוצעת

פרק ו: השערות ומסקנות

פרק ז: דברי סיכום

 

זכותו של אדם לפנות לערכאות משפטיות ולקבל סעד ללא סירוב, ללא עיכוב וללא משוא-פנים מקובלת כיום כזכות-יסוד מן המעלה הראשונה, ויש מי שסבור כי מעמדה נעלה אף מזה של זכויות-היסוד האחרות,2 ככלות הכל, ללא נגישותו של הפרט לרשות השופטת, זכויותיו וחירויותיו עלולות להיוותר תיאורטיות ונטולות כל ערך ממשי לגביו, למרבה הצער, על-אף חשיבותו של ייצוג הולם לפני ערכאות משפטיות, ככלי הכרחי לשמירתן ולמימושן של זכויות המתדיין, עיון בנתונים סטטיסטיים, כמו-גם התבוננות על המתרחש בין כותליהם של אולמות המשפט בישראל, מעלים תמונה עגומה על היקפה העצום של אוכלוסיית המתדיינים אשר אינה זוכה בייצוג לפני הערכאות החורצות את דינה.

התרומה החברתית של המדינה ורשויותיה (דוגמת לשכות הסיוע המשפטי והסנגוריה הציבורית) וכן של ארגונים וגופים שונים (כגון התנועה למלחמה בעוני ופרויקט "שכר המצווה" של לשכת עורכי-הדין) הינה אכן נכבדת, אך היא רחוקה מליתן פתרון מלא לצרכיה של האוכלוסייה, ואלפים רבים נותרים בלתי-מיוצגים. כשלונם של המדינה ושאר הגופים המושיטים סיוע משפטי לענות על כלל הצרכים של אוכלוסיות נזקקות עורר בשנים האחרונות ביקורת לא-מועטה, אך טרם נמדד באופן יסודי ומקיף. עם זאת, אף

 

סמינריון זה דן בבעיית הנגישות למשפט בישראל, תוך התמקדות בפעילות משפטית-חינוכית שהולכת ומתעצמת בשנים האחרונות ואשר עשויה להוות בשורה מסוימת למצוקת נגישותן של אוכלוסיות במצוקה למימוש זכויותיהן וחירויותיהן. החיבור מבקש לבחון את ההצדקות והתכנים לרפורמה בדיני הייצוג המשפטי בישראל, אשר תאפשר לסטודנטים המשתתפים במסגרת לימודיהם בקליניקות אקדמיות לסיוע משפטי לייצג פונים מעוטי-אמצעים, ובכך לסייע בפתרון בעיית התת-ייצוג ובהעמדת דור של עורכי-דין אשר מודע לאחריותו החברתית גם במהלך חייו המקצועיים. לצורך כך מוצע לשאוב מהניסיון הרב שנצבר בארצות-הברית, שבה קיימת מסגרת נורמטיבית המכונה "student practice rules" אשר מאפשרת לסטודנטים בקליניקות אקדמיות להעניק ייצוג באופן עצמאי ומפוקח, מבלי לפגוע בענייניהם של המיוצגים, בתקינותו של ההליך המשפטי או אף בפרנסתם של עורכי-הדין.

 

מציאות זו "תורמת" להעמקת הפערים הכלכליים והחברתיים ההולכים ומתרחבים בין כלל הקבוצות המרכיבות את המארג החברתי בישראל, ויוצרת קיטוב וריחוק בין חלק-הארי של קהילת עורכי-הדין לבין האוכלוסיות המוחלשות הנזקקות לייצוג, אך בה-בעת יוצרת התעניינות הולכת וגוברת באחריות חברתית וולונטרית.

 


 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

 

 נטע זיו "חינוך משפטי ואחריות חברתית: על הזיקה בין הפקולטה למשפטים והקהילה שהיא מצויה בה" עיוני משפט כה  85, 392-391;

 

יורם רבין "הזכות לייצוג וסיוע משפטי בהליך אזרחי (בעקבות רע"א 6810/97 בן שושן נ' בן שושן)" המשפט ו  225, 239.

יובל אלבשן "נגישות האוכלוסיות המוחלשות בישראל" עלי משפט ג  497.

 

יורם רבין "זכות הגישה לערכאות" כזכות חוקתית 43-37

 

George C. Leef "Lawyer Fees Too High? The Case for Repealing Unauthorized Practice of Law Statutes" 

 

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות

בעלי חשבון פייפאל
כל כרטיס אשראי כולל דיירקט, ויזה נטען (לא דיינרס)