עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה על בורסה ומלחמה, השפעת מלחמות ומצבים בטחוניים על מדדי המניות בעולם ובישראל, פיגועים ירידת שער מניות, תנודתיות שוק ההון, רגרסיה, מדד תל אביב 100, 500SP (עבודה אקדמית מס. 1683)

‏390.00 ₪

38 עמ' .

עבודה על בורסה ומלחמה, השפעת מלחמות ומצבים בטחוניים על מדדי המניות בעולם ובישראל, פיגועים ירידת שער מניות, תנודתיות שוק ההון, רגרסיה, מדד תל אביב 100, 500SP

שאלת מחקר:

מהי השפעת מלחמות ומצבים בטחוניים על מדדי המניות בעולם?

תוכן עניינים

מבוא

רקע. 

מטרת המחקר. 

סקירה ספרותית.. 

רציונל המחקר. 

השערת המחקר. 

מתודולוגיה. 

הממצאים.

הסבר על משמעות הרגרסיות.. 

הרגרסיה של תל אביב 100.

הרגרסיה של 500SP. 

מסקנות והמלצות

ביבליוגרפיה.

נספחים

נספח 1 – רגרסיה של מדד תל אביב 100. 

נספח 2 – רגרסיה של מדד 500SP. 

נספח 3 – רגרסיה של תל אביב 100 מיום פרוץ הקרבות.. 

נספח 4 – רגרסיה של 500SP אחרי 9/11. 

בכדי לבחון את שאלת המחקר בכוונתי לבדוק במסגרת העבודה את מידת השפעתן של מלחמות ומצבים ביטחוניים על מדדי המניות בעולם אתרכז במבצע "צוק איתן" על מדד תל אביב 100 [1] (כיום ת"א 125) ובאסון התאומים והשפעתו על מדד S&P 500[2].

(בנק ישראל,2012[3]) טוען שמדד ניירות ערך משקף את רמת המחירים הממוצעת של קבוצה או קבוצות מסוימות או ענפים מסוימים של ניירות ערך הנסחרים בבורסות ויש לו קשר לביצועי המניות של אותן חברות בקבוצות או בענפים אלה. הבנק הציג חישוב שקושר את מחירי ניירות הערך בקבוצה או קבוצות מסוימות לביצועי ענפים. (בנק ישראל, 2012).

עבודה זו תעסוק בחקירת השפעתם של שני אירועים שונים ומשמעותיים אשר הגיעו בהפתעה והשפיעו על מדינת ישראל במדד ת"א 100 ומדינת ארה"ב במדד 500 S&P. אירועים אלה היוו כל אחד בתקופתו זעזוע משמעותי על החברה וחלקם גם על הכלכלה, לכן אני מצפה לראות השפעה מסוימת על מדד תל אביב 100 ועל מדד 500 S&P. (נחמיאס, מידני, 2018)

 

העבודה כוללת רקע היסטורי על כל אחד ואחד מהאירועים המדוברים, ניתוח ההשפעה של האירועים השונים כולל גרפים, וסיכום. (דוחות כספיים, מאיה, 2020)

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

[1] מדד תל אביב 100 (מדד 125), (דוחות כספיים, מאיה, 2020)

[2] Smp  Konstantina Kappou, Chris Brooks, Charles Ward

[3] בנק ישראל, הקשר בין מחזורי עסקים ושוק המניות בישראל

 

חסינה


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏390.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת