עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה סמינריונית עבֵרות מין בחוק העונשין (עבודה אקדמית מס. 1671)

‏290.00 ₪

44 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 1671
עבודה סמינריונית עבֵרות מין בחוק העונשין

 

שאלת המחקר

כיצד באות לידי ביטוי עבֵרות מין בחוק העונשין?

 

תוכן עניינים

 

 

א. הקדמה

ב. זכויות חוקתיות

ג. זכות חוקתית לאיכות הסביבה לפי הדין המצוי

ד.סוגי ההצדקות לחקיקת זכות חוקתית לאיכות סביבה

ה. ההצדקות העקרוניות לחקיקת זכות חוקתית לאיכות סביבה ראויה

1. אנושיותו הטבועה של הפרט

2. תנאי למימוש זכויותיו האזרחיות והפוליטיות של הפרט

3. תנאי להבטחת חיים נאותים

4. איכות סביבה ראויה הנה ערך מוסרי בחברה הישראלית

5. ההגנה על איכות הסביבה הנה ערך מוסרי מתפתח בחברה הישראלית

6. איכות סביבה ראויה הנה ערך חברתי חשוב בחברה הישראלית

ו. סיכום

 

לעבֵרות המין בישראל השלכות רחבות ביותר מעבר למשמעותן המשפטית. עבֵרות אלו הן קווי הגבול שבין ה"אסור" ל"מותר" בתחום מאוויו הכמוסים ביותר של האדם. הגדרתן של עבֵרות אלו היא אספקלריית המוסר החברתי והתרבותי בכל חברה ותרבות. לכל העוסקים בעבֵרות המין מיוחס משנה תוקף של חשיבות בתפקודם החברתי. כך, בית המשפט הדן בעבֵרות המין הופך להיות שומר צלם האנוש (של הקרבן), קובע הנורמות המוסריות וההתנהגותיות (ולא המשפטיות בלבד), ובד בבד המגן על זכויות האדם של הנאשם, אשר החברה ואף נאשמים אחרים ומורשעים אחרים סולדים ממעשיו יותר מאשר ביחס לכל נאשם אחר אשר ביצע פשעים חמורים הרבה יותר, כרצח. בבואו להטיל עונש על עבריין המין מודע בית המשפט להשלכה החברתית של הדברים כחלק מעיצוב דמותו של האדם בחברה הספציפית.

רשימה זו מתמקדת ביסוד העובדתי בעבֵרות המין בישראל לאחר תיקון 39 1 לחוק העונשין2. לדידנו, הגדרת המבנה של יסוד עובדתי זה אינה מספקת, אינה מדויקת ואינה ממצה, וככל המדובר בעבֵרות המין - הדברים הם על סף החוקיות.

בחלקה הראשון של הרשימה תיערך טיפולוגיה של עבֵרות המין בישראל תוך ייחוס חשיבות להקשר החברתי-תרבותי, מחד, ולאפשרות הניתוח האנליטי של היסוד העובדתי, מאידך. בחלקה השני של הרשימה תשורטט בתכלית הקיצור ובקצירת האומר הגדרת המבנה הקיימת של היסוד העובדתי בעבֵרה הפלילית, ובכך תושלם הנחת היסודות הרלוונטיים לדיון ברשימה זו.

חלקה השלישי של הרשימה הוא עיקרה. בחלק זה נפרשת תמונת מבט ביקורתית של הגדרת המבנה הקיים של היסוד העובדתי בהקשר הנתון והקריטי של עבֵרות המין בישראל. הדיון בחלק זה יחולק לארבעה חלקים מרכזיים לפי רכיבי המבנה הסטטוטוריים של היסוד העובדתי (התנהגות, נסיבות, תוצאה) ולהקשר הדבקם של רכיבים אלו (ייחוד המעשה בזמן ובמרחב). במסגרת בדיקת קיומם של רכיבי היסוד העובדתי בעבֵרה הפלילית - החלק הראשון שבבחינת הטלת האחריות

 

הפלילית - נבדקים גם רכיבים נוספים, כגון מזיגת היסוד העובדתי מן הנפשי וכשירות העבריין לביצוע העבֵרה, אולם בהקשר הנתון של עבֵרות המין הרלוונטיות של ביקורת זו מועטה ביותר.

בסיכומה של הרשימה ישורטט בקווים כלליים פתרון מוצע אפשרי בדמות אימוצן של מקצת התפישות שבדוקטרינת ה-Corpus Delicti מתחום דיני הראיות לתוך דיני הטלת האחריות הפלילית כפתרון הולם לבעייתיות שנדונה בחלק השלישי באשר להגדרת המבנה של היסוד העובדתי בעבֵרות המין.

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

  Ronald Dworkin Taking Rights Seriously (Cambridge Mass.) 200.

 

  Jeremy Waldron Law and Disagreement (Oxford) 220-221.

 

 

  דו''ח ועדת חקירה בעניין ההשלכות של פעילות צבאית בנחל הקישון ומימי הסביבה על בריאותם של חיילי צה"ל שהופעלו במקום, פרק יב, הקשר הסיבתי בין השהייה במימי הקישון לבין מחלת הסרטן או מחלות אחרות, http://www.tau.ac.il/~bhkishon/Rep-Chapter12.doc).

 

  יובל שני "הזכות לאיכות הסביבה ראויה כזהות אדם במשפט הבינלאומי" המשפט ו 297, 318

  סיני דויטש דיני הגנת הצרכן, יסודות ועקרונות (כרך א) 629.

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות